ข้อสอบ A-Level 67 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?

มีใครกำลังเตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ แล้วกำลังศึกษา / หาข้อมูลเกี่ยวกับ A-Level คณิต อยู่บ้างมั้ย ? วันนี้พี่จะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อสอบ A-Level คณิต 1 และ A-Level คณิต 2 กันว่าข้อสอบออกสอบอะไรบ้าง ? มีบทไหนที่ออกสอบบ่อยและเป็นบทน่าเก็บบ้าง ? เอาล่ะ !! ถ้าใครอยากรู้แล้ว เราก็ไปดูพร้อม ๆ กันเลยย

ข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์จะแตกต่างจากวิชาอื่น ๆ คือมี 2 ฉบับนะ ได้แก่ A-Level คณิต 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม) กับ A-Level คณิต 2 (พื้นฐาน) ซึ่งน้อง ๆ จะเลือกสอบเพียงตัวใดตัวหนึ่ง หรือจะสอบทั้งคู่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคณะที่น้อง ๆ สนใจ ต้องใช้คะแนน A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 ในการยื่น ในส่วนนี้อย่าลืมเช็กเกณฑ์คะแนนกันดี ๆ ล่ะ > <

สำหรับข้อสอบ A-Level คณิตทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมีความเหมือนกันคือ มีเวลาสอบ 90 นาที และจำนวนข้อสอบ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือกจำนวน 25 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน และ ข้อสอบอัตนัย แบบเติมคำตอบจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

เช็กตารางสอบ A-Level คณิต 1,2 TCAS67

ข้อสอบ A-Level คณิต ออกอะไรบ้าง ?

คราวนี้เราจะมาคุยกันว่า ข้อสอบ A-Level วิชาคณิตประยุกต์ ออกอะไรบ้าง ? เอาแบบจำง่าย ๆ ก่อน คือ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ คณิต 1 จะออกครบทุกบทของคณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ปลาย ส่วนของ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 หรือ คณิต 2 จะออกครบทุกบทของคณิตพื้นฐาน ม.ปลาย

แต่น้อง ๆ คงจะสงสัยใช่มั้ย ว่าทุกบทนี่มีบทอะไรบ้างนะ ? เพราะบางคนอาจจะลืม ๆ ไปแล้ว พี่ก็เลยจะมาลงรายละเอียดให้ รวมถึงจัดกลุ่มบทน่าเก็บให้ง่ายต่อการเตรียมตัวสอบของน้อง ๆ ด้วย มาดูกันเลยว่ามีบทอะไรบ้างงงง

ข้อสอบ A-Level คณิต 1

สำหรับข้อสอบ A-Level คณิต 1 มีจำนวนบทค่อนข้างมาก พี่จะขอแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และแนบจำนวนข้อที่จะออก อ้างอิงจากข้อสอบวิชาสามัญ (ซึ่งมีลักษณะคล้ายข้อสอบ A-Level) 2 ปีล่าสุด ตามนี้เลย

A-Level คณิต 1 บทน่าเก็บ

กลุ่มที่ 1 บทต้องเก็บ

ในกลุ่มนี้จะมีเนื้อหาไม่ยาก ข้อสอบมีความตรงไปตรงมา และทำคะแนนได้ง่ายกว่าบทอื่น มี 4 บท ได้แก่

– เซต (1 ข้อ)
– ตรรกศาสตร์ (2 ข้อ)
– สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น (4 ข้อ)
– ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม (2 ข้อ)
จำนวนคะแนนของบทกลุ่มนี้ในข้อสอบอยู่ในช่วง 27 – 31 คะแนน อย่างที่พี่บอกไปน้า ว่าเนื้อหาในกลุ่มนี้ไม่ยากเท่าไร ไม่ซับซ้อนด้วย ใครไม่รู้จะเริ่มเก็บบทไหนก่อน พี่ว่าเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนได้เลยนะ !!

