TGAT TPAT คืออะไร? Dek67 ต้องสอบ TGAT TPAT ไหม ? สรุปครบในบทความนี้

พี่ขอถามน้อง ๆ ก่อนเลยว่ามีใครรู้จักคำเหล่านี้บ้าง “A-Net, O-Net, 9 วิชาสามัญ, GAT, PAT” คิดว่าน้อง ๆ น่าจะคุ้นกันหลายคำเลยใช่มั้ยย เพราะคำเหล่านี้เป็นชื่อข้อสอบกลางเพื่อยื่นสอบเข้ามหาลัยฯ ของปีก่อน ๆ ซึ่ง TCAS66 ก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อข้อสอบอีกรอบ คือ TGAT  TPAT และ A-Level (ชื่อเปลี่ยนไม่พอ รูปแบบของข้อสอบก็เปลี่ยนเหมือนกัน T_T) 

พี่ได้รวบรวมทุกดีเทลของ TGAT TPAT ทั้งความหมายและตัวอย่างข้อสอบตาม Test Blueprint TCAS67 มาให้ทุกคนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวสอบ รับรองว่าใครอ่านบทความนี้จบ เข้าใจทุกรายละเอียดแน่นอน !! 
(อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 3 เม.ย. 67)

TGAT คือ วิชาความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง
ซึ่งข้อสอบ TGAT มีทั้งหมด 3 พาร์ต ได้แก่ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ 2 แบบ คือ เลือกสอบแบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ แต่จะสอบแค่รอบเดียวเท่านั้น คือ
เดือนธันวาคม โดยมีค่าใช้จ่ายวิชาละ 140 บาท

ขอแถมอีก 1 คำถามที่ถามกันมาเยอะมากว่า TGAT ต้องสอบทุกคนมั้ย ? คำตอบคือ ไม่ต้องสอบทุกคนน้าา ถ้าใครที่ต้องใช้คะแนน TGAT ก็ควรสอบไว้ แต่ถ้าใครไม่ใช้ จะเลือกสอบหรือไม่สอบก็ได้ (ถ้าให้พี่แนะนำก็ควรสอบทิ้งไว้ดีกว่า
เผื่อใครอยากสมัครคณะอื่น ๆ เพิ่มก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์น้าา) 

TGAT มีอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ TGAT มีทั้งหมด 3 พาร์ต ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกทำได้ว่าจะทำพาร์ตไหนก่อน-หลัง หรือทำพาร์ตไหน
ไม่ทำพาร์ตไหน ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกพาร์ต เพราะบางคณะใช้คะแนนแค่บางพาร์ตเท่านั้น  (แต่พี่ขอแนะนำเหมือนเดิมว่าทำให้ครบทุกพาร์ตดีกว่า จะได้สบายใจมากกว่า !!) 

โครงสร้างข้อสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ​

1. พาร์ต TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

TGAT1 คือ ข้อสอบเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก (ไม่มีสอบพูดน้า ใช้วิธีสอบ
แบบกระดาษ / คอมพิวเตอร์) รวมทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ทักษะการพูด 30 ข้อ

 • การถาม–ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) 10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) 10 ข้อ

ทักษะการอ่าน 30 ข้อ

 • เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) 15 ข้อ 
 • อ่านจับใจความ (Reading comprehension) 15 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT1 พร้อมเฉลย พาร์ตการถาม–ตอบ (Question-Response)

Q :  How many hours do you study every day ? 

A :  __________________________.

1.Eight.
2.Sometimes.
3.Until six o’clock.
4.Yes, every day.

คำตอบคือ Eight.

2. พาร์ต TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

TGAT2 คือ ข้อสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นความเข้าใจ โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • ความสามารถทางภาษา (ภาษาไทย) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางตัวเลข (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางเหตุผล (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT2 พร้อมเฉลย พาร์ตความสามารถทางตัวเลข

การสอบครั้งหนึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้ชายต่อจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงเป็น 1 : 2 ถ้ามีผู้เข้าสอบผู้ชาย 100 คน จะมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงกี่คน

1.120
2.150
3.180
4.200
5.240

คำตอบ คือ 200 

3. พาร์ต TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

TGAT3 คือ ข้อสอบวัดทัศนคติ ซึ่งการตอบคำถาม มีทั้งแบบเลือกตอบ 1 คำตอบ และ เลือกตอบแบบหลายคำตอบ
ซึ่งทุกคำตอบจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-1 คะแนน (บางคำตอบเป็น 0.25 หรือ 0.50) โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
รวมทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
 • การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
 • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT3 พร้อมเฉลย พาร์ตการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อย มักจะพบความลำบากในการหาเดรสที่มีขนาดพอดีตัวมาสวมใส่ เธอจึงมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับคนที่มีหุ่นรูปร่างแบบเธอได้สวมใส่โดยเฉพาะ เธอได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอยู่ 3 เดือน จนในที่สุดก็ได้เดรสต้นแบบขึ้นมา 1 ชุด ถ้านักเรียนเป็นลิซ่า นักเรียนจะทำอย่างไรในลำดับถัดไป

