คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร มีมหาลัยฯ ไหนสอนบ้าง ?

ถ้าพูดถึงคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลายคนอาจนึกภาพการเรียนรักษาสุนัข หรือแมวเป็นหลัก แต่ที่จริงแล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการรักษาสัตว์หลายประเภทเลย เช่น วัว ไก่ ปลา งู และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้
การป้องกันโรคของสัตว์และพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ด้วย

แต่ยังไม่หมดแค่นี้น้า วันนี้พี่ได้สรุปข้อมูลการเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์แบบครบทั้ง 6 ปีมาให้น้อง ๆ หมดแล้วว่าแต่ละปีเรียนประมาณไหน มีมหาลัยฯ ไหนเปิดสอนคณะสัตวแพทย์บ้าง รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่หลายคนอาจจะสงสัย น้อง ๆ คงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคณะนี้จะเป็นยังไง ถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านกันเลยยย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ต่าง ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคไปจนถึงการรักษา ไม่ว่าจะเป็น
การผ่าตัด หรือให้ยา รวมถึงให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูสัตว์กับเจ้าของ

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จะเรียนทั้งหมด 6 ปี แบ่งเป็นชั้น Pre-clinic (ปี 1-3) และชั้น Clinic (ปี 4-6) ซึ่งแต่ละปีก็มี
รายละเอียดวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนแตกต่างกันตามนี้เลยย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 1 : ในชั้นปีแรก น้อง ๆ จะได้ปรับพื้นฐานวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก่อน เช่น เคมีทั่วไป ชีววิทยา เคมีอินทรีย์พื้นฐาน นอกจากนี้ก็ยังมีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมถึงวิชาของมหาลัยฯ ด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2 : เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 น้อง ๆ จะเริ่มเจอวิชาที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์มากขึ้น ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจโครงสร้างของสัตว์ประเภทต่าง ๆ เพื่อปูพื้นฐานให้สามารถนำไปต่อยอดในชั้นปีที่สูงขึ้นได้ เช่น ชีวเคมีคลินิกทาง
สัตวแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์

นอกจากนี้ ในบางมหาลัยฯ น้อง ๆ ก็ยังได้เรียนโครงสร้างของสัตว์ผ่านการผ่ากรอส หรือผ่าอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจะเป็น
สัตว์ต่าง ๆ นั่นเอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 3 : พอถึงชั้นปีที่ 3 วิชาที่ได้เจอก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้น เพราะนอกจากการเรียนเกี่ยวกับระบบร่างกายของสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่ต่อยอดมาจากชั้นปีที่ 2 แล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนเรื่องโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ในสัตว์ด้วย เช่น พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 4 : ก้าวสู่ปีแรกของการเรียนชั้น Clinic น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ และได้ใช้ความรู้จากชั้นปี 1-3 มาต่อยอด เช่น วิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย์ รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์ นอกจากนี้ หลายมหาลัยฯ ก็กำหนดวิชาภาคปฏิบัติมาให้น้อง ๆ ได้ลงมือรักษาสัตว์จริง ๆ กันตั้งแต่ปีนี้เลยน้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 5 : ในปีที่ 5 นี้วิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนก็ยังคงเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ต่าง ๆ อยู่แต่จะเน้น
ภาคปฏิบัติมากขึ้นกว่าปีก่อน โดยในบางมหาลัยฯ น้อง ๆ อาจจะได้เริ่มฝึกงานในฟาร์มสัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์ด้วย

สำหรับตัวอย่างวิชาในชั้นปีที่ 5 เช่น คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตว์น้ำ ปฏิบัติการทาง
สัตว์เศรษฐกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 6 : เดินทางมาถึงปีสุดท้ายของการเรียนสัตวแพทย์แล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาภาคปฏิบัติเพื่อรักษาสัตว์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำวิจัย หรือฝึกงานขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด โดยในการฝึกงานน้อง ๆ อาจได้ฝึกที่
โรงพยาบาลสัตว์ หรือฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างวิชาที่จะได้เจอในปี 6 เช่น สหกิจทางสัตวแพทย์ คลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอื้อง คลินิกปฏิบัติอายุรกรรมในสัตว์เล็ก เป็นต้น

และเมื่อน้อง ๆ เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้วก็ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการยื่นทำงานเป็นสัตวแพทย์อย่างเต็มตัว (ทั้งนี้บางมหาลัยฯ ก็กำหนดให้น้อง ๆ สอบใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 5 เลย พี่แนะนำให้น้อง ๆ เช็กจากมหาลัยฯ กันอีกทีน้าา)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีมหาลัยฯ ไหนเปิดบ้าง ?

