สรุป TGAT TPAT คืออะไร ? พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยทุกสนาม !!

TGAT TPAT คืออะไร

ขอเปิดบทความด้วยการถามน้องๆ กันก่อนเลยว่ามีใครรู้จักคำเหล่านี้บ้าง “A-Net, O-Net, 9 วิชาสามัญ, GAT, PAT” คิดว่าน้องๆ น่าจะคุ้นกันหลายคำเลยใช่มั้ยย เพราะคำเหล่านี้เป็นชื่อข้อสอบกลางเพื่อยื่นสอบเข้ามหาลัยฯ ของปีก่อนๆ ซึ่ง TCAS66 ก็มีการเปลี่ยนชื่อข้อสอบอีกเช่นกัน นั่นคือ TGAT/TPAT และ A-Level ที่สำคัญ คือ รูปแบบของข้อสอบก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเลย 

แต่น้องๆ Dek67 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบในปีนี้ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะพี่ๆ ทีมงาน SMP News ได้รวบรวมทุกรายละเอียดของ TGAT/TPAT ทั้งความหมาย/คุณสมบัติผู้สอบ/คณะที่ใช้ TGAT/TPAT ของ TCAS66 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวสอบ รับรองว่าใครอ่านบทความนี้จบ เข้าใจทุกประเด็นแน่นอน !!

TGAT คือ วิชาความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยข้อสอบ TGAT มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

มีรูปแบบการสอบให้เลือก 2 แบบ คือ เลือกสอบแบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ แต่จะจัดสอบแค่รอบเดียวเท่านั้น คือ เดือนธันวาคม มีค่าใช้จ่าย 140 บาท

ขอแถมอีก 1 คำถามที่ถามกันมาเยอะมากว่า TGAT ต้องสอบทุกคนมั้ย ? คำตอบคือ ไม่ต้องสอบทุกคนน้าา ถ้าใครที่ต้องใช้คะแนน TGAT ก็ควรสอบไว้ แต่ถ้าใครไม่ใช้ จะเลือกสอบหรือไม่สอบก็ได้

ถึงแม้ว่า TGAT จะมีชื่อที่คล้ายๆ กับ GAT แต่เนื้อหาของข้อสอบนั้น ค่อนข้างต่างกันมากๆ เพราะทางทปอ. ต้องการลดการสอบซ้ำซ้อน และอยากให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงมากกว่าการท่องจำแบบปีอื่นๆ

ข้อสอบ TGAT มีอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ TGAT มีทั้งหมด 3 พาร์ท ซึ่งน้องๆ ซึ่งทั้ง 3 พาร์ท สามารถทำพาร์ทไหนก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ยื่นทุกพาร์ท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละคณะกำหนด แต่อยากแนะนำให้ทำครบทั้งหมดน้าา เผื่อกรณีน้องๆ ต้องการสมัครคณะอื่นๆ จะได้ไม่เสียคะแนนตรงนี้ไป

โครงสร้างข้อสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ​

1. พาร์ท TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

คือ ข้อสอบเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก (ไม่มีสอบพูดตัวต่อตัว ใช้วิธีสอบแบบกระดาษ/คอมพิวเตอร์ทั้งหมด) รวมทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทักษะการพูด 30 ข้อ

 • การถาม–ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) 10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) 10 ข้อ

ทักษะการอ่าน 30 ข้อ

 • เติมข้อความให้สมบูรณ์ (Text completion) 15 ข้อ
 • อ่านจับใจความ (Reading comprehension) 15 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT1 พร้อมเฉลย พาร์ทการถาม–ตอบ (Question-Response)

Q :  How many hours do you study every day ? 

A :  __________________________.

1.Eight.
2.Sometimes.
3.Until six o’clock.
4.Yes, every day.

คำตอบคือ Eight.

