กสพท คืออะไร? ต้องสอบอะไรบ้าง? อัปเดตล่าสุด กสพท 67 ใครอยากสอบติดหมอห้ามพลาด!

สรุป กสพท อัปเดตล่าสุด

พี่เชื่อว่า น้องๆ หลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอ ทันตะ เภสัช สัตวะ น่าจะต้องเคยได้ยิน หรือแม้กระทั่งนักเรียน ม.ปลายก็อาจจะคุ้นๆ หูกับคำว่า กสพท ใช่ไหมล่ะคะ

วันนี้พี่ๆ ทีมงาน SMP NEWS จะมาสรุปประเด็นสำคัญของ กสพท67 ว่า TPAT1 คืออะไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง สัดส่วนคะแนน กำหนดการสอบ กสพท ใครสมัครได้บ้าง ออกสอบอะไรบ้าง น้องๆ จะได้รับมือและวางแผนการเตรียมตัวสอบได้ทัน งั้นเราไปเริ่มต้นทำความรู้จักกับ กสพท กันเลยย

กสพท คือ  ชื่อย่อจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรอบ Admission 

โดยในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป น้องๆ จะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น (อายุคะแนน 1 ปี) และใน TCAS66 วิชา TPAT1 หรือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท  แต่ กสพท 67 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้น ไปดูกันได้เลยค่ะ ^^

TPAT1 คืออะไร ? สอบอะไรบ้าง ?

อาจมีน้องๆ บางคนกำลังสงสัยว่า TPAT1 คืออะไร มีสัดส่วนคะแนนยังไง ต้องสอบอะไรบ้าง ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้เลย !!

อ่านบทความ คลิกเลย

ใครสมัครสอบ กสพท ได้บ้าง ?

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 ซึ่งไม่ว่าเรียนแผนการเรียนไหนมา ก็สามารถสมัครสอบเข้าได้ครบทั้ง 4 คณะ กสพท (ไม่มีการกำหนดแผนการเรียนแล้ว)
 • เทียบเท่า ม.6 เช่น เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี เป็นต้น 
 • ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร  ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ

**ควรศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 กสพท67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?

 • สนามสอบเพิ่มขึ้นเป็น 11 สนามสอบ 
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ยกเลิกการรับสมัครเฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต (ไม่กำหนดแผนการเรียนแล้ว)
 • จำนวนการรับเพิ่มขึ้น ทั้งสาขาวิชาและจำนวนที่นั่ง ซึ่งรวมแล้วมีทั้งหมด 66 สาขาวิชา 2,380 ที่นั่ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม) และมีสถาบันเข้าร่วม กสพท เพิ่ม ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, คณะทันตะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี, คณะทันตะแพทยศาสตร์ ม.สยาม 

สัดส่วนคะแนน กสพท

กสพท สอบอะไรบ้าง ?

กสพท สอบอะไรบ้าง ?

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท : 30% + A-Level : 70%

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน เวลาสอบรวม 3 ชม.15 นาที ดังนี้

 • PART เชาว์ปัญญา : สอบ 08:30-09:45 น. (1 ชม.15 นาที) เป็นกลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น + คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั่วไป (100 คะแนน)
 • PART จริยธรรมทางการแพทย์ : สอบ 09:55-10:55 น. (1 ชม.) ซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน)
 • PART ความคิดเชื่อมโยง : สอบ 11:30-12:30 น. (1 ชม.) ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน)

**รูปแบบการสอบของ TPAT1 กสพท จะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น

A-Level

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ

ซึ่งชื่อเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ  สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)  40%
 • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  20%
 • ภาษาอังกฤษ  20%
 • ภาษาไทย  10%
 • สังคมศึกษา  10%

อัพคะแนน กสพท ด้วยคอร์ส TPAT1 จาก SMP

คอร์สเตรียมสอบครบทั้ง 3 พาร์ทของ TPAT1 กสพท และ A-Level ที่จะช่วยให้ลดเวลาอ่านหนังสือ และสอนเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลา โดยจะสอนเนื้อหา และพาตะลุยแนวข้อสอบเก่า (ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) 

สมัครคอร์สนี้เลย

สนามสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มีที่ไหนบ้าง ?

กสพท 67 รับกี่คน ?

มีทั้งหมด 11 พื้นที่ ได้แก่

 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล
 2. เชียงใหม่ 
 3. ขอนแก่น
 4. สงขลา 
 5. พิษณุโลก
 6. อุบลราชธานี 
 7. ชลบุรี 
 8. นครราชสีมา
 9. นครนายก
 10. นครศรีธรรมราช
 11. มหาสารคาม

**น้องๆ ควรเลือกสนามสอบให้ดี หากมีปัญหาจะไม่สามารถเปลี่ยนได้

สมัครสอบที่ไหน / ค่าสมัครสอบเท่าไหร่ ?

