[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ม.บูรพา (ปี 61,62,63,64)

มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Admission)

       รวมคะแนนสูงต่ำ BUU TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission ของม.บูรพา ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65) มีครบทุกคณะ เช่น คณะรัฐศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณ คะแนน TCAS 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)