About_p_pan

พี่ปั้น ปวรุตม์ ธีรบุษยเวศย์

เจ้าของสถาบันคณิตศาสตร์ SmartMathPro

ประวัติการศึกษา

• พี่ปั้นจบจากโครงการ IBMP
(บัญชี 5 ปี ควบตรี – โท) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการสอน

• ประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี (ตั้งแต่ปี 2551) มีลูกศิษย์กว่า 70,000 คน
• ปัจจุบันติว A-Level คณิต 1, 2 / TPAT1 คณิตพาร์ทเชาวน์ปัญญา / TGAT2 / คณิตศาสตร์ ม.3 – ม.ปลาย (คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม) และ SAT MATH
• ผู้จัดและผู้สอนคณิตศาสตร์ในโครงการ เตรียม-ตัว-ติด by SmartMathPro
• ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ Sahapat Admission ปี 2563-2565, TCASter : ติวจับจุด, TCAS ON ICE-FIRE

ติวเสริมพิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำมากมาย

ได้รับเชิญให้เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ (ติวเสริมพิเศษ) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ รร.สวนกุหลาบ / รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี / รร.ราชินี / รร.ราชินีบน / รร.นครสวรรค์ / รร.สามเสนวิทยาลัย / รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​ / รร.ศึกษานารี / รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี /รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี / รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล / รร.สตรีนนทบุรี / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / โครงการติวออนไลน์
Sahapat Admission ครั้งที่ 26 และอีกมากมาย

คลิปบรรยากาศพี่ปั้นติวฟรีตามโรงเรียนต่างๆ

ผลงานเกี่ยวกับคะแนนสอบ (พี่ปั้นเข้าสอบเองทั้งหมด)

คะแนน PAT1 คะแนนคณิต1 วิชาสามัญ
• รอบ ก.พ. 61 [248/300]
• รอบ ก.พ. 62 [244/300]
• รอบ ก.พ. 63 [279/300]
• รอบ ก.พ. 64 [264/300]
• รอบ มี.ค. 61 [90/100]
• รอบ มี.ค. 62 [94/100]
• รอบ มี.ค. 63 [92/100]
• รอบ มี.ค. 64 [94/100]
คะแนน SAT Math
• คะแนน SAT Math [800/800] ได้คะแนนเต็มตั้งแต่สอบครั้งแรก !!
• สอนนักเรียนในคอร์สทั้งสด และออนไลน์มามากกว่า 20,000 คน สอบติดคณะและมหาลัยฯ มาแล้วหลายหมื่นคน

รวมความสำเร็จของ SmartMathPro

คอร์สเรียนแนะนำ