เภสัชเรียนกี่ปี เรียนอะไรบ้าง รวมทุกคำถามเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์! – SmartMathPro

เรียนเภสัช จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

เภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้องๆ ให้ความสนใจกันเยอะมากว่า เรียนอะไรบ้าง?  เรียนกี่ปี ? มีเทคนิคการเตรียมตัวสอบ TPAT1 อย่างไร ? จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?  เงินเดือนดีไหม ?  วันนี้พี่ๆ ก็เลยหาคำตอบมาให้น้องๆ ทุกคนแล้ว แถมยังมาพร้อมกับรุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์ “พี่มิค” ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนแบบไม่มีกั๊ก แต่ก่อนจะไปอ่าน
บทสัมภาษณ์ พี่จะพาทุกคนไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์เบื้องต้นกันก่อนน้าา

คณะเภสัชศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

เภสัชจะเรียนเกี่ยวกับยาทั้งหมด แต่การเรียนของแต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันน้าา อย่างสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
ก็จะเน้นไปที่การใช้ยาในการรักษาโรค ผลข้างเคียงของยา แต่สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการก็จะเน้นไปที่การผลิตยา
การขึ้นทะเบียนยา เพื่อให้น้องๆ เห็นภาพการเรียนเภสัชมากขึ้น พี่ๆ ก็เลยสรุปมาให้แล้วว่าทั้ง 2 สาขานี้จะต้องเรียนอะไรบ้างในแต่ละปี

สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

ปี 1 : เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นหลัก เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งเนื้อหาที่เรียนก็จะค่อนข้างเจาะลึกกว่าตอนมัธยมปลายเลยค่ะ

ปี 2 : เริ่มเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับยา ใบสั่งยา ว่าแต่ละคำหมายถึงอะไร บอกรายละเอียดอะไรบ้าง และมีการเรียนเกี่ยวกับการคำนวณทางเภสัชศาสตร์มากขึ้น เช่น การคำนวณโดสของยาแต่ละชนิด

ปี 3 : เน้นเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยเป็นหลัก ว่าเราต้องคุยกับผู้ป่วยอย่างไร เราจะเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยอย่างไร แต่อีกสาขาหนึ่ง ก็จะเรียนเจาะจงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของยา เน้นไปที่การผลิตยามากกว่านั่นเอง

ปี 4 : เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ในด้านรูปแบบของยาต่างๆ เช่น ยาฉีด ยาเม็ด เพื่อที่เราจะได้เลือกยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

ปี 5 : เริ่มเข้าสู่การฝึกงานตามร้านยา คลินิก และมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิม

ปี 6 : หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาต่างๆมาตลอดตั้งแต่ปี 1-5 ในชั้นปีที่ 6 เภสัชจะมีการฝึกงานตลอดทั้งปี
โดยจะเริ่มมีการฝึกตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในวิชาชีพนี้มากยิ่งขึ้น 

สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ปี 1 : เรียนคณิตศาสตร์ เคมีทั่วไปเป็นวิชาพื้นฐาน รวมไปถึงวิชาเลือกต่างๆ แล้วแต่ว่ามหาลัยฯ ที่น้องๆ เรียนนั้นกำหนดยังไง และยังต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้ง 2 เทอม

ปี 2 : เรียนเกี่ยวกับวิชาเคมีที่ลึกขึ้นจากตอนปี 1 โดยมีทั้งเคมีอินทรีย์ ชีววิทยาของเซลล์และชีวเคมี
จุลชีววิทยาสำหรับเภสัชกรรม สรีรวิทยาและชีวเคมี เภสัชโภชนาศาสตร์  เป็นต้น

ปี 3 : เมื่อขึ้นปี 3 วิชาพื้นฐานของคณะก็จะได้เรียนน้อยลง แต่จะไปเน้นที่วิชาของคณะหรือสาขา โดยวิชาที่เรียนจะ
ต่อเนื่องมาจากปี 2 แต่จะมีความยากขึ้นตามระดับชั้น

ปี 4 : เมื่อถึงปี 4 น้องๆ ก็จะได้เรียนลึกมากขึ้นกว่าทั้ง 3 ปีที่ผ่านมาและได้ฝึกงานควบคู่ไปกับการเรียน แต่นอกวิชา
ของสาขาแล้ว น้องๆ ยังต้องได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชศาสตร์ เพราะภาษาอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญสำหรับคณะเภสัชศาสตร์เช่นกัน !