2. พาร์ท TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

คือ ข้อสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นความเข้าใจ โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • ความสามารถทางภาษา (ภาษาไทย) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางตัวเลข (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางเหตุผล (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT2 พร้อมเฉลย พาร์ทความสามารถทางตัวเลข

การสอบครั้งหนึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้ชายต่อจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงเป็น 1 : 2 ถ้ามีผู้เข้าสอบผู้ชาย 100 คน จะมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงกี่คน

1.120
2.150
3.180
4.200
5.240

คำตอบ คือ 200 

3. พาร์ท TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

คือ ข้อสอบวัดทัศนคติ โดยการตอบคำถาม มีทั้งแบบเลือกตอบ 1 คำตอบ และ เลือกตอบแบบหลายคำตอบ ซึ่งทุกคำตอบจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-1 คะแนน (บางคำตอบเป็น 0.25 หรือ 0.50) โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 60 ข้อ ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
 • การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
 • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT3 พร้อมเฉลย พาร์ทการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อย มักจะพบความลำบากในการหาเดรสที่มีขนาดพอดีตัวมาสวมใส่ เธอจึงมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับคนที่มีหุ่นรูปร่างแบบเธอได้สวมใส่โดยเฉพาะ เธอได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอยู่ 3 เดือน จนในที่สุดก็ได้เดรสต้นแบบขึ้นมา 1 ชุด ถ้านักเรียนเป็นลิซ่า นักเรียนจะทำอย่างไรในลำดับถัดไป

1.นำเดรสต้นแบบ มาให้ญาติทุกคนลองสวมใส่
2.จ้างผลิตจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเตรียมวางขาย
3.นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ
4.หาช่องทางส่งออกเดรส ไปยังต่างประเทศ

คำตอบ คือ นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ TGAT3 พร้อมเฉลย พาร์ทการบริหารจัดการอารมณ์

สมมติว่าคุณเป็นเด็กหญิง อายุ 16 ปี ถูกเพื่อนในโรงเรียนกันออกจากกลุ่ม แล้วเพื่อนกลุ่มนี้ก็บอกคนอื่นไม่ให้เข้ามายุ่งกับคุณด้วย คุณได้พยายามสื่อสารกับเพื่อนแล้ว แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น เพื่อนยังคงไม่สนใจคุณ การจัดการอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้

คำตอบ
1.ไปบอกครูว่าคุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจ และขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากครู (1 คะแนน)
2.บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร อีกไม่นานก็เรียนจบ และเก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร (0.5 คะแนน)
3.ลงโซเชียลมีเดียว่าถูกกลั่นแกล้ง ขอให้คนมาช่วย (0 คะแนน)
4.พยายามไม่คิดถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มอื่น (0.25 คะแนน)

คำตอบ คือ ไปบอกครูว่าคุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจ และขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากครู 

GAT ต่างจาก TGAT ยังไง ?

TGAT GAT

คณะ/มหาลัยฯ ไหนใช้คะแนน TGAT บ้าง ? (อ้างอิง TCAS66)​

จริงๆ แล้ว TCAS66 เกือบทุกคณะใช้คะแนน TGAT ในการยื่นสมัคร พี่ๆ เลยขอยกตัวอย่าง 5 คณะพร้อมเกณฑ์คะแนน  เผื่อน้องๆ ที่อยากรู้ว่าคณะไหน ใช้สัดส่วนยังไงบ้างแบบคร่าวๆ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ รูปแบบ 3

ใช้คะแนน TGAT 100%

คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการเงิน มมส. รูปแบบ 1

ใช้คะแนน TGAT 100%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบิน มก.

ใช้คะแนน TGAT 65% + A-Level คณิต 1 35%

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ใช้คะแนน TGAT 40% + A-Level คณิต 2 15% + A-Level วิทย์ประยุกต์ (15%) + A-Level สังคม 15% + A-Level ภาษาไทย (15%)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว

ใช้คะแนน TGAT 30% + A-Level สังคม 10% + A-Level ภาษาไทย 10% + A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

TPAT คืออะไร ?

TPAT คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitute Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยข้อสอบ TPAT มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท, TPAT2 ความถนัดด้านศิลปกรรมศาสตร์, TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, TPAT4 TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

เนื่องจาก TPAT เป็นวิชาที่มีความเฉพาะด้านกว่า TGAT ดังนั้นน้องๆ สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครทั้งหมด เช่น นางสาว A จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ก็เลือกสอบแค่วิชา TPAT1 

แต่ถ้าใครอยากสมัครให้ครบทั้ง 5 วิชาก็สามารถทำได้เหมือนกันน้าา และจะเลือกสอบแบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ (ยกเว้น TPAT1 ที่ต้องสอบแบบกระดาษเท่านั้น) จัดสอบแค่รอบเดียวเหมือนกับ TGAT เท่านั้น คือ เดือนธันวาคม มีค่าใช้จ่ายวิชาละ 140 บาท (TPAT1 800 บาท)

ข้อสอบ TPAT มีอะไรบ้าง ?

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท คือ ข้อสอบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกลุ่ม กสพท แต่คณะสายหมออื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม กสพท ก็ใช้วิชา TPAT1 ยื่นได้เช่นกัน ดังนั้นให้น้องๆ ดูหลักสูตรของคณะให้ดีน้าา ว่าต้องใช้วิชา TPAT1 หรือเปล่า

อ่านบทความ TPAT1 เพิ่มเติม

น้องๆ ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ กสพท ปีล่าสุด
เช่น เนื้อหาที่ออกสอบ สัดส่วนคะแนน สนามสอบ คะแนนสูงต่ำย้อนหลัง หรือจำนวนรับสมัคร

คลิก อ่านบทความเลย

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะสายศิลปกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 พาร์ท (สามารถเลือกสอบได้) คือ TPAT21 ทัศนศิลป์, TPAT22 ดนตรี, TPAT23 นาฏศิลป์ แต่บางมหาลัยฯ เลือกใช้ข้อสอบที่ทางมหาลัยฯ ออกเอง ดังนั้นน้องๆ Dek67 ที่จะสอบในปีนี้ ลองเช็กข้อมูลของ TCAS66 ก่อนได้น้า เผื่อจะได้เริ่มเตรียมตัวก่อนใคร !!

โครงสร้างข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT21 ทัศนศิลป์

 • พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ
 • ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT21 ทัศนศิลป์)

ในบางกรณีศิลปะไทยคือการแก้ไขปัญหา จงเลือกปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
งานออกแบบลายผ้าไทย

1.ปัญหาแสงเงา
2.ปัญหาทางลีลา
3.ปัญหาทางเอกภาพ
4.ปัญหาทางสัดส่วน

คำตอบ คือ ปัญหาแสงเงา

TPAT22 ดนตรี 

 • องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ
 • บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT22 ดนตรี)

การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เหมือนกัน

1.ซออู้ และ ไวโอลิน
2.กระจับปี่ และ โอโบ
3.ขลุ่ย และ รีคอร์ดเดอร์
4.โปงลาง และ ไซโลโฟน

คำตอบ คือ กระจับปี่ และ โอโบ

TPAT23 นาฏศิลป์

 • พื้นฐานการใช้ร่างกานด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ
 • การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ
 • หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ
 • ปฏิภาณไหวพริบสำหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย (TPAT23 นาฏศิลป์)

ข้อใดไม่ใช่ท่าที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำ

1.นอนตะแคง
2.นั่งพับเพียบ
3.ยืนงอเข่า
4.อยู่ในระดับต่ำทุกข้อ

คำตอบ คือ ยืนงอเข่า

คณะ/มหาลัยฯ ไหนใช้คะแนน TPAT2 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS66)

รวม 5 คณะที่ใช้คะแนน TPAT2 ในการยื่นสมัคร ซึ่งจะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์และรับสมัครในรอบ 1,2 เป็นส่วนใหญ่ แต่สำหรับใครที่อยากสมัครรอบ 3 ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะพี่ๆ ทีมงานก็รวบรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เปิดรับในรอบ 3 Admission มาให้น้องๆ ดูแล้ว !!

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มข.

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT2, 10% + TPAT21 ทัศนศิลป์ 10% + A-Level คณิต 2 15% + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15% + A-Level สังคม 15% + A-Level ภาษาไทย 15%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องประดับ มศว

ใช้คะแนน TGAT 30% + TPAT2 60% + A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ มบ.

ใช้คะแนน GPAX 10% + TGAT 20% + TPAT2 70%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ มทษ.

ใช้คะแนน TGAT 30% + TPAT2 70%

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มมส.

ใช้คะแนน TGAT 50% + TPAT2 20% + TPAT23 นาฏศิลป์ 30%

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบสำหรับน้องๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 70 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 พาร์ท คือ การทดสอบความถนัด และ การทดสอบความคิดและความสนใจ

โครงสร้างข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 • การทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ
 • การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย

หากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทวีปยุโรป ท่านคิดว่าอะไรคือผลกระทบที่สำคัญต่อคนในประเทศไทย

1.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากแรงระเบิดและความร้อน
2.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากรังสีที่เกิดขึ้น
3.คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากฝุ่นกัมมันตรังสีในอากาศ
4.ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าจากยุโรปมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
5.ไม่มีผลกระทบใด ๆ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากทวีปยุโรป

คำตอบ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าจากยุโรปมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

คณะ/มหาลัยฯ ไหนใช้คะแนน TPAT3 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS66)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT3 30% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level เคมี 10%

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT3 80%

คณะวนศาสตร์ มก.

ใช้คะแนน GPAX 20% + TGAT 30% + TPAT3 50%

คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ใช้คะแนน GPAX 20% + TGAT 30% + TPAT3 50% + A-Level ชีววิทยา 30%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มพ.

ใช้คะแนน GPAX 50% + TGAT 5% + TPAT3 15% +  A-Level คณิต 1 15% + A-Level ฟิสิกส์ 15%

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม คือ ข้อสอบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาของข้อสอบออกเป็น 4 หมวด

โครงสร้างข้อสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน 12 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม 8 ข้อ
 • ความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม 12 ข้อ
 • การรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง 8 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม พร้อมเฉลย
จง เลือก รูปทรง 3 มิติ จาก ตัวเลือก ที่สอดคล้องกับแปลนและรูปด้านที่กำหนดให้คำตอบ คือ ข้อ 3

คณะ/มหาลัยฯ ไหนใช้คะแนน TPAT4 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS66)

สำหรับวิชา TPAT4 นั้น จะใช้ยื่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะที่เกี่ยวกับการออกแบบด้วย แต่แน่นอนว่าน้องๆ จะต้องดูเกณฑ์การรับสมัครของคณะด้วยน้าก่อนที่จะยื่นสมัครสอบ แต่ถ้าใครอยากดูตัวอย่างคณะที่ใช้วิชานี้แบบคร่าวๆ ลองดูข้างล่างนี้ได้เลยย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ

ใช้คะแนน TPAT4 40% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม มก.

ใช้คะแนน TPAT4 40%, + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ใช้คะแนน TGAT 25% + TPAT4 25% + A-Level คณิต 1 25% + A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มน.

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT4 60%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มช.

ใช้คะแนน TPAT4 40% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คือ ข้อสอบสำหรับน้องๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะครูต่างๆ มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 พาร์ท คือ ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และ คุณลักษณะความเป็นครู

โครงสร้างข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

 • ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 50 ข้อ
 • คุณลักษณะความเป็นครู 50 ข้อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ พร้อมเฉลย

ท่านเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 นานกว่า 5 ปี เริ่มต้นเปิดเทอมปีนี้ ท่านประเมินและติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วพบว่า นักเรียน 1 ใน 3 เรียนรู้ช้ากว่าเพื่อน ๆ ทำให้เพื่อนบางคนต้องรอ ระหว่างการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร

1.ติดต่อผู้ปกครองเพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
2.แบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลการประเมินและแยกเนื้อหาที่สอน
3.ปรึกษาฝ่ายวิชาการเพื่อแยกนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนไปไว้ห้องเดียวกัน
4.เยี่ยมบ้านนักเรียนเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้าเพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน
5.ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเพิ่มกิจกรรมที่ท้าทายความสนใจและความสามารถของนักเรียน ที่แตกต่างกัน

คำตอบ คือ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเพิ่มกิจกรรมที่ท้าทายความสนใจและความสามารถของนักเรียน ที่แตกต่างกัน

คณะ/มหาลัยฯ ไหนใช้คะแนน TPAT5 บ้าง ? (อ้างอิง TCAS66)

ใครจะเข้าคณะสายครูบ้างเอ่ยย > < มาดูตัวอย่าง 5 คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ที่ใช้คะแนน TPAT5 ที่เปิดรับสมัครในรอบ 3 Admission กัน !!

คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จุฬาฯ

ใช้คะแนน TGAT 20% + TPAT 5 30% + A-Level ภาษาไทย 25% + A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คณิตศาสตร์ มกส.

ใช้คะแนนผลรวม 100% ของ GPAX + TGAT + TPAT 5 + A-Level คณิต 2

คณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา มศว

ใช้คะแนน TGAT 25% + TPAT5 25% + A-Level คณิต 2 10% + A-Level ภาษาไทย 20% + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

คณะศึกษาศาตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มศก.

ใช้คะแนน TGAT 25% + TPAT5 25% + A-Level สังคม 25% + A-Level ภาษาไทย 25%

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ มก.

ใช้คะแนน GPAX 20% + TGAT 50% + TPAT 5 30%

PAT ต่างจาก TPAT ยังไง ?

TPAT PAT คืออะไร

ใครสอบ TGAT TPAT ได้บ้าง ?

คนที่จะเข้าสอบ TGAT/TPAT ได้ จะต้องเป็นนักเรียนชั้นม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. ปวส. หรือนักเรียนที่เรียนจบจากต่างประเทศ) ที่ต้องการสอบเพื่อยื่นคะแนนเข้ามหาลัยฯ เท่านั้น สำหรับเด็กซิ่วที่มีคะแนน PAT ของปีเก่า ไม่สามารถยื่นคะแนนเดิมได้แล้ว ต้องใช้คะแนน TGAT/TPAT ใหม่ ซึ่งคะแนนจะมีอายุเพียง 1 ปี (ใครจะซิ่วปีหน้า ก็ต้องสอบใหม่เหมือนกันน้า)

คะแนน TGAT TPAT ใช้ยื่นรอบไหนได้บ้าง ?

 รอบ 1 Portfolio : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ ที่มีทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสำหรับยื่นผลงาน แต่ก็ยังต้องใช้คะแนนสอบหรือเกรดอยู่น้าา (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด)

รอบ 2 Quota : รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ ซึ่งรอบนี้จะพิเศษหน่อยเพราะบางคณะใช้ทั้งคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level (บางครั้งก็ใช้ข้อสอบของมหาลัยฯ เองด้วยย)

รอบ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT/A-Level เยอะมากที่สุด และมีจำนวนรับสมัครเยอะที่สุดเช่นกัน ใครจะสอบเข้ารอบนี้ ต้อง
เตรียมตัวสอบให้ดีๆ นะ !!

รอบ 4 Direct Admission : รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ โดยคะแนนที่ใช้ก็จะเป็น TGAT/TPAT หรือ A-Level ตามที่ทุกคนเลยสอบเลยย

Dek67 สอบ TGAT TPAT วันไหน ?

ตอนนี้ยังไม่มีประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวกับ TCAS จากทางทปอ. แต่ถ้าเทียบกับ TCAS66 แล้ว น้องๆ Dek67 จะต้องสอบวิชา TGAT ช่วงเดือนธันวาคม 2566 นี้ และถ้าใครอยากเช็กกำหนดการอื่นๆ สามารถเข้าไปอ่านบทความ TCAS67 ได้น้า 

สถิติคะแนน TGAT TPAT TCAS66

ก่อนจะจากกันไป คิดว่าน้องๆ Dek67 หลายคนอาจจะสงสัยว่าข้อสอบปีแรกนั้น ยากไหม ? คะแนนแต่ละวิชาเฟ้อหรือฝืด ? คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ ? ซึ่งพี่ๆ ทีมงาน SMP News ก็ทำภาพเทียบคะแนนให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวมทั้งหมด เผื่อว่าใครจะใช้เอาไปเทียบคะแนนปีหน้า ดูจากภาพนี้ได้เลย 

ถึงจะไม่มีข้อมูล TCAS66 ออกมาให้ดูมากเท่าไหร่ เพราะเป็นปีแรกที่ทปอ.เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ แต่พี่ๆ ก็เชื่อว่าข้อสอบบางวิชาไม่ได้หนีไปจากเดิมมากขนาดนั้น เช่น คณิตศาสตร์ น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบเก่าๆ ได้ และควรเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าให้เยอะ จะได้มีเวลาทบทวน สำหรับใครที่รอพี่ๆ ทีมงาน SMP News สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ A-Level อยู่ อดใจรอสักครู่น้าา จะรีบเก็บข้อมูลแล้ว แล้วมาอธิบายให้อ่านกันทุกคนแน่นอน~~

คอร์สเรียน แนะนำ