กลุ่มที่ 2 บทควรเก็บ

บทที่มีเนื้อหายากขึ้นกว่ากลุ่มที่ 1 แต่ไม่มากนัก ถ้าเก็บบทในกลุ่มที่ 1 ครบแล้ว พี่แนะนำว่าก็ควรมาเก็บกลุ่มนี้ต่อนะ ซึ่งมี 4 บทเหมือนกันเลย ได้แก่
– จำนวนจริง (2 ข้อ)
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (1 ข้อ)
– เมทริกซ์ (1 ข้อ)
– แคลคูลัส (3 ข้อ)

จำนวนคะแนนของบทกลุ่มนี้ในข้อสอบอยู่ในช่วง 21 – 23 คะแนน นั่นแปลว่าถ้าน้อง ๆ ทำบทในกลุ่มที่ 1 และ 2 ได้ทุกข้อ น้อง ๆ จะได้คะแนนครึ่งหนึ่งแล้ว !! (แอบบอกว่า แต่ละปี คนทำคะแนนคณิต 1 ถึงครึ่ง มีแค่ 5-7% ของคนเข้าสอบทั้งประเทศเอง)

กลุ่มที่ 3 บทที่เก็บไหวก็ดี

กลุ่มนี้เป็นบทที่มีเนื้อหาเยอะ รวมถึงข้อสอบมักมีการประยุกต์ความรู้ ต้องวิเคราะห์โจทย์ประมาณหนึ่งเลยถึงจะทำข้อสอบได้ โดยกลุ่มนี้จะมี 4 บท ได้แก่
– การนับและความน่าจะเป็น (3 ข้อ)
– ลำดับและอนุกรม (รวมเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน) (3 ข้อ)
– เวกเตอร์ (2 ข้อ)
– จำนวนเชิงซ้อน (2 ข้อ)
จำนวนคะแนนของบทกลุ่มนี้ในข้อสอบอยู่ในช่วง 30 – 34 คะแนน น้อง ๆ จะเห็นว่าถึงแม้บทนี้จะมีความยาก แต่จำนวนคะแนนค่อนข้างสูงเลย ถ้าคณะที่น้อง ๆ สนใจใช้สัดส่วนคะแนน A-Level คณิต 1 เยอะ ควรเก็บบทเหล่านี้ไว้ด้วยก็ดีน้า

กลุ่มที่ 4 บทที่เก็บไม่ไหวก็ไม่เป็นไร

กลุ่มนี้เป็นบทที่มีเนื้อหาเยอะ แล้วข้อสอบก็มีการประยุกต์สูง น้อง ๆ อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมากกว่าบทอื่น ๆ  ซึ่งกลุ่มนี้จะมีด้วยกัน 2 บท ได้แก่
– ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (2 ข้อ)
– เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย (2 ข้อ)
จำนวนคะแนนของกลุ่มสุดท้ายนี้อยู่ในช่วง 12 – 14 คะแนน  ด้วยความที่ข้อสอบมีการประยุกต์ อาจจะต้องทำโจทย์ซ้อมมือบ่อย ๆ  เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ถ้าใครมีเวลาพี่ก็แนะนำให้เก็บไปด้วยเลย  แต่ถ้าไม่ทัน ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรน้า 

นี่ก็เป็นคำแนะนำคร่าว ๆ จากพี่น้า ว่าถ้าน้อง ๆ จะเริ่มเตรียมตัวสอบ A-Level คณิต 1 ในช่วงเวลานี้ ควรเก็บจากบทไหนก่อน – หลัง แต่ถ้าน้อง ๆ มีบทที่ถนัดอยู่แล้ว ก็สามารถทบทวนบทนั้นไปก่อนได้เลย เพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของทุกคน คือ หาวิธีการที่จะทำให้เราได้คะแนนสอบที่ดีที่สุดนั่นเองงง

สำหรับน้อง ๆ คนไหนกำลังเตรียมสอบ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเก็บเนื้อหาและทำโจทย์ A-Level คณิต 1 ยังไงดี พี่ขอแนะนำคอร์สเตรียมตัวสอบ A-Level คณิต 1 สำหรับ Dek68 ให้เลยน้า ซึ่งคอร์สนี้พี่สอนเนื้อหาให้ใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน ครบทุกบทแบบละเอียดยิบ พร้อมพาตะลุยโจทย์แบบไต่ระดับตั้งแต่โจทย์ซ้อมมือ ไปจนถึงข้อสอบจากสนามสอบต่าง ๆ (กระซิบว่ามีอัปเดตข้อสอบของปีล่าสุดและ Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษแถมให้ด้วยน้าา) ใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลยย

ข้อสอบ A-Level คณิต 2

A-Level คณิต 2 จะมีจำนวนบทที่น้อยกว่า A-Level คณิต 1 แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมตัวอ่านหนังสือ พี่ก็จะขอแบ่งบทออกมาเป็น 3 กลุ่ม ตามนี้เลยน้า

A-Level คณิต 2 บทน่าเก็บ

กลุ่มที่ 1 บทต้องเก็บก่อน

เนื้อหาของบทเรียนในกลุ่มนี้ไม่ยาก และมีจำนวนข้อที่ออกเยอะ พี่เลยอยากแนะนำทุกคนว่าควรรีบเก็บก่อนกลุ่มนี้ก่อนเลย มี 3 บท ได้แก่
– เซต (2 ข้อ)
– ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (2 ข้อ)
– สถิติ (10 ข้อ …พี่ไม่ได้พิมพ์ผิดนะ บทนี้มี 10 ข้อจาก 30 ข้อจริง ๆ)
คะแนนรวมในข้อสอบของบทกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 42 – 46 คะแนน เกือบครึ่งของคะแนนเต็มทั้งฉบับเลย (ถ้าน้อง ๆ เก็บเนื้อหาในกลุ่มนี้ได้หมด ก็จะได้คะแนนไปเกือบครึ่งแล้วน้าา เชียร์ให้เก็บกลุ่มนี้ก่อนเลยยย)

กลุ่มที่ 2 บทควรเก็บต่อ

กลุ่มนี้อาจมีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น และมีความยากมากกว่ากลุ่มที่ 1 เล็กน้อย มี 3 บท ได้แก่
– เลขยกกำลัง (3 ข้อ)
– การนับเบื้องต้น (2 ข้อ)
– ความน่าจะเป็น (3 ข้อ)
คะแนนรวมของข้อสอบกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 24 – 30 คะแนน  ถ้าใครเก็บกลุ่ม 1 แล้วก็แนะนำให้เก็บกลุ่มนี้ต่อเลย หรือจะเก็บไปพร้อม ๆ กันเลยก็ได้นะ เนื้อหาไม่ได้ยากขนาดนั้น ถ้าเทียบกับในคณิต 1 แล้วของคณิต 2 จะเบามากกก

กลุ่มที่ 3 บทโหดหน่อยแต่ทำได้แน่

กลุ่มนี้ที่อาจจะต้องคำนวณหรือคิดเยอะกว่าบทอื่น ๆ แต่ก็ควรเก็บเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะ มีด้วยกัน 3 บท ได้แก่
– ฟังก์ชัน (3 ข้อ)
– ลำดับและอนุกรม (3 ข้อ)
– ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน (2 ข้อ)
คะแนนรวมของกลุ่มสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 24 – 28 คะแนน ไม่ว่าจะเหลือเวลามากหรือน้อย พี่ก็เชียร์ให้ทุกคนเก็บบทในกลุ่มนี้ไปด้วยน้า เพราะเนื้อหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยยย

จำนวนบทและความยากของ A-Level คณิต 2 มีน้อยกว่า A-Level คณิต 1 พี่เลยอยากแนะนำให้เก็บครบทุกบทไปเลยน้าา ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำคะแนน A-Level คณิต 2 ให้สูงมาก ๆ ได้อยู่แล้ว (แม้กระทั่งได้ 100 คะแนนเต็มก็เป็นไปได้นะ)
แต่ก็ไม่ต้องกดดันตัวเอง !! เลือกทบทวนจากบทที่ถนัดก่อนได้เลยยย โดยน้อง ๆ อาจจะเริ่มทบทวนจากเนื้อหาแล้วไปฝึกทำโจทย์ ตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ลองเปิดดูเฉลย  ค่อย ๆ ทบทวนตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ดีน้า น้อง ๆ จะได้มีเวลาทบทวนมากขึ้น

 และถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากได้ตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบล่วงหน้า พี่ก็ขอแนะนำคอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐานให้เล้ยยย โดยคอร์สนี้พี่ก็จะสรุปเนื้อหาคณิตพื้นฐานครบทุกบท พร้อมพาทุกคนไปตะลุยโจทย์ที่พี่คัดมาแล้วว่าข้อสอบออกบ่อย (แถมมี Unseen Mock Test คณิต 2 ชุดพิเศษ ให้ไปฝึกซ้อมมือ 1 ชุดด้วย !!) คอร์ส์นี้พื้นฐานไม่ดีก็เรียนได้น้าา ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ คลิก ได้เลยยย

บทน่าเก็บ A-Level คณิต มีเรื่องไหนบ้างที่ออกสอบบ่อย ?

A-Level คณิต 1

ขอเริ่มต้นที่ 4 บทต้องเก็บ เพราะเป็นบทที่เนื้อหาไม่ยาก โจทย์ออกตรงไปตรงมา ทำคะแนนได้ง่าย ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ทั้ง 4 บทนี้ควรเก็บให้ครบเลย แต่น้อง ๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะหนักเกินไป เพราะพี่สรุปมาให้แล้วว่าเรื่องที่ออกบ่อย ๆ มีเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องที่ออกบ่อยของ 4 บทน่าเก็บ

เซต
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– การดำเนินการของเซต (อินเตอร์เซก ยูเนียน ผลต่าง คอมพลีเมนต์)
– แผนภาพเวนน์
– สูตรจำนวนสมาชิกของเซต

ตรรกศาสตร์
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– ตัวเชื่อมประพจน์ (และ / หรือ / ถ้า…แล้ว… / ก็ต่อเมื่อ / นิเสธ)
– ตารางค่าความจริง
– ค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ (For all, For some)

*สำหรับเซตกับตรรกศาสตร์ถือว่าเป็นบทที่เหมาะกับการเริ่มต้นมาก ๆ ใครที่จะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ลองเริ่มจาก 2 บทนี้ก่อนได้เลย

สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– ค่ากลางของข้อมูล
– การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์ เปอร์เซ็นไทล์)
– การแจกแจงปกติมาตรฐาน (ค่า z)

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– สมบัติของ log
– การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
– การแก้สมการ log

*สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมเป็นบทที่คุ้มเก็บมาก ๆ นอกจากเซตกับตรรกศาสตร์แล้ว พี่แนะนำให้มาเก็บเนื้อหาของ 2 เรื่องนี้ต่อนะ เน้นทบทวนและทำโจทย์ตามเรื่องที่พี่แนะนำได้เลยยยย

เรื่องที่ออกบ่อยของบทอื่น ๆ

สำหรับบทอื่น ๆ นอกเหนือจาก 4 บทต้องเก็บ แม้จะมีเนื้อหามากขึ้นหรือยากขึ้น แต่ก็มีบางหัวข้อที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากและออกข้อสอบบ่อย หรือเป็นพื้นฐานต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ อีกหลายบท ดังนั้นการเก็บเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องต่อไปนี้ก็ช่วยเพิ่มคะแนนได้ โดยมีบทและเรื่องที่แนะนำตามนี้เลยน้า

จำนวนจริง
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– พหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ
– การแก้สมการและอสมการของพหุนาม เศษส่วนพหุนาม และค่าสัมบูรณ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
– การหาค่าฟังก์ชัน (การบวก ลบ คูณ หารของฟังก์ชัน / ฟังก์ชันประกอบ / อินเวอร์ส ของฟังก์ชัน)

*พี่แนะนำน้อง ๆ ทบทวนเรื่องจำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชันให้มีพื้นฐานแข็งแรงนะ เพราะ 2 บทนี้จะเป็นพื้นฐานของหลายเรื่องเลย เผื่อจะเอาไปใช้ต่อยอดกับบทอื่น ๆ ได้อีกกก

แคลคูลัส
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– สูตรการหาอนุพันธ์ (สูตรดิฟ)
– ความชันของเส้นโค้ง
– การหาค่าสูงสุด / ต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน
– การหาพื้นที่ใต้กราฟ

*แคลคูลัสเป็นบทใหญ่ที่คะแนนเยอะ มีเนื้อหายากกว่าบทอื่นขึ้นมาหน่อย แต่ถ้าเข้าใจหลักการ ทบทวนบ่อย ๆ ตามเรื่องที่พี่บอกไป พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้ !!

