สรุป TCAS67 ที่ Dek67 ต้องรู้

TCAS คืออะไร ? พี่เชื่อว่าน่าจะมีน้อง ๆ หลายคนเลยที่ยังไม่แน่ใจว่าระบบนี้คืออะไร มีกี่รอบ สามารถลงทะเบียนเข้าระบบได้ทุกคนมั้ย และคำถามอื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก TCAS มากขึ้น พี่จะขอมาสรุปทุกประเด็นเกี่ยวกับ TCAS โดยจะอ้างอิงจาก TCAS67 ซึ่งเป็นปีล่าสุดนี้ ไปดูพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างงงงง

TCAS คือ ระบบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อมหาลัยฯ มีชื่อย่อมาจากคำว่า Thai University Center Admission System ซึ่งน้อง ๆ จะต้องไปลงทะเบียน TCAS67  ใน mytcas ก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนน้าที่จะเข้าสู่ระบบนี้ได้ เพราะจะต้องเป็นนักเรียน ม.6 (Dek67) หรือ เทียบเท่า เช่น วุฒิปวช. / เรียนจบ ม.6 แล้ว (เด็กซิ่ว) เป็นต้น 

ใครสามารถสอบ TCAS67 ได้บ้าง ?

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คาดว่าจะจบในปีปัจจุบัน)
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เช่น นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาลัย ฯ (ไม่จำเป็นต้องลาออกก่อน)
 • นักเรียนเทียบเท่าม.6 วุฒิอื่น ๆ เช่น GED หรือ ปวช. เป็นต้น

สำหรับน้อง ๆ ม.5 หรือ Dek68 ตอนนี้ยังไม่มีประกาศจากทปอ. ออกมา แต่ระหว่างนี้ทุกคนสามารถศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบ TCAS68 ก่อนได้เลยย ว่ารอบไหนเหมาะกับเรา จะได้วางแพลนเตรียมตัวล่วงหน้าถูก แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มวางแพลนหรือเริ่มเตรียมตัวยังไง ลองดูบทความที่พี่สรุปไว้แล้วเอาไปปรับให้เป็นแนวของตัวเองเลยย >> Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ต้องเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนและเรื่องควรรู้ของ TCAS

TCAS67 สอบอะไรบ้าง ?

ระบบ TCAS จะเป็นระบบที่ใช้คะแนนสอบส่วนกลางในการคัดเลือกเป็นหลัก ซึ่งวิชาที่ Dek67 จะต้องสอบ ได้แก่ TGAT TPAT และ A Level แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสมัครทุกวิชาน้า สามารถเลือกสอบตามที่คณะกำหนดได้เลย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

TGAT

TGAT คือ วิชาความถนัดทั่วไป ออกข้อสอบโดยจุฬาฯ มธ. มศว เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
  – ความสามารถทางภาษา
  – ความสามารถทางตัวเลข
  – ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  – ความสามารถทางเหตุผล
 3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน
  – Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  – Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  – Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์
  – Civic Engagement : การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

TPAT

TPAT คือ ข้อสอบความถนัดวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ออกข้อสอบโดย กสพท
 2. TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ออกข้อสอบโดย จุฬาฯ
 3. TPAT3  ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ออกข้อสอบโดย จุฬาฯ
 4. TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ออกข้อสอบโดย สจล.
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ออกข้อสอบโดย มศว

A-Level

A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ แบ่งออกเป็น 16 วิชา ดังนี้

ออกข้อสอบโดย ทปอ.

 1. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 2. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 3. A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 4. A-Level ฟิสิกส์
 5. A-Level เคมี
 6. A-Level ชีววิทยา 

ออกข้อสอบโดย มศว

 1. A-Level ภาษาไทย
 2. A-Level สังคมศึกษา
 3. A-Level ภาษาอังกฤษ (ออกข้อสอบโดย มธ.)
 4. A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาเกาหลี และภาษาสเปน) 

ซึ่งสถาบันที่ออกสอบทุกวิชาของ TCAS67 ก็ยังเป็นสถาบันเดียวกันกับปี 66 เลย ดังนั้นน้อง ๆ สามารถลองดูแนวข้อสอบจากปีก่อนหน้าได้เลยน้าาา แนวก็จะคล้าย ๆ กันนี่แหละ

สำหรับใครที่มีแพลนจะสอบหลายวิชาไม่ว่าจะเป็น TGAT / TPAT หรือ A-Level ก็อย่าเพิ่งท้อหรือกลัวว่าจะทบทวนไม่ทัน เพราะถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่อย ๆ เก็บเนื้อหาไป อาจจะเรียงลำดับจากวิชาที่เริ่มสอบก่อน (กำหนดการยังไม่ออกก็อิงจากของปีที่แล้วได้เลยน้าา) พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้ !!

แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ตัวช่วยในการเตรียมตัว พี่ก็ขอแนะนำคอร์สเตรียมสอบสำหรับ Dek68 ให้เลยย น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจได้ ไม่ว่าจะเป็น A-Level คณิต 1, คณิต 2, สังคม หรือ ภาษาไทย TGAT2, TGAT3 และ TPAT1 พี่และติวเตอร์คนอื่น ๆ จะเริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานและติวเนื้อหาให้แบบจัดเต็ม พาลุยโจทย์ตั้งแต่โจทย์ง่าย ๆ ไปถึงข้อสอบแข่งขัน แถมยังอัปเดตข้อสอบให้ถึงปีล่าสุดเลย !! (กระซิบว่ามี Unseen Mock Test ให้ด้วย) ใครที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลย

ตัวอย่างคณะที่ต้องใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level TCAS 67

คณะแพทยศาสตร์ กสพท

TPAT1 (พาร์ตเชาวน์ปัญญา, พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์, พาร์ตความคิดเชื่อมโยง) + A-Level คณิต 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ + ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคม

คณะบริหาร/บัญชี (5 ปี) มธ. ท่าพระจันทร์

คณิต 1 + ภาษาอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

TGAT + TPAT3 + คณิต 1 + ฟิสิกส์ + เคมี

คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มก.

TGAT + คณิต 2 + วิทย์ประยุกต์ + ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มศว

TGAT + ภาษาอังกฤษ + คณิต 1

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มศก.

TGAT + TPAT5 + คณิต 1 + ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม มจล.

TGAT + คณิต 2 + ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มบ.

GPAX + TGAT + TPAT3 + คณิต 1 + เคมี

คณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) เอกเดี่ยวการประถมศึกษา มข.

TPAT5 + คณิต 1 + วิทย์ประยุกต์ + สังคม + ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ

ป.ล. วิชาที่ใช้สอบและสัดส่วนคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาลัยฯ
แนะนำว่าให้น้อง ๆ รอติดตามข่าวสารจากทางมหาลัยฯ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ SmartMathPro ได้เลยน้า

TCAS67 มีกี่รอบ ?

TCAS67 มีทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ รอบ 1 Portfolio, รอบ 2 Quota, รอบ 3 Admission และรอบ 4 Direct Admission  ซึ่ง TCAS ทั้ง 4 รอบจะมีคุณสมบัติและเกณฑ์กำหนดที่แตกต่างกันออกไปน้าา 

รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบ 1 Portfolio คือ รอบสำหรับการยื่นผลงานต่าง ๆ ที่ Dek67 เคยทำมา รอบนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ก็สามารถลงสมัครในรอบนี้ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาลัยฯ กำหนดน้าา

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS รอบ 1 : GPAX (5 เทอม), Portfolio, คะแนน TGAT/TPAT หรือคะแนนอื่น ๆ ขึ้นอยู่
กับแต่ละคณะกำหนด เช่น CU-TEP, SAT, BMAT เป็นต้น

ค่าสมัคร : เริ่มต้น 100 บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกำหนด)

การสมัครรอบนี้สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย ที่สำคัญ Dek67 สามารถสมัครได้มากกว่า
1 อันดับ และหลายมหาลัยฯ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 2 Quota

TCAS รอบ 2 โควตา คือ รอบที่เน้นน้อง ๆ Dek67 ที่อยู่ในภูมิลำเนาตามที่มหาลัยฯ กำหนด หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามเงื่อนไข

ตัวอย่าง : Dek67 เป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตเกษตร มีผลการเรียนและคะแนนสอบต่าง ๆ ครบตามที่มหาลัยฯ กำหนด ก็จะสามารถสมัครผ่านโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ เพราะถือว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่มหาลัยฯ กำหนด 

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS รอบ 2 : GPAX (5 หรือ 6 เทอม), คะแนนสอบ A-Level, TGAT/TPAT
หรือคะแนนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด เช่น NETSAT 

ค่าสมัคร : เริ่มต้น 200 บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกำหนด)

การสมัครรอบนี้สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย ที่สำคัญคือ Dek67 สามารถสมัครได้มากกว่า 1 อันดับ และหลายมหาลัยฯ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 3 Admission (คณะทั่วไป)

