TPAT 1 กสพท66 อัปเดตล่าสุด มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? ต้องสอบอะไร สอบวันไหน สายแพทย์ห้ามพลาด

TPAT 1 กสพท 66 อัปเดตล่าสุด! มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? พร้อมแจกคะแนนสูง-ต่ำ ย้อนหลังทั้งหมด

พี่เชื่อว่า น้องๆหลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอ ทันตะ เภสัช สัตวะ น่าจะต้องเคยได้ยิน หรือแม้กระทั่งนักเรียน ม.ปลายก็อาจจะคุ้นๆหูกับคำว่า กสพท ใช่ไหมล่ะคะ

วันนี้พี่เอิธ SMP NEWS จะมาสรุปประเด็นสำคัญของ กสพท66 ว่า TPAT1 คืออะไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง สัดส่วนคะแนน กำหนดการสอบ ใครต้องสมัครบ้าง ออกสอบอะไรบ้าง น้องๆจะได้รับมือและวางแผนการเตรียมตัวสอบได้ทัน งั้นเราไปเริ่มต้นทำความรู้จักกับ กสพท ก่อนเลยดีกว่านะคะ

กสพท คืออะไร?

กสพท เป็นชื่อย่อจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน 4 คณะดังกล่าว

โดยในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป น้องๆจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น (อายุคะแนน 1 ปี)

และใน TCAS66 นี้ กสพท ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท  ซึ่งจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้น ไปดูกันได้เลยค่ะ^^

คุณสมบัติผู้สมัคร / ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง?

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
 • คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
 • ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร  ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ
 • กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ

**ควรศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเป็นพิเศษเพิ่มเติม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 กสพท66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

 • เลื่อนสอบเร็วขึ้น จาก มี.ค. เป็น ธ.ค.
 • เน้นรับใน TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio มากขึ้น
 • มีสาขาใหม่เปิดรับเพิ่ม รวมเป็น 61 สาขา จำนวน 2,308 ที่นั่ง
 • ค่าสมัครสอบ ปรับเป็น 800 บาท เท่าเดิม
 • ตัดเวลาในการพักเบรก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เหลือการสอบแค่ช่วงเช้าเท่านั้น เวลา 8.30 – 12.30 น. (เหมือน กสพท65)

สัดส่วนคะแนน / ต้องสอบอะไรบ้าง?

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท : 30%
 • A-Level : 70%

**สัดส่วนคะแนนเหมือน กสพท65 เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้น

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน เวลาสอบรวม 3 ชม.15 นาที ดังนี้

กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป (100 คะแนน)

 • PART จริยธรรมทางการแพทย์ : สอบ 09:55-10:55 น. (1 ชม.)

ซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน)

 • PART ความคิดเชื่อมโยง : สอบ 11:30-12:30 น. (1 ชม.)

ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน)

**รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น

A-Level

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ

ซึ่งชื่อเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ  สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)  40%
 • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  20%
 • ภาษาอังกฤษ  20%
 • ภาษาไทย  10%
 • สังคมศึกษา  10%

(แต่ละวิชาต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน หรือ 30% จากคะแนนเต็ม)

**รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น

สนามสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท

มีทั้งหมด 9 พื้นที่ ได้แก่

 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. ชลบุรี 
 3. นครนายก (มศว องครักษ์
 4. เชียงใหม่ 
 5. พิษณุโลก
 6. นครราชสีมา 
 7. อุบลราชธานี 
 8. ขอนแก่น
 9. สงขลา

**น้องๆควรเลือกสนามสอบให้ดี หากมีปัญหาจะไม่สามารถเปลี่ยนได้

สมัครที่ไหน / ค่าสมัครสอบเท่าไหร่?