1.นำเดรสต้นแบบ มาให้ญาติทุกคนลองสวมใส่
2.จ้างผลิตจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเตรียมวางขาย
3.นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ
4.หาช่องทางส่งออกเดรส ไปยังต่างประเทศ

คำตอบ คือ นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT3 พร้อมเฉลย พาร์ตการบริหารจัดการอารมณ์

สมมติว่าคุณเป็นเด็กหญิง อายุ 16 ปี ถูกเพื่อนในโรงเรียนกันออกจากกลุ่ม แล้วเพื่อนกลุ่มนี้ก็บอกคนอื่นไม่ให้เข้ามายุ่งกับคุณด้วย คุณได้พยายามสื่อสารกับเพื่อนแล้ว แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น เพื่อนยังคงไม่สนใจคุณ การจัดการอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้

คำตอบ
1.ไปบอกครูว่าคุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจ และขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากครู (1 คะแนน)
2.บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร อีกไม่นานก็เรียนจบ และเก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร (0.5 คะแนน)
3.ลงโซเชียลมีเดียว่าถูกกลั่นแกล้ง ขอให้คนมาช่วย (0 คะแนน)
4.พยายามไม่คิดถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มอื่น (0.25 คะแนน)

คำตอบ คือ ไปบอกครูว่าคุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจ และขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากครู 

ดูคลิปติวแนะแนว TGAT2 TGAT3

ดูคลิปติววิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ YouTube : SmartMathPro 

TGAT ต่างจาก GAT ยังไง ?

TGAT จะแตกต่างจาก GAT ทั้งจำนวนข้อ, เวลาสอบ และรูปแบบการสอบ รวมถึงเนื้อหาก็แตกต่างจากเดิมด้วย
เพราะ TGAT มีทั้งหมด 3 พาร์ตและจะเน้นนำความรู้ไปปรับใช้งานได้จริงมากกว่า GAT  

TGAT 67 ต่างจาก GAT ยังไง

คณะไหนใช้คะแนน TGAT บ้าง ? (อ้างอิง TCAS67)

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ รูปแบบ 3

ใช้คะแนน TGAT 100%

คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการเงิน มมส. รูปแบบ 1

ใช้คะแนน TGAT 100%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบิน มก.

ใช้คะแนน TGAT1 35% + TGAT2 25% + TGAT3 5% + A-Level คณิต 1 35%

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ใช้คะแนน TGAT 40% + A-Level คณิต 2 15% + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15% + A-Level สังคม 15% + A-Level ภาษาไทย 15%

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว

ใช้คะแนน TGAT 30% + A-Level สังคม 10% + A-Level ภาษาไทย 10% + A-Level ภาษาอังกฤษ 50%

เห็นมั้ยว่าคณะที่พี่ยกตัวอย่างมาใช้สัดส่วนคะแนน TGAT กันไม่น้อยเลยย เรียกได้ว่าทำคะแนนวิชาเดียวให้สูงก็สามารถเพิ่มโอกาสสอบติดได้มากขึ้น !! และถ้าใครอยากติวเข้ม เตรียมสอบสนาม TGAT2,3 พี่ปั้นมีเปิดคอร์สสอนร่วมกับอ.ขลุ่ย ด้วยน้าา สอนเนื้อหาและพาลุยโจทย์จัดเต็ม อิงตาม Test Blueprint ปีล่าสุด ยังมีแถมฟรี Unseen Mock Test ให้ไป
ฝึกจับเวลาสอบอีก 1 ชุดใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลยย

TPAT คืออะไร ?

TPAT คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitute Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ซึ่งข้อสอบ TPAT มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท, TPAT2 ความถนัดด้านศิลปกรรมศาสตร์,
TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และ
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT มีอะไรบ้าง ?

