[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS มศว. (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Admission)

รวมคะแนนสูงต่ำ TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของมศว ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65, 66) มีครบทุกคณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณคะแนน 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)