เรียนวิทย์ - คณิต เข้าคณะอะไรบ้าง

เทอมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างทุกคนน เวลาผ่านไปไวใช่เล่นเลยเนอะ เผลอแปปเดียวเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เลื่อนระดับชั้นกันอีกแล้ว หลายคนคงเริ่มวางแผนอนาคตหรือคิด ๆ เกี่ยวกับมหาลัยฯ แล้วใช่ไหม แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่แน่ใจว่าสายการเรียนของตัวเองสามารถเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง 

วันนี้พี่ก็เลยรวบรวมคำถามเกี่ยวกับการเลือกคณะมาสรุปให้ !! แต่ขอเริ่มที่สายวิทย์คณิตก่อนน้าา มาดูกันว่าน้อง ๆ ที่เรียน วิทย์ – คณิต ต้องเรียนอะไร ? เข้าคณะอะไรได้บ้าง ? ถ้าเด็กสายวิทย์คณิตคนไหนยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรดี ต้องอ่านบทความนี้เลย !!  

วิทย์ – คณิต เป็นหนึ่งในแผนการเรียนม.ปลาย ซึ่งวิชาที่จะได้เรียนสำหรับสายนี้ จะเน้นไปที่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ตามชื่อสายการเรียน โดยที่วิชาวิทยาศาสตร์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 วิชา คือ

 • ฟิสิกส์ เรียนเกี่ยวกับศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของสิ่งของ หรือ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
 • เคมี เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสารและสารประกอบต่าง ๆ
 • ชีววิทยา  เรียนเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด และจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

วิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์เหมือนกับสายศิลป์ เช่น เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนคณิตศาสตร์แบบเจาะลึกมากกว่าพื้นฐาน เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, เวกเตอร์

ส่วนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ อย่าง ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ หรือสุขศึกษาและพลศึกษาก็ยังได้เรียนเหมือนเดิม แต่อาจจะไม่เน้นเหมือน 5 วิชาหลักเท่านั้นเอง

เรียนวิทย์คณิต เข้าคณะอะไรได้บ้าง ?

น้อง ๆ รู้กันไหมเอ่ย ว่าแผนการเรียนค่อนข้างมีผลกับการเรียนต่อมหาลัยฯ เลยนะ เพราะบางคณะจะกำหนดไว้เลยว่าต้องเรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้น หรือต่อให้ไม่ได้กำหนด รายวิชาบางตัวอาจจะต้องใช้พื้นฐานวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่เคยเรียนมาตอนม.ปลาย

ซึ่งคณะที่พี่จะมาแนะนำให้น้อง ๆ วันนี้เป็นคณะที่เด็กสายวิทย์ – คณิตสามารถเข้าได้ โดยพี่จะขอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 6 กลุ่มตามนี้เลยน้าาาา (พี่สรุปวิชาที่ต้องสอบแบบคร่าว ๆ ให้ด้วยน้า แต่แนะนำว่าทุกคนควรดูที่ mytcas หรือเว็บไซต์มหาลัยฯ เพิ่มเติมเพราะว่าแต่ละคณะใช้คะแนนสอบไม่เหมือนกัน)

เรียนวิทย์คณิตต่อคณะอะไรได้บ้าง

คณะสายสุขภาพ

คณะสายสุขภาพเรียนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ น้อง ๆ ที่จบสายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเข้าคณะในกลุ่มนี้ได้ เพราะส่วนใหญ่จะเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นเนื้อหาที่ต่อยอดให้ลึกขึ้นจาก ม.ปลายนั่นเอง  

คณะที่อยู่ในสายนี้ก็มี 4 คณะสายหมออย่างแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ แต่นอกจากนี้ก็ยังมีคณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายหมอแต่ก็ยังเรียนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเหมือนกัน

ตัวอย่างคณะสายสุขภาพ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 
อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

TGAT, คณิต1 , ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ

คณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาต่อกันที่สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสายที่เน้นประยุกต์คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา แล้วเอาไปต่อยอดกับสาขาต่าง ๆ การเรียนสายนี้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของวัสดุ
สิ่งก่อสร้าง และระบบของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือ เครื่องยนต์ เพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบ และควบคุม นั่นเอง

ตัวอย่างคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

TGAT, TPAT3, คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, วิทย์ประยุกต์ 

คณะสายบริหารธุรกิจและการจัดการ

เมื่อพูดถึงคณะที่เน้นวิชาวิทย์ – คณิตกันไปแล้ว พี่ว่าเรามาดูคณะวิชาสายคำนวณบ้างดีกว่า  มีตั้งแต่คณะที่เน้นการ
คำนวณมาก ๆ อย่างบัญชี และคณะที่นำตัวเลขประยุกต์เข้ากับด้านอื่น ๆ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ต้องเรียนตัวเลขควบคู่กับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น 

ตัวอย่างคณะสายบริหารธุรกิจและการจัดการ 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 
อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

TGAT, คณิต1, คณิต2, สังคม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

คณะสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์

นอกจากคณะที่เน้นวิชาในกลุ่มวิทย์คณิตแล้ว น้อง ๆ รู้กันไหมว่าคนที่เรียนวิทย์คณิต ก็สามารถเรียนสายสังคมได้เหมือนกันน้า ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปเรียนสายอื่นไม่ได้ เพราะคณะในสายนี้ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากวิชาสังคม (ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนวิชานี้กันอยู่แล้วตอนม.ปลาย)  

อย่างคณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ ที่สามารถเลือกสาขาได้ตามความถนัดของตัวเองว่าอยากจะเป็นครูสอนวิชาอะไร ยกเว้นแต่ว่าใครอยากเรียนภาษาต่างประเทศ อาจจะต้องติวเข้มเพิ่มเพื่อตามเพื่อน ๆ สายศิลป์-ภาษาให้ทันน้าา 

ตัวอย่างคณะสายมนุษย์ สังคม ครุศาสตร์ 

อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

TGAT, คณิต 2, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างประเทศ, สังคม, ภาษาไทย, วิทย์ประยุกต์

คณะสายสิ่งแวดล้อม

คณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลัก ๆ จะเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ทะเล การเกษตร  โดยพื้นฐานที่คนเรียนคณะสายนี้จำเป็นต้องมีก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยเฉพาะวิชาชีววิทยาที่อาจจะต้องเจอบ่อยๆ เลย เช่น ถ้าเรียนคณะวนศาสตร์ ก็จะได้เรียนวิชาชีววิทยาป่าไม้ ถ้าเรียนคณะประมง ก็จะได้เรียนชีววิทยาประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคร้าบ  

ตัวอย่างคณะสายสิ่งแวดล้อม 

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะประมง 
อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

TGAT, TPAT3, คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ

คณะสายศิลปะและการสื่อสาร

มาถึงสายสุดท้ายอย่างสายศิลปะและการสื่อสาร พี่จะขอพูดถึงสายการสื่อสารก่อนนะ คณะที่อยู่ในสายนี้ ได้แก่
คณะนิเทศศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน  ซึ่งจะได้เรียนการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี เช่น โทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดีย  

ส่วนสายศิลปะ ก็จะมีทั้งคณะที่เกี่ยวกับศิลปะ การวาดรูป เช่น คณะวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือ ใครชอบดนตรีก็สามารถลงเรียนคณะดุริยางคศาสตร์ได้ ซึ่งคณะนี้เน้นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกได้ หรือถ้าถนัดการวาดรูป
การเล่นดนตรีอยู่แล้ว ก็ใช้ความสามารถพิเศษสมัครสอบรอบ 2 โควตายื่นเรียนต่อได้ด้วยน้า 

ตัวอย่างคณะสายศิลปะและการสื่อสาร 

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์ 
อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง ?

สายการสื่อสาร : TGAT, คณิต 1, คณิต 2, สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

สายศิลปะ : TGAT, TPAT2, สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

เรียนวิทย์คณิต เลือกคณะยังไงดี ?

จากที่ได้เห็นตัวอย่างคร่าว ๆ ไปแล้ว ก็คงเห็นแล้วว่าถ้าเรียนวิทย์คณิต จะสามารถเข้าได้เกือบทุกคณะ ในเมื่อมีตัวเลือกมากขนาดนี้ แล้วจะเลือกเรียนยังไงดี ? วันนี้พี่จะขอแนะนำวิธีการเลือกคณะให้น้อง ๆ ดูเป็นแนวทางกันนน

1. เลือกจากอาชีพที่อยากเป็น

ถ้าน้อง ๆ มีอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต ก็ให้ลองนึกออกมา แล้วก็เอาไปหาข้อมูลต่อว่าถ้าอยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนคณะไหน จะได้รู้ว่าควรเลือกเรียนอะไร

2. เลือกจากความชอบหรือความถนัด

เป็นการเลือกคณะที่พื้นฐานสุด ๆ วิธีนี้สำหรับคนที่ไม่แน่ใจกับความฝัน ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไร พี่อยากให้น้อง ๆ ลองนึกถึงความชอบของตัวเองขึ้นมาก่อน อาจจะเริ่มจากตั้งคำถามว่าชอบเรียนวิชาไหนที่สุดก็ได้ พอเหลือแค่วิชาที่ชอบ ก็จะทำให้เห็นคณะที่อยากเรียนได้ง่ายขึ้น 

แล้วถ้าชอบเรียนมากกว่า 1 วิชาล่ะ ?  พี่แนะนำให้น้องๆ ทุกคนลองคิดดูว่าถนัดวิชาไหนที่สุด แล้วดูว่ามีคณะไหนที่ตรงกับความถนัดของตัวเราเองบ้าง ซึ่งแต่ละสายก็จะใช้ความถนัดที่แตกต่างกันไปนะ ซึ่งพี่ลองสรุปแบบคร่าว ๆ มาให้ทุกคนแล้ว !