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท คือ ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกลุ่ม กสพท แต่คณะสายหมออื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม กสพท ก็ใช้
วิชา TPAT1 ยื่นได้เช่นกัน (ต้องดูเกณฑ์ของมหาลัยฯ อีกทีน้าว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้าง)  

สรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับ TPAT1

น้องๆ ที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กสพท ปีล่าสุดแบบละเอียดยิบๆ ไม่ต้องไปหาอ่านที่ไหนไกล เพราะพี่รวบรวมมาให้หมดแล้ว แถมยังมีตัวอย่างข้อสอบและตารางอ่านหนังสืออีกด้วย !

อ่านบทความ คลิกเลย

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะสายศิลปกรรมศาสตร์
มีทั้งหมด 150 ข้อ แบ่งเป็น 3 พาร์ต (สามารถเลือกสอบได้) คือ TPAT21 ทัศนศิลป์, TPAT22 ดนตรี, TPAT23 นาฏศิลป์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง  

แต่บางมหาลัยฯ อาจจะเลือกใช้ข้อสอบที่ทางมหาลัยฯ ออกเอง ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเช็กข้อมูลให้ดีน้า
จะได้ไม่พลาดว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 

โครงสร้างข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT21 ทัศนศิลป์

 • พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ
 • ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT21 ทัศนศิลป์)

ในบางกรณีศิลปะไทยคือการแก้ไขปัญหา จงเลือกปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
งานออกแบบลายผ้าไทย

1.ปัญหาแสงเงา
2.ปัญหาทางลีลา
3.ปัญหาทางเอกภาพ
4.ปัญหาทางสัดส่วน

คำตอบ คือ ปัญหาแสงเงา

TPAT22 ดนตรี 

 • องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ
 • บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT22 ดนตรี)

การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เหมือนกัน

1.ซออู้ และ ไวโอลิน
2.กระจับปี่ และ โอโบ
3.ขลุ่ย และ รีคอร์ดเดอร์
4.โปงลาง และ ไซโลโฟน

คำตอบ คือ กระจับปี่ และ โอโบ

TPAT23 นาฏศิลป์

 • พื้นฐานการใช้ร่างกานด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ
 • การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ
 • หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ
 • ปฏิภาณไหวพริบสำหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT23 นาฏศิลป์)

ข้อใดไม่ใช่ท่าที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำ

1.นอนตะแคง
2.นั่งพับเพียบ
3.ยืนงอเข่า
4.อยู่ในระดับต่ำทุกข้อ

คำตอบ คือ ยืนงอเข่า

คณะไหนใช้คะแนน TPAT2 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS67)

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ์ มช.

ใช้คะแนน TPAT21 25% + A-Level สังคม 25% + A-Level ภาษาไทย 25% + A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องประดับ มศว

ใช้คะแนน TGAT 30% + TPAT21 60% + A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ มบ.

ใช้คะแนน GPAX 10% + TGAT 20% + TPAT2 70%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ มทษ.

ใช้คะแนน TGAT 30% + TPAT2 70%

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 70 ข้อ 2 พาร์ต คือ การทดสอบความถนัด และ
การทดสอบความคิดและความสนใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง  

โครงสร้างข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 • การทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ
 • การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย

หากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทวีปยุโรป ท่านคิดว่าอะไรคือผลกระทบที่สำคัญต่อคนในประเทศไทย

1.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากแรงระเบิดและความร้อน
2.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากรังสีที่เกิดขึ้น
3.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากฝุ่นกัมมันตรังสีในอากาศ
4.ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าจากยุโรปมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
5.ไม่มีผลกระทบใด ๆ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากทวีปยุโรป

คำตอบ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าจากยุโรปมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

คณะใช้คะแนน TPAT3 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS67)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT3 30% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level เคมี 10%

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT3 80%

คณะวนศาสตร์ มก.

ใช้คะแนน TGAT 50% + TPAT3 50%

คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ใช้คะแนน TGAT 10% + TPAT3 50% + A-Level ชีววิทยา 40%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มพ.

ใช้คะแนน GPAX 50% + TGAT 5% + TPAT3 15% +  A-Level คณิต 1 15% + A-Level ฟิสิกส์ 15%

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาของข้อสอบออกเป็น 4 หมวด 

โครงสร้างข้อสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน 24 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม 16 ข้อ
 • ความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม 24 ข้อ
 • การรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง 16 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม พร้อมเฉลย
จง เลือก รูปทรง 3 มิติ จาก ตัวเลือก ที่สอดคล้องกับแปลนและรูปด้านที่กำหนดให้คำตอบ คือ ข้อ 3

คณะไหนใช้คะแนน TPAT4 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS67)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ

ใช้คะแนน TPAT4 40% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม มก.

ใช้คะแนน TPAT4 40%, + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มน.

ใช้คะแนน TGAT 40% + TPAT4 60%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มช.

