คอร์สเตรียมสอบ TGAT2 และ TGAT3

ตอบ จริงๆ คอร์สความถนัดแพทย์ฯ คณิตพาร์ทเชาวน์ปัญญา PLUS+ สอนครอบคลุมเนื้อหา TGAT2 บางส่วนอยู่แล้วน้า แต่ถ้าอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมยิ่งขึ้น เก็บครบทุกประเด็น แนะนำให้ลงคอร์สพิชิต TGAT2,3 เพราะว่าจะได้เตรียม TGAT3 ไปด้วยเลย เพิ่มโอกาสยื่นได้อีกหลายคณะ