TCAS รอบ 3 Admission คือ รอบสำหรับการยื่นคะแนนสอบส่วนกลาง ซึ่งจะพิจารณาจากการจัดอันดับและคะแนนสอบของน้อง ๆ

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS รอบ 3 : GPAX (6 เทอม), คะแนนสอบ A-Level, TGAT/TPAT หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่
กับแต่ละคณะกำหนด

ค่าสมัคร : ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสมัคร TCAS รอบนี้สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas.com และสามารถเลือกได้มากถึง 10 อันดับ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น เช่นเดียวกับรอบอื่น ๆ

รอบที่ 3 Admission (กสพท)

รอบ กสพท คือ รอบสำหรับการยื่นคะแนนสอบส่วนกลางของสายหมอ 4 คณะ ได้แก่ แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ ซึ่งจำนวนรับสมัครของปี 67 มีมากกว่า 2,000 ที่นั่ง ถ้าใครอยากเข้าคณะสายหมอ พี่ ๆ แนะนำว่าให้รีบเตรียมตัวตอนนี้เลย !

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก กสพท : TPAT1 30% และ A-Level วิชาสามัญ 70% (ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ 28% , คณิต 1 14% , ภาษาอังกฤษ 14% , ภาษาไทย 7% , สังคม 7%)

ค่าสมัคร : ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสมัครสอบ กสพท ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th และยื่นสมัครเพื่อเลือกอันดับผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ได้มากถึง 10 อันดับ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น (รับสมัครร่วมกับคณะอื่น ๆ ในรอบ 3 Admission)

รอบที่ 4 Direct Admission

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ คือ รอบสำหรับ Dek67 ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 1-3 แต่รอบนี้จะไม่ได้เปิดรับทุกคณะ ซึ่งจะต้องตามข่าวจากทางมหาลัยฯ โดยตรงน้า หรือจะรอติดตามข่าวสารจากพี่ก็ได้เหมือนกันน

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS รอบ 4 : GPAX (6 เทอม), คะแนนสอบ A-Level / TGAT/TPAT (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด)

ค่าสมัคร : เริ่มต้น 200 บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกำหนด)

การสมัครรอบนี้สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย ที่สำคัญคือ Dek67 สามารถสมัครได้มากกว่า 1 อันดับ และหลายมหาลัยฯ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น

ระบบสอบ TCAS ทั้ง 4 รอบ

ป.ล. Dek67 ที่สอบติดและยืนยันสิทธิ์รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ และรอบ 2 โควตาแล้ว แต่เปลี่ยนใจต้องการไปสมัครสอบรอบถัดไป สามารถสละสิทธิ์ได้น้า แต่ต้องสละสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และใครยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission แล้วอยากสละสิทธิ์ไปรอบ 4 จะต้องไม่เคยที่สละสิทธิ์รอบอื่น ๆ ในระบบ TCAS มาก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถสละสิทธิ์ได้ 

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเช็กวิธีการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ของระบบ TCAS ตั้งแต่รอบ 1-4 สามารถคลิกอ่านบทความ สรุปวิธีการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS ได้เลยน้าา

สรุปประเด็น TCAS67 จากแถลงการณ์ล่าสุด

 • Test Blueprint 67 ไม่เปลี่ยนแปลง มีแค่วิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ที่เพิ่มจำนวนข้อสอบจาก 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ 
 • ใครจะสอบปี TCAS 67 จะต้องสอบ TGAT/TPAT ใหม่เท่านั้น ใช้คะแนนข้ามปีไม่ได 
 • ลงทะเบียน mytcas วันที่ 28 ต.ค. 66 (จากเดิม 23 ต.ค. 66) 
 • ระบบการลงทะเบียน mytcas เป็นเหมือนปีที่ผ่านมา ถ้าใครเคยสมัครแล้ว สามารถใช้ user เดิมในการ log in ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด   
 • สำหรับน้อง ๆ Dek67 ที่ log in ครั้งแรกต้องอัปโหลดรูปถ่ายของตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน ทำผมทรงอะไรก็ได้ ขอแค่รูปต้องเหมือนหน้าตัวเองและเห็นหน้าชัดเจน 
 • รองรับรูปแบบประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ThaID  
 • เกณฑ์การคัดเลือกไม่มีเปลี่ยนแปลง เกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ ขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยเป็นคกำหนด  

