moremath

เพราะเราเข้าใจ ว่าทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ไม่เท่ากัน
เราจึงรวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ม.ปลาย ให้ “มากกว่าที่คิด”
ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด แบบทดสอบ บทความสาระความรู้ต่างๆ ไว้ให้สำหรับน้องทุกระดับ
ใครพื้นฐานอ่อนอยากฝึกให้แข็ง ใครแน่นอยู่แล้วอยากอัปสกิลให้แน่นขึ้นอีก
ให้ MoreMath เป็นคำตอบของน้อง !!