[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.เกษตรศาสตร์ (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)

รวมคะแนนสูงต่ำ TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของม.เกษตร ทุกวิทยาเขต (ม.เกษตร บางเขน, ม.เกษตร กำแพงแสน, ม.เกษตร ศรีราชา และม.เกษตร สกลนคร) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65, 66) มีครบทุกคณะ เช่น คณะประมง คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณคะแนน 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)