[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.มหิดล (ปี 61,62,63,64)

กำหนดการ - รอบ 3 (เด็ก 64)

วันรับสมัคร 7-15 May 64
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 26 May 64
เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 26 – 27 May 64
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 1 Jun 64
วันสอบสัมภาษณ์ 4-6 Jun 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10 Jun 64

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)