รอบโควตา (Quota) รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS67 รอบ 2 ในบทความนี้

กำหนดการ tcas67 รอบ 2 โควตา

อย่างที่น้องๆ รู้กันว่า TCAS67 มีทั้งหมด 4 รอบ ซึ่ง รอบโควตา (Quota)  เป็นอีกรอบที่น่าสนใจสำหรับ Dek67
เหมาะสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการที่เปิดใน TCAS รอบโควตา คือ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ, เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติแต่ละโครงการของรอบโควตานี้ ทางมหาลัยฯ จะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติเป็นหลัก อาจจะใช้คะแนนข้อสอบเฉพาะทาง, A-Level, TGAT/TPAT, GPAX

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, เกรดเฉลี่ย(GPAX)
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

TCAS รอบโควตา ต้องสมัครทางไหน ?

TCAS รอบโควต้า สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครรอบโควตาได้บ้าง ?

  • น้องๆ ชั้นม.6 ปีปัจจุบัน
  • สายอาชีพ (ได้บางโครงการเท่านั้น)
  • กศน. (ได้บางโครงการเท่านั้น)
  • เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

สามารถยื่น TCAS รอบโควตาได้กี่ที่ ?

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

กำหนดการสมัคร TCAS67 รอบโควตา

  • ประกาศผลในระบบ Mytcas : 2 พ.ค. 67
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 2 – 3 พ.ค. 67
  • สละสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 4 พ.ค. 67

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS67 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรอบโควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรับสมัคร : 14 - 23 ก.พ. 67
วันประกาศผล : 18 มี.ค. 67 
วันสอบวิชาเฉพาะ(ถ้ามี) : 24 - 28 มี.ค. 67 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67 
วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67 
วันประกาศรายชื่อ : 2 พ.ค. 67 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 1 - 18 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 26 - 28 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 2 พ.ค. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. – 21 มี.ค. 67
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 23-26 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 26 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 20 มี.ค. – 8 เม.ย 67
วันประกาศผล : 20 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 25 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันรับสมัคร : 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 67
วันประกาศผล : 24 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 27 - 28 เม.ย. 67 
วันประกาศรายชื่อ : 30 เม.ย. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันรับสมัคร : 13 ก.พ. – 29 ก.พ. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 13 ก.พ. - 19 เม.ย. 67
วันประกาศผล : 25 เม.ย. 67 
วันสัมภาษณ์ : 27 - 18 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 2 พ.ค. 67
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันรับสมัคร : 13 - 22 ก.พ. 67
วันประกาศผล : 3 เม.ย. 67 
วันประกาศรายชื่อ : 30 เม.ย. 67 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันรับสมัคร : 1 - 2 ก.พ. 67
วันประกาศผล : 24 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 27 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 1 เม.ย. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันรับสมัคร : 13 ก.พ. – 2  เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 30 เม.ย 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการรอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันรับสมัคร : 1-15 มี.ค. 67
วันประกาศผล : 27 มี.ค. 67 และ 5 เม.ย. 67
วันสัมภาษณ์ : 9-10 เม.ย. 67
วันประกาศรายชื่อ : 12 พ.ค. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปคือรอบ 2 โควตาเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการพิเศษและภูมิลำเนาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ถ้าใครคุณสมบัติไม่ครบตามนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจไปน้าเพราะยังเหลืออีก 2 รอบ คือ รอบ 3 Admission และรอบ 4 Direct Admission อยู่
รีบวางแผนอ่านหนังสือและจัดอันดับเลยตอนนี้ พี่ๆ ทีมงานเป็นกำลังใจให้น้า > < 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share