กำหนดการ tcas67 รอบ 2 โควตา

อย่างที่น้อง ๆ รู้กันว่า TCAS67 มีทั้งหมด 4 รอบ ซึ่ง รอบโควตา (Quota)  เป็นอีกรอบที่น่าสนใจสำหรับ Dek67
เหมาะสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการที่เปิดใน TCAS รอบโควตา คือ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ, เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติแต่ละโครงการของรอบโควตานี้ ทางมหาลัยฯ จะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติเป็นหลัก อาจจะใช้คะแนนข้อสอบเฉพาะทาง, A-Level, TGAT/TPAT, GPAX

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน TGAT / TPAT, A-Level, เกรดเฉลี่ย(GPAX)
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

TCAS รอบโควตา ต้องสมัครทางไหน ?

TCAS รอบโควต้า สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครรอบโควตาได้บ้าง ?

  • น้อง ๆ ชั้นม.6 ปีปัจจุบัน
  • สายอาชีพ (ได้บางโครงการเท่านั้น)
  • กศน. (ได้บางโครงการเท่านั้น)
  • เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

สามารถยื่น TCAS รอบโควตาได้กี่ที่ ?

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

กำหนดการสมัคร TCAS67 รอบโควตา

  • ประกาศผลในระบบ Mytcas : 2 พ.ค. 67
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 2 – 3 พ.ค. 67
  • สละสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 4 พ.ค. 67

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS67 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 14 - 23 ก.พ. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 18 มี.ค. 67 
วันสอบวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) : 24 - 25 มี.ค. 67 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67 
วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67 
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 2 พ.ค. 67 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 1 - 18 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 26 - 28 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 2 พ.ค. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

วิทยาเขตบางเขน

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. - 21 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 23 - 26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67


วิทยาเขตกำแพงแสน

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. - 21 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67


วิทยาเขตศรีราชา

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 27 เม.ย. 67


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันรับสมัคร : 13 ก.พ - 29 มี.ค. 67
วันสัมภาษณ์ : ไม่มีสอบสัมภาษณ์
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พ.ค. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยมหิดล (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 20 มี.ค. - 8 เม.ย 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 21 - 22 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 27 - 28 เม.ย. 67 
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 30 เม.ย. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 13 - 29 ก.พ. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / วิชาเฉพาะ : 12 มี.ค. 67
วันสอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / วิชาเฉพาะ : เริ่มตั้งแต่ 24 มี.ค. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : เริ่มตั้งแต่ 2 เม.ย. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันสัมภาษณ์ : เริ่มตั้งแต่ 6 เม.ย. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 2 พ.ค. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยบูรพา (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 13 ก.พ. - 19 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 67 
วันสัมภาษณ์ : 27 - 28 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 2 พ.ค. 67
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 13 - 22 ก.พ. 67
วันสัมภาษณ์ : ไม่มีสอบสัมภาษณ์
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 เม.ย. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : เริ่มตั้งแต่ 13 ก.พ. (วันปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 และ 23 เม.ย. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันสอบสัมภาษณ์ : 21 - 26 เม.ย. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : เริ่ม 12 มี.ค. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 1 - 15 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 : 27 มี.ค. 67
ครั้งที่ 2 : 5 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 9 - 10 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 12 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : เริ่มตั้งแต่ 15 ก.พ. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / ภาคปฏิบัติ / วิชาเฉพาะ : เริ่มตั้งแต่ 19 มี.ค. 67
(ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันสอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / วิชาเฉพาะ : เริ่มตั้งแต่ 24 มี.ค. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : เริ่มตั้งแต่ 20 มี.ค. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันสัมภาษณ์ : เริ่มตั้งแต่ 30 มี.ค. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : เริ่มตั้งแต่ 10 เม.ย. 67 (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 14 ก.พ. - 1 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 17 ก.พ. - 26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 23 ก.พ. - 30 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันรับสมัคร : เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 66 - 20 พ.ค. 67
วันสอบข้อเขียน : 23 มี.ค. 67
วันประกาศผลสอบข้อเขียน : 29 มี.ค. 67
วันสัมภาษณ์ :  3 - 5 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 11 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 1 - 25 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พ.ค. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 24 - 27 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 30 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 1 ก.พ. - 19 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 - 22 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 23 - 25 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 26 - 30 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) (ปิดรับสมัครแล้ว)

วันรับสมัคร : 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 27 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 2)

วันรับสมัคร : 19 มี.ค. - 22 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 มี.ค. - 29 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปคือรอบ 2 โควตาเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการพิเศษและภูมิลำเนาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ถ้าใครคุณสมบัติ
ไม่ครบตามนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจไปน้าเพราะยังเหลืออีก 2 รอบ คือ รอบ 3 Admission และรอบ 4 Direct Admission อยู่
รีบวางแผนอ่านหนังสือและจัดอันดับเลยตอนนี้ พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยน้าา > < 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

รวมคะแนนสูงต่ำ รอบ 3 Admission
[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ 3 ที่ Dek67 ต้องรู้
1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3
เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3 Admission ยังไงให้ติดชัวร์
Banner-T-Score-คืออะไร-1
T-Score คืออะไร? คิดยังไง? มหาลัยฯ ไหนใช้บ้าง? สรุปให้ในบทความนี้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share