[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.เชียงใหม่ (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Admission)

รวมคะแนนสูงต่ำ TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของมช. ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65, 66) มีครบทุกคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณคะแนน 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)