กำหนดการสอบโควต้า ม.ธรรมศาสตร์ (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในชื่อ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป ต่อมารัฐบาลเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา และ 6 ตุลา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นในหลักปรัชญาการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการสู่สังคม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และความยุติธรรม ภายใต้ปรัชญาของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา

รายละเอียดการสอบโควต้า ม.ธรรมศาสตร์

University TU
วันรับสมัคร 5-18 Mar 64
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ สมัครสอบ: 5 Feb – 18 Mar 64 สอบข้อเขียน: 6-10 Apr 64
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 May 64
วันสอบสัมภาษณ์ 5 May 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 10 May 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 64
Link https://www.tuadmissions.in.th/admissions/30

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564