[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ที่ Dek 64 ต้องรู้

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย้อนหลัง ปี 61, 62, 63, 64

[ Dek 63 ]

รอบ 3

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ จะใช้เกณฑ์คะแนนอย่าง เกรด GAT/PAT สามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ มาเป็นตัวคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย) การบริหารการจัดการสิทธ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รอบ 4

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รอบนี้รับเยอะสุด (ยกเว้น กสพท. แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่วนใหญ่รับรอบ 3 ไปหมดแล้ว) เลือกได้เรียง 4 อันดับ คณะ-มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน GPAX O-NET GAT/PAT เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ

[ Dek 62 ]

รอบ 3

รอบรับตรงร่วมกัน เตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนยื่น เลือกได้ 6 อันดับ ประกาศผลแค่อันดับเดียวเท่านั้น สาขาของ กสพท. จะเป็น 1 ในตัวเลือกของการสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) นั่นหมายถึงน้อง ๆ สามารถเลือกสาขาใด สถาบันใดที่สนใจก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มของ กสพท. ทั้ง 6 อันดับเลยก็ได้ โดยยังคงเกณฑ์การคัดเลือกเดิมไว้บางส่วน คือ ใช้คะแนนจากคะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT และอาจใช้ GPAX ร่วมด้วย โดยในรอบนี้มีคำแนะนำว่า ให้น้อง ๆ เรียงสาขา คณะ สถาบันที่อยากเรียนมากที่สุดเอาไว้อันดับที่ 1 และสาขาอื่น ๆ เรียงลงมาตามลำดับ

รอบ 4

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รอบนี้รับเยอะสุด (ยกเว้น กสพท. แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่วนใหญ่รับรอบ 3 ไปหมดแล้ว) เลือกได้เรียง 4 อันดับ คณะ-มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน GPAX 20% , O-NET 30% , GAT/PAT 50% ประกาศผลติดแค่ 1 อันดับ

[ Dek 61 ]

รอบ 3

การรับตรงร่วมกัน ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยทาง ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

รอบ 4

การรับ Admission ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

รายละเอียด คะแนนสูงต่ำ TCAS แต่ละมหาวิทยาลัย (ปี 61 - ปัจจุบัน)