Home

เรียนกับ SmartMathPro ดียังไง

ก้าวไปกับพี่ปั้น

เริ่มต้นสู้กับ เลข ม.ปลาย ของน้องๆ ‘ง่ายขึ้นหลายเท่า’ ปูพื้นฐาน ปรับความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด ในวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ให้น้องๆ พร้อมลุยทุกสนามสอบ ทั้ง A-Level คณิตประยุกต์ 1,2 / TGAT2,3 / TPAT1 ความถนัดแพทย์ฯ / SAT Math สนุกสนาน เฮฮา ไปพร้อมๆ กับได้ความรู้ เทคนิค วิธีลัดต่างๆ

เรียนกับ พี่ปั้น SmartMathPro .. ได้ 2 ช่องทาง

คอร์สเรียนยอดฮิต

“คอร์สเรียนพี่ปั้น ที่น้องๆ ว่ากันว่า
ดีมากก…จนต้องบอกต่อ”

รวมความสำเร็จลูกศิษย์พี่ปั้น

รวมความประทับใจจากน้องๆ

บทความเพื่อน้องๆ

SMP Discount

โครงการส่วนลดสำหรับน้องที่ขาดทุนทรัพย์

SMP Discount : เป็นโครงการที่พี่ปั้นตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้ น้องๆ ที่มีความตั้งใจในเรื่องการเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่มีข้อจำกัดทางด้านทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น