ใช้คะแนน TPAT4 40% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะครู มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 พาร์ต คือ ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และ คุณลักษณะความเป็นครู 

โครงสร้างข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

 • ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 50 ข้อ
 • คุณลักษณะความเป็นครู 50 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ พร้อมเฉลย

ท่านเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 นานกว่า 5 ปี เริ่มต้นเปิดเทอมปีนี้ ท่านประเมินและติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วพบว่า นักเรียน 1 ใน 3 เรียนรู้ช้ากว่าเพื่อน ๆ ทำให้เพื่อนบางคนต้องรอ ระหว่างการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร

1.ติดต่อผู้ปกครองเพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
2.แบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลการประเมินและแยกเนื้อหาที่สอน
3.ปรึกษาฝ่ายวิชาการเพื่อแยกนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนไปไว้ห้องเดียวกัน
4.เยี่ยมบ้านนักเรียนเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้าเพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน
5.ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเพิ่มกิจกรรมที่ท้าทายความสนใจและความสามารถของนักเรียน ที่แตกต่างกัน

คำตอบ คือ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเพิ่มกิจกรรมที่ท้าทายความสนใจและความสามารถของนักเรียน ที่แตกต่างกัน

คณะไหนใช้คะแนน TPAT5 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS67)

คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT 5 30% + A-Level ภาษาไทย 25% + A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มช.

ใช้คะแนน TPAT 5 30% + A-Level คณิต 1 40% + A-Level ภาษาไทย 15% + A-Level ภาษาอังกฤษ 15%

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มศก.

ใช้คะแนน TGAT  25% + TPAT 5 25% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level วิทย์ 10% + A-Level สังคม 10% + A-Level ภาษาไทย 10% + A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

คณะศึกษาศาตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มบ.

ใช้คะแนน GPAX 10% + TGAT 40% + TPAT 5 30% + A-Level ภาษาไทย 20% 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มก.

ใช้คะแนน TGAT 50% + TPAT 5 50%

PAT ต่างจาก TPAT ยังไง ?

สิ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนคือรูปแบบการสอบ เพราะ TPAT67 สามารถเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์หรือกระดาษก็ได้ (ยกเว้น TPAT1) รวมถึงวิชาสอบก็ลดลงด้วย (ถ้าใครจำได้ ก่อนหน้านี้ วิชาคณิตมีให้สอบตั้ง 3 สนามเลย คือ PAT1, คณิต 1, คณิต 2 แต่ตอนนี้เหลือแค่สนาม A-Level แล้วว) ทำให้ Dek67 ไม่จำเป็นต้องสอบซ้ำวิชาเดิมแบบหลายสนาม
อีกต่อไป~ แต่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกก็ได้ น้อง ๆ ที่จะสอบปีอื่นก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยน้า

TPAT กับ PAT ต่างกันยังไง

ใครสอบ TGAT TPAT ได้บ้าง ?

คนที่จะเข้าสอบ TGAT/TPAT ได้ จะต้องลงทะเบียน TCAS ใน mytcas แล้วสมัครสอบ TGAT TPAT ให้เรียบร้อยก่อน และต้องเป็นนักเรียนชั้นม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. ปวส. หรือนักเรียนที่เรียนจบจากต่างประเทศ) ที่ต้องการสอบเพื่อยื่นคะแนนเข้ามหาลัยฯ เท่านั้นน้า

สำหรับเด็กซิ่วที่มีคะแนน GAT PAT ของปีเก่า ๆ ไม่สามารถใช้คะแนนเดิมได้แล้วน้า ต้องใช้คะแนน TGAT TPAT เท่านั้น
ซึ่งคะแนนจะมีอายุเพียง 1 ปี (ใครจะซิ่วปีหน้า ก็ต้องสอบใหม่เหมือนกันน้า) 

ขั้นตอนสมัครสอบ TGAT TPAT

น้องๆ จะต้องสมัครสอบ TGAT TPAT เพื่อเลือกวิชาสอบและสนามสอบ แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าสมัครยังไง ก็ไปดูวิธีพร้อมกันได้เลย 

อ่านบทความ คลิกเลย

TGAT TPAT ใช้รอบไหน ?

