[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.ธรรมศาสตร์ (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Admission)

รวมคะแนนสูงต่ำ TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของมธ. ทุกวิทยาเขต (มธ. รังสิต, มธ. ท่าพระจันทร์ และมธ. ลำปาง) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด
(61, 62, 63, 64, 65, 66) มีครบทุกคณะ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณคะแนน 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)