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่เปิดสอนในหลายมหาลัยฯ เลย ซึ่งวันนี้พี่ขอยกตัวอย่างมหาลัยฯ ที่มีการเปิดสอน
คณะนี้มาให้ทุกคนดู 11 มหาลัยฯ น้าา จะมีที่ไหนบ้าง เช็กดูกันได้เลยย

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก สัตวแพทยสภา

รวมคำถามเกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์

จะเข้าสัตวแพทยศาสตร์ ต้องเรียนจบสายอะไร ?

ขึ้นอยู่กับรอบและมหาลัยฯ ที่น้อง ๆ เลือกสมัครเลย เพราะคณะสัตวแพทยศาสตร์แต่ละที่ในระบบ TCAS ทั้ง 4 รอบก็มีทั้งมหาลัยฯ ที่กำหนดสายการเรียนและไม่ได้กำหนดสายการเรียนมาด้วย เช่น ในรอบ 3 ของ กสพท ไม่ได้กำหนดสาย
การเรียนสำหรับสมัครสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์

ดังนั้นพี่แนะนำให้เช็กทั้งคุณสมบัติที่ทางคณะกำหนด รวมถึงรอบที่น้อง ๆ ตั้งใจจะสมัครกันให้ดีน้าา

สอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องใช้เกรดไหม ?

คณะสัตวแพทย์ในหลายมหาลัยฯ กำหนดใช้เกรดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการคัดเลือก หมายความว่าน้อง ๆ ต้องมีเกรดมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ทางคณะกำหนดเท่านั้นจึงจะสมัครได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์

ทั้งนี้เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละมหาลัยฯ อาจแตกต่างกันไป รวมถึงบางมหาลัยฯ และบางรอบของระบบ TCAS ก็ไม่ได้ใช้เกรดด้วย แนะนำว่าให้ลองดูจากประกาศของมหาลัยฯ อีกทีจะชัวร์ที่สุดน้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เหมาะกับใคร ?

สัตวแพทย์ เป็นอาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ดังนั้นคนที่เหมาะกับการเรียนสัตวแพทย์ คือ คนที่เปิดใจให้กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และถ้าเป็นคนที่ชอบ หรือถนัดวิชาทางสายวิทย์ด้วยก็จะได้เปรียบ เพราะน้อง ๆ ต้องเจอวิชาเหล่านี้อีกเยอะเลยในการเรียนตลอด 6 ปี

ทั้งนี้ถ้าน้อง ๆ ไม่ถนัดวิชาสายวิทย์ แต่เป็นคนที่รักสัตว์และมุ่งมั่นจะเรียนคณะนี้ พี่ก็เชียร์ให้ทุกคนเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยน้า เพราะพี่เชื่อว่าความพยายามของน้อง ๆ ในวันนี้ จะช่วยปิดจุดอ่อนของเรา และเพิ่มโอกาสสอบติด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้แน่นอน

และวันนี้พี่ก็ได้สรุปรวมการเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอด 6 ปี ตัวอย่างมหาลัยฯ ที่เปิดคณะนี้ รวมถึงคำถาม
เกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่น้อง ๆ อาจจะสงสัยมาให้ครบแล้ว แต่ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ในแต่ละรอบของ TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ลองอ่านบทความ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องสอบอะไรบ้าง ดูได้เลยยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

คณะแพทย์ เรียนอะไรบ้างใน 6 ปี
คณะแพทย์ เรียนอะไร? มีสาขาไหนบ้าง? สรุปทุกคำถามที่คนอยากเรียนแพทย์ควรรู้
https://www.smartmathpro.com/wp-content/uploads/2023/11/คณะทันตแพทยศาสตร์.jpg
คณะทันตแพทย์ เรียนกี่ปี เรียนอะไร มีที่ไหนบ้าง สรุปมาให้ครบแล้ว!
เรียนเภสัช จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
เภสัชศาสตร์เรียนกี่ปี เรียนอะไรบ้าง รวมทุกคำถามของคณะเภสัช !
TPAT1 คืออะไร? พร้อมเทคนิคอ่านหนังสือจากรุ่นพี่
TPAT1 มีอะไรบ้าง? สอบช่วงไหน? พร้อมแจกตารางอ่านหนังสือ Dek68
สรุป TPAT1 กสพท67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
กสพท คืออะไร? กสพท 68 สอบอะไรบ้าง ใครจะสอบ TPAT1 ควรอ่าน !!
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share