[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.ธรรมศาสตร์ (ปี 61,62,63,64)

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)