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
  ราคา 800 บาท สมัครผ่าน กสพท  www9.si.mahidol.ac.th
 • A-Level (รวมทั้งหมด 7 วิชา)
  ราคา 700 บาท สมัครผ่าน ทปอ. www.mytcas.com

ชำระเงินออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้

 1. แอปพลิเคชัน SCB EASY เท่านั้น 
 2. ตู้ ATM ของ SCB

จำนวนที่เปิดรับสมัคร กสพท 66

เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,308 คน (จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมใน รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota)

 • คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน : 1,141 คน  ลดลง 70 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 390 คน  ลดลง 170 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 287 คน  ลดลง 241 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน : 490 คน  เพิ่มขึ้น 189 คน

โดยมีคณะ/สาขาใหม่ ที่เปิดเพิ่มเติม ได้แก่

– คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น : 10 ที่นั่ง
– คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 10 ที่นั่ง
– คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 10 ที่นั่ง
**จากประกาศล่าสุด เรื่องเกณฑ์การรับรอบที่ 3 Admission ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทย์แผนไทย มีการใช้คะแนน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ดังนั้นน้องๆจะต้องลงสมัครสอบวิชานี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ

กำหนดการ กสพท 66

เด็กซิ่ว ต้องทำยังไง?

กรณีเรียนอยู่ ปี 1

แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

1.ซิ่วต่างคณะ = ไม่ต้องลาออก เช่น นิเทศ -> แพทย์ , เภสัช -> แพทย์

2.ซิ่วคณะเดิม = ต้องลาออกก่อน 25 เม.ย. 66 เช่น แพทย์ มช -> แพทย์ ฬ

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ม.6

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

ปวช.3 และ กศน.

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

เรียนอยู่ปี 1

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • สำเนาบัตรนักศึกษา

เรียนอยู่ปี 2 ขึ้นไป

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2 
 • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 65 (เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา*)

ซิ่วอยู่บ้าน

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2

เรียนจบปริญญาตรี

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2
 • สำเนาใบปริญญาบัตร

ข้อควรระวัง!!

 • รูปที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นรูปพื้นหลังเรียบสีขาว/น้ำเงิน ไม่ควรเป็นฉากอื่นๆ
 • ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสื้อเชิ้ตขาว สุภาพ
 • เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านั้น เพื่อความชัดเจน
 • เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน , ใบสมัครสอบ
 • ถ้าหากติดโควิด หรือเสี่ยงติดสูง ในช่วงวันสอบ ให้น้องๆเผื่อเวลาในการไปถึงสนามสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบช่วยจัดการให้ได้ทันก่อนถึงเวลาสอบจริง

ขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท

ในการสมัครสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท บนเว็บไซต์ล่าสุดนี้ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? มีขั้นตอนการสมัครอย่างไร? พร้อมรูปภาพตัวอย่างการสมัครจริง น้องๆสามารถคลิกได้ที่นี่เลยนะคะ

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กสพท

รวมคะแนนสูง-ต่ำ กสพท (ตั้งแต่ปี 59 – 65)

เด็กสายแพทย์มาฟัง กับทุกเรื่องควรรู้

(ฟรี) ห้ามพลาด!! คลิปติวฟรี สำหรับเด็กแพทย์

พี่ปั้น SmartMathPro จะพาน้องๆมาติวเจาะลึกกับวิชา “คณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา” ใน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท สำหรับน้องๆสายแพทย์ทุกคน ที่ต้องการปูพื้นฐานเนื้อหาให้แน่น พร้อมตะลุยโจทย์ปัญหาแบบจัดเต็ม

และพี่ๆทีมงาน SMP NEWS จะพาน้องๆ Dek66 และเด็กซิ่ว ไปทำความเข้าใจและตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท แบบเข้าใจง่าย

แถมด้วย ช่วงแชร์ประสบการณ์ จากรุ่นพี่ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ แบบบอกหมดไม่มีกั๊ก

**น้องๆสามารถลงทะเบียน เพื่อรับเอกสารประกอบการเรียน ได้ที่ Description Box คลิปนี้เลย

หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

สำหรับน้องๆที่สนใจอยากดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่างๆอย่างเรียลไทม์

สามารถติดตามได้ที่

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

และสามารถพูดคุย สอบถามปัญหาเพิ่มเติม กับพี่ๆทีมงาน SMP NEWS ได้ ที่นี่ เลย