กำหนดการสอบโควต้า ม.สงขลา (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแห่งที่ 3 ในส่วนภูมิภาคและแห่งที่ 9 ของประเทศไทย สงขลานครินทร์ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุด พ.ศ. 2520 เปิดวิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2533 เปิดวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ พ.ศ. 2534 เปิดวิทยาเขตตรัง

รายละเอียดการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University PSU
วันรับสมัคร 3-11 Mar 64
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 May 64
วันสอบสัมภาษณ์ 6-7 May 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก รอประกาศ
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 64
Link https://entrance.psu.ac.th/

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564