A-Level คณิต 2

พี่แนะนำว่าน้อง ๆ ควรเก็บ A-Level คณิต 2 ให้ครบทุกบทเลยนะ เพราะเนื้อหาไม่ยากเท่า A-Level คณิต 1 แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นเก็บบทไหนก่อนดี ลองดูตามนี้เป็นแนวทางได้เลยย

เซต
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– การดำเนินการของเซต (อินเตอร์เซก ยูเนียน ผลต่าง คอมพลีเมนต์)
– แผนภาพเวนน์
– สูตรจำนวนสมาชิกของเซต
* เรื่องที่ออกสอบบ่อยในบทเซต พี่แนะนำเหมือนคณิต 1 ทั้งหมดเลย แค่ว่าคณิต 2 ออกข้อสอบง่ายกว่าน้า

ตรรกศาสตร์
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– ตัวเชื่อมประพจน์ (และ / หรือ / ถ้า…แล้ว… / ก็ต่อเมื่อ / นิเสธ)
– ตารางค่าความจริง
*ของคณิต 2 จะไม่ได้มีเนื้อหาเยอะเท่า คณิต 1 เพราะเป็นตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

สถิติ
เรื่องที่ควรเก็บ ได้แก่
– การวิเคราะห์แผนภูมิและแผนภาพ (เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภาพกล่อง แผนภาพลำต้นและใบ ฯลฯ)
– ค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม)
– การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์, เปอร์เซ็นไทล์)
*เนื้อหาของสถิติในคณิต 2 จะคล้ายกับคณิต 1 เลย แต่ก็จะมีจุดที่เน้นต่างกันอยู่น้า เพราะของคณิต 1 จะมีเรื่องการแจกแจงด้วยนั่นเอง

หมายเหตุ : บทความนี้ยังไม่ได้อัปเดตเนื้อหาเป็นของปี 67 แต่น้อง ๆ Dek68 ก็ยังอ่านเพื่อเตรียมสอบ A-Level ได้อยู่น้า และถ้าพี่มีเนื้อหาของปี 67 เมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตให้น้อง ๆ ได้อ่านกันเลย

ดูคลิปติว A-Level คณิต

ติดตามคลิปติวฟรีอื่น ๆ จากพี่ปั้น ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

เป็นยังไงบ้างง หวังว่าข้อมูลที่พี่เตรียมมาจะช่วยทำให้น้อง ๆ ทบทวนได้ตรงจุดมากขึ้น ถ้าใครอยากโจทย์และแบบฝึกหัดไปฝึกทำเพิ่มก็สามารถดาวน์โหลดได้จากคลังข้อสอบเลย ค่อย ๆ ทำความเข้าใจกันไปน้า พี่เข้าใจว่าเวลาเตรียมตัวสอบหรืออ่านหนังสือ มันอาจจะทำให้น้อง ๆ เครียด กดดัน และเกิดความไม่มั่นใจ ยังไงพี่ก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนในการทำข้อสอบ A-Level เลยย ขอให้เก่งขึ้นทุก ๆ วันต่อจากนี้ แล้วเราไปลุยข้อสอบกัน สู้ ๆ ^_^

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

-วิเคราะห์คะแนน-A-Level
A-Level 67 จะเฟ้อหรือฝืดแค่ไหน? ต้องตั้งเป้ายังไงถึงจะเซฟ?
a level คณิต 1 กับ คณิต 2 ต่างกันยังไง
A Level คณิตศาสตร์ 1 กับ 2 ต่างกันยังไง? ยื่นคณะไหนได้บ้าง?
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
ปฏิทิน A-Level TCAS67 อัปเดตล่าสุด
A Level สอบวันไหน ? สรุปครบทุกกำหนดการ เช็กในบทความนี้เลย!
A-Level คืออะไร ?
A Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง? สรุปครบพร้อมแนวข้อสอบปี 67
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
TCAS68 อยากสอบติด เตรียมตัวอ่านหนังสือยังไง? Dek68 ควรอ่าน
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share