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด 4 ต.ค. 66 

ปฏิทิน TCAS67

ตอนนี้ทปอ.ก็ประกาศกำหนดการแบบ official เรียบร้อยแล้ว มาดูว่าปฏิทิน TCAS67 จะแตกต่างจาก TCAS 66 มั้ยย แล้วน้อง ๆ Dek67 ทุกคนจะต้องเตรียมตัวลงทะเบียน mytcas, สมัครสอบ TGAT TPAT A-Level วันไหนกันบ้าง
ดูจากด้านล่างนี้เลยย

ปฏิทินรอบ 1 Portfolio TCAS67

รับสมัครรอบ 1 : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลรอบ 1 : วันที่ 6 ก.พ. 67

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 ก.พ. 67

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 ก.พ. 67 หรือ 4 พ.ค. 67

ปฏิทินรอบ 2 Quota TCAS67

รับสมัครรอบ 2 : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลรอบ 2 : วันที่ 2 พ.ค. 67

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พ.ค. 67

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พ.ค. 67

ปฏิทินรอบ 3 Admission TCAS67

รับสมัครรอบ 3 : วันที่ 6-12 พ.ค 67

ประกาศผลรอบ 3 :

 • รอบที่ 1 : วันที่ 20 พ.ค. 67
 • รอบที่ 2 : วันที่ 25 พ.ค. 67

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พ.ค. 67

สละสิทธิ์ : วันที่ 26 พ.ค. 67

ปฏิทินรอบ 4 Direct Admission TCAS67

รับสมัครรอบ 4 : วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67

ประกาศผลรอบ 4 :

 • รอบที่ 1 : วันที่ 6 มิ.ย. 67
 • รอบที่ 2 : วันที่ 17 มิ.ย. 67

ยืนยันสิทธิ์ :

 • รอบที่ 1 : วันที่ 6-7 มิ.ย. 67
 • รอบที่ 2 : วันที่ 17-18 มิ.ย. 67

นี่ก็เป็นกำหนดการทั้ง 4 รอบของ TCAS67 น้าา แต่นอกจากนี้ก็ยังมีตารางสอบ A-Level 67, TGAT / TPAT 67 ด้วย ซึ่งกำหนดการพวกนี้สำคัญมากเลยน้า  ไม่ว่าจะเป็นวันลงทะเบียน วันสมัครสอบ หรือวันสอบ  เพราะถ้าพลาดไปแล้ว น้อง ๆ จะไม่สามารถกลับทำย้อนหลังได้เลย T_T พี่แนะนำให้ทุกคนจดใส่ปฏิทินกันไว้ดี ๆ หรือถ้าใครยังไม่รู้ ไม่แน่ใจเท่าไร ก็คลิกไปดูรายละเอียดกันเลย  >> TCAS67 สอบวันไหน ? สรุปทุกตารางสอบ Dek67 ในที่เดียว !!

ดูคลิปเกี่ยวกับ TGAT / TPAT1 / A-Level

ดูคลิปอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ TGAT / TPAT1 / A-Level ได้ทาง YouTube : SmartMathPro 

การทำความเข้าใจระบบ TCAS ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากกก ถ้าน้อง ๆ ต้องการสอบเข้ามหาลัยฯ ผ่านระบบนี้ 
ซึ่งพี่ก็หวังว่า ข้อมูลที่พี่รวบรวมมาให้จะช่วยตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับระบบ TCAS  ได้น้าา ไม่ว่าจะเป็น TCAS คืออะไร ใครสอบ TCAS ได้บ้าง หรือ TCAS มีกี่รอบ รวมไปถึงกำหนดการสำคัญต่าง ๆ ด้วยย ส่วนใครที่อ่านจบแล้ว อยากจะอ่านหนังสือเตรียมสอบต่อ พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยน้าา สู้ ๆ !!

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
A-Level คืออะไร ?
A Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง? สรุปครบพร้อมแนวข้อสอบปี 67
ข้อสอบ A-Level 67 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?
ข้อสอบ A-Level คณิต 1 และคณิต 2 67 มีบทไหนน่าเก็บและบทไหนเทได้บ้าง?
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
ทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level ภาษาไทย
ก่อนสอบ A-Level ภาษาไทย ต้องรู้อะไรบ้าง? สรุปให้ครบในบทความนี้
ก่อนสอบ A-Level สังคมต้องรู้อะไรบ้าง
ก่อนสอบ A-Level สังคม ต้องรู้อะไรบ้าง ? สรุปให้ครบในบทความนี้
-วิเคราะห์คะแนน-A-Level
คะแนน A-Level 67 จะเฟ้อหรือฝืดแค่ไหน? ตั้งเป้ายังไงถึงจะเซฟ?
TGAT-2
ส่องคะแนน TGAT 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share