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
  ราคา 800 บาท สมัครผ่าน กสพท  www9.si.mahidol.ac.th
 • A-Level (รวมทั้งหมด 7 วิชา)
  ราคา 700 บาท สมัครผ่าน ทปอ. www.mytcas.com

ชำระเงินออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้

 1. แอปพลิเคชัน SCB EASY เท่านั้น 
 2. ตู้ ATM ของ SCB

กสพท 67 รับกี่คน ?

กสพท 67 รับกี่คน ?
เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,380 คน (จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมใน รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota)
 • คณะแพทยศาสตร์ 18 สถาบัน : 1,172 คน เพิ่มขึ้น 31 คน
 •  คณะเภสัชศาสตร์ 13 สถาบัน : 505 คน  เพิ่มขึ้น 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 สถาบัน : 425 คน   เพิ่มขึ้น 35 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน : 278 คน  ลดลง 9 คน

โดยมีคณะ/สาขาใหม่ ที่เปิดเพิ่มเติม ได้แก่

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ตารางสอบ กสพท 67

ซิ่วไปสอบ กสพท 67 ทำยังไง ?

เด็กซิ่วจะสอบ กสพท ต้องทำยังไง ?

ซิ่วไปสอบ กสพท 67 ทำยังไง ?
กรณีเรียนอยู่ ปี 1

แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

1.ซิ่วต่างคณะ = ไม่ต้องลาออก เช่น นิเทศ -> แพทย์ , เภสัช -> แพทย์

2.ซิ่วคณะเดิม = ต้องลาออกก่อน 25 เม.ย. 67 เช่น แพทย์ มช -> แพทย์ ฬ

สมัครสอบ กสพท เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ม.6

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

ปวช.3 และ กศน.

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

เรียนอยู่ปี 1

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • สำเนาบัตรนักศึกษา

เรียนอยู่ปี 2 ขึ้นไป

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2 
 • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 65 (เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา*)

ซิ่วอยู่บ้าน

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2

เรียนจบปริญญาตรี

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2
 • สำเนาใบปริญญาบัตร

ข้อควรระวังสำหรับ กสพท

 • รูปที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นรูปพื้นหลังเรียบสีขาว/น้ำเงิน ไม่ควรเป็นฉากอื่นๆ
 • ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสื้อเชิ้ตขาว สุภาพ
 • เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านั้น เพื่อความชัดเจน
 • เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสมัครสอบ
 • ถ้าหากติดโควิด หรือเสี่ยงติดสูง ในช่วงวันสอบ ให้น้องๆ เผื่อเวลาในการไปถึงสนามสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบช่วยจัดการให้ได้ทันก่อนถึงเวลาสอบจริง
 • เรื่องการแต่งกาย ให้แต่งชุดตรงกับสถานะปัจจุบัน สำหรับน้องๆ เด็กซิ่ว แนะนำว่าให้ใส่ชุดสุภาพ
 • เอกสารและข้อมูลต่างๆ ควรอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน เพราะถ้ามีหลักฐานที่ไม่ตรงกัน อาจจะเสียเวลาในการยืนยันตัวตนได้
 • น้องๆ คนไหนที่เคยยืนยันสิทธิ์คณะแพทย์, ทันตะ, เภสัช รอบ 1,2 มาแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์แล้วกลับมายื่นสาขาเดิมได้ 

ขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท

ในการสมัครสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท บนเว็บไซต์ล่าสุดนี้ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? และมีขั้นตอนการสมัครอย่างไร ? พร้อมรูปภาพตัวอย่างการสมัครจริง น้องๆ สามารถคลิกได้ที่นี่เลยนะคะ

รวมคะแนนสูง-ต่ำ กสพท (ตั้งแต่ปี 59 – 66)

ติวฟรี TPAT1 กสพท พาร์ทเชื่อมโยง & พาร์ทเชาว์ไทย

ดูคลิปติวฟรีอื่นๆ ได้ที่ YouTube : SmartMathPro

ติวฟรี TPAT1 กสพท พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์

ดูคลิปติวฟรีอื่นๆ ได้ที่ YouTube : SmartMathPro

ติวฟรี TPAT1 กสพท คณิตพาร์ทเชาว์ปัญญา

ดูคลิปติวฟรีอื่นๆ ได้ที่ YouTube : SmartMathPro 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่างๆ อย่างเรียลไทม์

สามารถติดตามได้ที่

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

และสามารถพูดคุย สอบถามปัญหาเพิ่มเติม กับพี่ๆ ทีมงาน SMP NEWS ได้ ที่นี่ เลย

Share