 รอบ 1 Portfolio : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้อง ๆ ที่มีทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตาม
ความต้องการของมหาลัยฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสำหรับยื่นผลงาน แต่ก็ต้องใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT หรือเกรดอยู่น้าา (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด)

รอบ 2 Quota : รอบสำหรับน้อง ๆ ในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาลัยฯ กำหนด ที่มี
ความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ ซึ่งรอบนี้จะพิเศษหน่อยเพราะบางคณะใช้ทั้งคะแนน TGAT TPAT และ A-Level (บางครั้งก็ใช้ข้อสอบของมหาลัยฯ เองด้วยย) 

รอบ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วน ๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และ A-Level เยอะมากที่สุด และมีจำนวนรับสมัครเยอะที่สุดเช่นกัน ใครจะสอบเข้ารอบนี้
ต้องเตรียมตัวสอบให้ดี ๆ นะ !!

รอบ 4 Direct Admission :  รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาลัยฯ ทุกคณะ โดยคะแนนที่ใช้ก็จะเป็น TGAT TPAT หรือ A-Level ตามที่ทุกคนเคยสอบเลยย 

TGAT TPAT สอบวันไหน ?

สำหรับ Dek67 จะสอบ TGAT TPAT2-5 วันที่ 9-11 ธ.ค. 66 ส่วน TPAT1 สอบ 16 ธ.ค. 66 และถ้าใครอยาก
เช็กกำหนดการอื่น ๆ อย่างวันสมัครสอบ พิมพ์บัตรสอบ หรือวันประกาศคะแนน ก็สามารถเข้าไปอ่านบทความ
ปฏิทิน TGAT TPAT ได้เลยน้า ส่วนน้อง ๆ Dek68 ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการออกมา แต่ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยเวลามีประกาศจะได้ไม่พลาดดด

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและวิธีการแต่งกายสำหรับสอบ TGAT TPAT

สำหรับการสอบ TGAT TPAT สิ่งที่น้อง ๆ ต้องเตรียมนอกเหนือจากการอ่านหนังสือสอบแล้ว ก็คือ การเตรียมอุปกรณ์เข้าสอบให้พร้อม เช่น หลักฐานการยืนยันตัวตน หรือเครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการแต่งกายของเด็ก ม.6 และเด็กซิ่ว ที่จะต้องเรียบร้อยและสุภาพที่สุด ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าควรแต่งตัวไปสอบยังไง หรือ ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง คลิกที่นี่ได้เลยยย > อุปกรณ์เข้าสอบ และ การแต่งกายไปสอบ

TGAT TPAT ควรได้คะแนนเท่าไหร่ ?

ควรได้ TGAT TPAT เท่าไรถึงจะไม่หลุดอันดับ

จริง ๆ แล้ว มันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ TGAT TPAT ในปีนั้น ๆ (ถ้าข้อสอบง่าย คนได้คะแนนสูงก็จะเยอะ
แต่ถ้าข้อสอบยาก คนได้คะแนนสูงก็จะน้อย) รวมถึงปัจจัยอื่นด้วยน้า เช่น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ หรือ คะแนนสูงต่ำของคณะแต่พี่แนะนำว่าให้ น้อง ๆ ทุกคนเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างเต็มที่และฝึกทำโจทย์หรือข้อสอบเก่ากันเยอะ ๆ จะได้สู้กับข้อสอบได้ !!

ดูคะแนน TGAT TPAT ที่ไหน ?

เมื่อถึงวันที่ประกาศผลสอบ ให้น้อง ๆ เข้าไปดูคะแนนที่เว็บไซต์ MyTCAS แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นให้เลือก ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 และเว็บก็จะแสดงผลสอบทั้งหมดขึ้นมาเลย แต่ถ้าน้อง ๆ อยากได้ผลสอบแยกวิชาก็สามารถดูได้เหมือนกันน้าา โดยกดที่คำว่า หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา แค่นี้ก็จะได้ผลสอบแบบ
แยกรายวิชาแล้ววว

ถึงจะเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ แต่พี่เชื่อว่าข้อสอบบางวิชาไม่ได้หนีไปจากเดิมมากขนาดนั้น เช่น คณิตศาสตร์ ดังนั้นทุกคนสามารถฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ได้ และควรเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าให้เยอะ จะได้มีเวลาทบทวน ส่วนใครที่อยากอ่านเกี่ยวกับข้อสอบ TCAS เพิ่มเติมอย่างวิชา A-Level พี่ก็สรุปรายละเอียดไว้ให้ทุกคนแล้ว สามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุป TPAT1 กสพท67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
กสพท คืออะไร? ต้องสอบอะไรบ้าง? อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ กสพท!!
A-Level คืออะไร ?
A Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง? สรุปครบพร้อมแนวข้อสอบปี 67
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
TCAS68 อยากสอบติด เตรียมตัวอ่านหนังสือยังไง? Dek68 ควรอ่าน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share