[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ที่ Dek 66 ต้องรู้

คะแนนสูงต่ำ TCAS

คะแนนสูง-ต่ำ ของแต่ละมหาวิทยาลัย (ย้อนหลัง ปี 61, 62, 63, 64, 65)

[ Dek 65 ]

รอบ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) สมัครได้เพียงรอบเดียวผ่านระบบ MyTCAS พร้อมกันทั้งประเทศ สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ แต่ติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น หากติดอันดับ 2 ลงไป สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครจะเหลือเพียงรูปแบบ 3.1 มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์การรับขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด
– เกรด 5-6 เทอม (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)
– คะแนน GAT/PAT, วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
**ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ

รอบ 4

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  สามารถยื่นได้หลายที่ แต่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด
– เกรด 6 เทอม
– คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ

[ Dek 64 ]

รอบ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) สมัครได้เพียงรอบเดียวผ่านระบบ MyTCAS พร้อมกันทั้งประเทศ สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ แต่ติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น หากติดอันดับ 2 ลงไป สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้

3.1 Admission 1

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์การรับขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด
– เกรด 5-6 เทอม (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)
– คะแนน O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
**ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ

3.2 Admission 2

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์การรับ ทปอ. กำหนดทั้งหมด
– เกรด 6เทอม
– คะแนน O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
**ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ถ้าอยากสละสิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

รอบ 4

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  สามารถยื่นได้หลายที่ แต่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด
– เกรด 6 เทอม
– คะแนน O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ

[ Dek 63 ]

รอบ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ จะใช้เกณฑ์คะแนนอย่าง เกรด GAT/PAT สามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ มาเป็นตัวคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย) การบริหารการจัดการสิทธ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รอบ 4

รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission) รอบนี้รับเยอะสุด (ยกเว้น กสพท. แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่วนใหญ่รับรอบ 3 ไปหมดแล้ว) เลือกได้เรียง 4 อันดับ คณะ-มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน GPAX O-NET GAT/PAT เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ

[ Dek 62 ]

รอบ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) เตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนยื่น เลือกได้ 6 อันดับ ประกาศผลแค่อันดับเดียวเท่านั้น สาขาของ กสพท. จะเป็น 1 ในตัวเลือกของการสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) นั่นหมายถึงน้อง ๆ สามารถเลือกสาขาใด สถาบันใดที่สนใจก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มของ กสพท. ทั้ง 6 อันดับเลยก็ได้ โดยยังคงเกณฑ์การคัดเลือกเดิมไว้บางส่วน คือ ใช้คะแนนจากคะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT และอาจใช้ GPAX ร่วมด้วย โดยในรอบนี้มีคำแนะนำว่า ให้น้อง ๆ เรียงสาขา คณะ สถาบันที่อยากเรียนมากที่สุดเอาไว้อันดับที่ 1 และสาขาอื่น ๆ เรียงลงมาตามลำดับ

รอบ 4

รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission) รอบนี้รับเยอะสุด (ยกเว้น กสพท. แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่วนใหญ่รับรอบ 3 ไปหมดแล้ว) เลือกได้เรียง 4 อันดับ คณะ-มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน GPAX 20% , O-NET 30% , GAT/PAT 50% ประกาศผลติดแค่ 1 อันดับ

[ Dek 61 ]

รอบ 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยทาง ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

รอบ 4

รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission) ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

รายละเอียด คะแนนสูง-ต่ำ TCAS แต่ละมหาวิทยาลัย (ปี 61 - ปัจจุบัน)

สำหรับน้องๆที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆอัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro