อัปเดตล่าสุด TCAS66 กำหนดการสอบ เกณฑ์ที่ใช้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? A-Level คืออะไร?

สำหรับน้องๆ Dek66 ที่กำลังมีข้อสงสัยกันว่า TCAS66 ต้องสอบอะไรบ้าง มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก TCAS65 บ้าง
วันนี้พี่เอิธ SMP NEWS จะมาตอบทุกข้อสงสัยให้กับน้องๆทุกคนกันเลย

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตร
 • GAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทน
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา

ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้นะคะ

TCAS66 มีทั้งหมดกี่รอบ? ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

TCAS66 มีทั้งหมด 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio  : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ DEK66 ที่มีทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนที่ดีด้วย

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT

รอบที่ 2 Quota : รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รอบที่ 3 Admission สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 10 อันดับ โดยค่าสมัครแต่ละลำดับนั้น จะถือว่าน้องๆได้เหมาจ่ายตามจำนวนอันดับที่ยื่น เช่น สมัคร 6 อันดับ ก็จะต้องชำระเงิน จำนวน 500 บาท จึงจะสมารถเลือกได้ทั้งหมด 6 อันดับ

และใน TCAS66 นี้ ก็ยังสามารถกดขอประมวลผลรอบที่ 2 เพื่อลุ้นอันดับที่สูงขึ้น จากการที่มีคนกดสละสิทธ์ได้เหมือนกับ TCAS65 เลยนะคะ

รวมให้แล้ว !! กำหนดการ TCAS66 รอบโควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัย สนใจคลิกเลย !!

รอบที่ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รอบ 4 Direct Admission  : รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รูปแบบการสอบ ใน TCAS66

TGAT/TPAT และ A-Level คืออะไร?

TGAT (Thai General Aptitude Test)

เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ
 1. CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
 1. FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต
  • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์
  • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

**บางข้ออาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อ โดยข้อที่ถูกต้องที่สุด จะได้คะแนนมากที่สุด ส่วนตัวเลือกอื่นๆก็จะได้คะแนนไล่ตามลำดับลงมา

โดยในการสอบ TGAT นั้น ไม่ได้มีการบังคับสอบทุกส่วน น้องๆสามารถเลือกสอบกี่ส่วนก็ได้ (แต่พี่แนะนำให้สอบทั้ง 3 ส่วนจะดีกว่านะคะ เพราะ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้ TGAT รวมทั้งหมดเลย)

TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • TPAT1 กสพท  (รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น)
 • TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)
 • TPAT5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

ในการสอบ TGAT และ TPAT น้องๆสามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ(สอบที่โรงเรียน) หรือจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์(สอบที่มหาวิทยาลัย) ตามความสมัครใจได้เลย ซึ่งการเลือกสมัครสอบคอมพิวเตอร์ ทางทปอ.จะมีระบบเสมือนจริงสำหรับการทดลองระบบสนามสอบที่เตรียมไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะ

โดยการสอบทั้ง 2 รูปแบบนี้จะสอบพร้อมกัน วัน เวลา เดียวกันทั้งหมดเลย และน้องๆสามารถเลือกสนามสอบได้แบบเรียงลำดับ 5 อันดับนะคะ

A-Level (Applied Knowledge Level)

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ เป็นชื่อเรียกใหม่สำหรับ TCAS66 ซึ่งชื่อเดิมก็คือ วิชาสามัญ นั่นเอง หรือถ้าจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆคือ A-Level = วิชาสามัญ + PAT7

โดยมีรูปแบบการสอบ คือ ข้อสอบแบบกระดาษเท่านั้น และน้องๆสามารถเลือกสนามสอบได้แบบเรียงลำดับ 5 อันดับ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

มีวิชาสอบ ดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี

**น้องๆสามารถเลือกสอบเพียง คณิตศาสตร์ประยุกต์1 หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์2 และสามารถสอบทั้ง 2 ส่วนก็ได้  ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชากำหนด

ซึ่งใน TCAS66 ปีนี้ “เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่น” มีการปรับเปลี่ยนเยอะมาก น้องๆต้องเช็กให้ดีเลยนะคะ โดยเฉพาะประเด็นการใช้ คณิต1 และ คณิต2 แต่พี่เอิธ SMP NEWS ได้รวบรวมไว้ให้ทั้งหมดแล้ว ที่นี่ เลย

และก็คงมีน้องๆหลายคนที่กำลังงงว่า  คณิตศาสตร์ประยุกต์ คืออะไร? คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือ การรวมกันระหว่างคณิตศาสตร์ 1 และ PAT1  โดยโจทย์จะมีการออกแบบประยุกต์ให้ Advance มากยิ่งขึ้น ต่างจากข้อสอบปีก่อนๆ ที่โจทย์ถามอย่างไร ตอบอย่างนั้น แบบตรงๆเลย

สนามสอบ

สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะต้องเรียงลำดับตามความชอบจากมากไปน้อย

ขอบเขตเนื้อหา

ข้อสอบถูกออกมาจากเนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก

ใช้สำหรับยื่นรอบไหน

 • TGAT/ TPAT  สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Portfolio , Quota และ Admission
 • A-Level สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Quota และ Admission

สอบวันไหนบ้าง

***สอบเร็วกว่า TCAS65 ถึง 3 เดือน

 • TGAT และ TPAT2,TPAT3,TPAT4,TPAT5

รับสมัคร(รอบที่1) : 1-10 พ.ย. 65

รับสมัคร(รอบที่2) : 14-20 พ.ย. 65

วันสอบ : 10-12 ธ.ค. 65

 • TPAT1 (กสพท)

รับสมัคร : 1-20 ก.ย. 65

วันสอบ : 17 ธ.ค. 65

 • A-Level (วิชาสามัญ)

รับสมัคร : 1-10 ก.พ. 66

วันสอบ : 18-20 มี.ค. 66

ขั้นตอนสมัครสอบ A-Level คลิกที่นี่

ลงทะเบียน MyTCAS

เริ่มลงทะเบียน TCAS66 ในระบบ MyTCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 21 มิ.ย. 66

กำหนดการ TCAS66 ทั้ง 4 รอบ

กำหนดการ-TCAS66

ค่าสมัครสอบ รอบที่ 3 Admission

**อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65

หมายเหตุ จากทปอ. : ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

แจก!! ปฎิทิน TCAS66 ฉบับเต็ม

สรุปประเด็น TCAS66

บทความน่าอ่านเพิ่มเติม