กำหนดการสอบโควต้า ม.ขอนแก่น (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 54 ปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ใน 19 คณะ 4 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดการสอบโควต้า ม.ขอนแก่น

University KKU
วันรับสมัคร ปิดรับสมัครแล้ว
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 24-26 Mar 64 (ประเมินสมรรถนะบางสาขา)
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
22 Apr 64
วันสอบสัมภาษณ์ 26-27 Apr 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 29 Apr 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 20-24 May 64
Link https://admissions.kku.ac.th/schedule-quota64/

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564