[รวม] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS จุฬาฯ (ปี 61,62,63,64)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Admission)

รวมคะแนนสูงต่ำ TCAS รับตรงรอบ 3 และรอบ 4 Admission จุฬาฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61-ปีล่าสุด (61, 62, 63, 64, 65) มีครบทุกคณะ เช่น คณะนิติศาสตร์
คณะจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น ใครต้องใช้คำนวณคะแนน 66 สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เลย

คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)