[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.สงขลา (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยสงขลา (PSU Admission)

       รวมคะแนนสูงต่ำ PSU TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของม.สงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65, 66) มีครบทุกคณะ เช่น คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวารสารศิลปศาสตร์ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณ คะแนน TCAS 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)