คณะสายสุขภาพ

เหมาะกับชอบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและการรักษา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเรียนสายนี้ได้นะ !! 

คณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เหมาะกับคนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ หรือชอบการคำนวณ เพราะคนที่จะเรียนสายนี้ต้องใช้ความรู้ในการคำนวณเยอะมาก ใครที่ชอบการคำนวณที่ต้องประยุกต์ให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ ถือว่าเหมาะมากกก

คณะสายบริหารธุรกิจและการจัดการ 

คนที่ชอบตัวเลข และไม่ได้ชอบคำนวณเพียงอย่างเดียว แต่ยังชอบที่จะได้เอาตัวเลขไปประยุกต์เข้ากับการบริหาร การวิเคราะห์และการวางแผน  

คณะสายมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / ครุศาสตร์  

คณะสายมนุษยศาสตร์  จะเหมาะกับคนที่ชอบภาษาต่างประเทศ และชอบศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่ถ้าใครชอบวิชาสังคม สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในสังคม ก็อาจจะไปทางคณะสายสังคมศาสตร์ได้นะ 

และสุดท้าย คือ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ต้องเป็นคนที่รู้วิธีการรับมือกับเด็ก เพราะครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจและใส่ใจกับเด็กๆ ด้วย  

คณะสายสิ่งแวดล้อม 

เหมาะกับคนที่ชอบวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยเฉพาะเรื่องของพืช การเกษตร สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ยิ่งถ้าชอบเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติ ลองดูคณะนี้ไว้ พี่ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยย > <  

คณะสายศิลปะและการสื่อสาร

เหมาะกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าแสดงออก ชอบศิลปะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การแสดง หรือดนตรี  

ป.ล. คำแนะนำในการเลือกคณะเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้ดูเป็นแนวทางเฉย ๆ น้า เพราะการเลือกคณะจะขึ้นอยู่กับความชอบ ความถนัดของแต่ละบุคคล 

3. เลือกจากผลการเรียน 

ถ้าลองเลือกจากความชอบหรือความถนัดแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ พี่แนะนำว่าดูจากผลการเรียนเป็นแนวทางก็ได้นะ เพราะบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเหมาะหรือถนัดวิชาอะไร  ผลการเรียนอาจจะพอตอบได้ว่าวิชาไหนเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน

เป็นยังไงกันบ้างน้อง ๆ สายวิทย์คณิตทุกคน หายข้องใจเรียนสายวิทย์คณิตแล้วต่อคณะไหนได้ไปบ้างหรือเปล่าน้า จากที่พี่สรุปมาให้ ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าถ้าเรียนจบสายวิทย์ – คณิต จะสามารถเลือกเรียนคณะได้หลากหลายเลย ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนคณะที่เป็นสายวิทย์คณิตเท่านั้น 

เพราะมีรุ่นพี่หลายคนเหมือนกันที่เพิ่งมาค้นพบความชอบตัวเอง แล้วเปลี่ยนเส้นทางทีหลัง อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ ไม่ว่าจะเรียนอะไร ทุกอย่างก็ต้องออกมาดีแน่นอนนน ^_^ 

ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ได้คำตอบแล้วว่าอยากจะเข้าสายวิทย์แน่นอน และอยากเก็บเนื้อหาคณิตม.ปลายล่วงหน้า พี่ก็ขอแนะนำคอร์สเสริมเกรดคณิต ม.ปลาย ที่บอกเลยว่ามีสอนครบทุกบทตั้งแต่ ม.4-6 ทั้งคณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม อิงตามหลักสูตรของ สสวท. โดยพี่จะเริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงพี่ทุกคนทำโจทย์แบบไต่ระดับ รับรองว่าเรียนเข้าใจง่าย
คนที่พื้นฐานยังไม่แน่นก็เรียนตามทันได้สบายมากก แถมตอนนี้ยังมีโปรบุฟเฟต์ที่ลดสูงสุดถึง 35% ด้วยน้าา ใครที่สนใจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ คลิก ได้เลยย

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

เรียนศิลป์ภาษา เข้าคณะอะไรได้บ้าง
ศิลป์ - ภาษา เข้าคณะอะไรได้บ้าง ? สรุปให้แล้ว มาดูกัน !
ศิลป์ - คำนวณ เรียนอะไร ต่อคณะไหนได้บ้าง
ศิลป์ - คำนวณ เข้าคณะอะไรได้บ้าง ? เรียนอะไร ? สรุปมาให้แล้ว !
รีวิวคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เรียนสาขาไหนดี ? จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?
คณะแพทย์ เรียนอะไรบ้างใน 6 ปี
คณะแพทย์ เรียนอะไร? มีสาขาไหนบ้าง? สรุปทุกคำถามที่คนอยากเรียนแพทย์ควรรู้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share