ปี 5 : ในชั้นปีที่สูงขึ้น วิชาที่เรียนก็จะเกี่ยวข้องกับการนำไปประกอบอาชีพมากขึ้น อย่างเช่น การผลิตยา
การขึ้นทะเบียนยา นอกจากนี้ยังจะต้องเลือกเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มเติมด้วย

ปี 6 : ปีที่ 6 นี้จะฝึกงานกันตลอดทั้งเทอม ซึ่งน้องๆ ก็จะได้ไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมยาก่อน แล้วค่อยไปฝึกงานวิชาชีพด้านการกฎหมายในการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ และสุดท้ายก็ค่อยไปฝึกงานตามวิชาชีพที่เลือกไว้ตอนปี 5 

** คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปี 4-5 จะเริ่มฝึกงานแบบเก็บชั่วโมงควบคู่ไปกับการเรียน
โดยในระหว่างที่เรียนน้องๆ ต้องเก็บชั่วโมงให้ครบตามที่มหาลัยฯ กำหนดไว้ ยกเว้นปีสุดท้ายที่น้องๆ จะต้องไปฝึกงานกันตั้งแต่ช่วงภาคฤดูร้อนและตลอดปีการศึกษาเลยนะคะ

เภสัชมีกี่สาขา ?

หลักๆ แล้วคณะเภสัชจะมีด้วยกัน 2 สาขา คือ เภสัช สาขาบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัช สาขาอุตสาหการ

เภสัช สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  : เรียนด้านการให้คำแนะนำผู้ป่วย ยาแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร รวมถึง
การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย

เภสัช สาขาอุตสาหการ  : เน้นทางด้านอุตสาหกรรม เรียนรู้โครงสร้างยา โครงสร้างทางเคมีเพื่อให้ค้นคว้าวิจัยยาวิเคราะห์ยา และผลิตยา

เภสัชเรียนกี่ปี ? แล้วเรียนเภสัช 5 ปี กับ 6 ปีต่างกันยังไง ?

อย่างที่เห็นกันไปก่อนแล้วว่าคณะเภสัชศาสตร์ต้องเรียน 6 ปี แต่น้องๆ หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเภสัช 5 ปี
มาบ้างและสงสัยว่าหลักสูตร 5 ปี ต่างกับเภสัช 6 ปียังไง ? 

ที่จริงแล้วความต่างก็คือ เภสัชศาสตร์ที่เป็นหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตรแบบเก่า ดังนั้นคนที่เข้าเรียน
ในคณะเภสัชศาสตร์ตอนนี้จะต้องเรียนหลักสูตรที่เป็น 6 ปีเท่านั้นน้า

มีอาชีพสายแพทย์ไหนอีกที่น่าสนใจ ?

สำหรับใครที่สนใจการทำงานของสายแพทย์นอกจากการเป็นเภสัชกร ก็เข้าไปอ่านบทความรีวิวชีวิตการทำงานจากคุณหมอตัวจริงได้น้า มีสรุปเกี่ยวกับการทำงาน เงินเดือนต่างๆ ไว้ด้วย น่าสนใจไม่แพ้กันเลย !

อ่านบทความ คลิกเลย

คณะเภสัชศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ?

ปัจจุบันสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรของมหาลัยฯ ในประเทศทั้งหมด 18 สถาบัน จะมีมหาลัยฯ ไหนบ้างที่มี
คณะเภสัชศาสตร์ เราไปดูกันเลยดีกว่า

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลอ้างอิงจาก : สภาเภสัชกรรม

อยากเข้าเภสัชต้องเรียนสายไหน ?

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ของ TCAS67 สามารถสมัครสอบเข้าได้หลายแบบเลยนะ
ทั้งแบบยื่นสมัครรอบ 1 Portfolio, รอบ 2 โควตา รวมถึงรอบ 3 ที่สมัครผ่าน กสพท ซึ่ง กสพท 67 ปีนี้
ไม่ได้กำหนดสายการเรียน !  ส่วนใครจะสมัครรอบอื่นๆ อย่าลืมเช็กให้ดีว่ามีกำหนดสายการเรียนมั้ยด้วยน้าา

อยากเรียนเภสัชต้องเข้าคณะอะไร ?

ใครที่อยากเรียนเภสัช จะต้องเข้าคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้นน้าา เพื่อให้ได้วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตมาสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ ไม่สามารถเรียนจบจากคณะอื่นแล้วมาสอบเทียบทีหลังได้ เพราะสภาเภสัชกรรมจะไม่รับรองนั่นเอง

เภสัชศาสตร์ เรียนจบไปทำงานอะไรได้บ้าง ?

น้องๆ รู้ไหมว่าหน้าที่ของเภสัชกรไม่ได้มีแค่จัดยาเท่านั้นนะ แต่ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น เภสัชกรร้านยา
เภสัชกรการตลาด, เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน แต่จะมีอาชีพไหนบ้างที่น่าสนใจอีกบ้างง ตามไปดูข้างล่างนี้เลยยย

เรียนจบเภสัช ทำอาชีพอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างอาชีพที่พี่ยกมานี้เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆ สำหรับงานที่ตรงสาย แต่จริงๆ แล้วคนจบคณะเภสัชศาสตร์ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานตรงสายเท่านั้น เพราะน้องๆ สามารถเอาความรู้ไปต่อยอดได้อีกหลายอย่างเลยนะ !

สัมภาษณ์ รุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์ !

หลังจากที่ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์กันไปแล้ว ก็คงจะพอตอบข้อสงสัยของน้องๆ ไปได้บ้างใช่ไหมล้า
แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่ามาทั้งที พี่ไม่มีทางมาคนเดียวแน่นอน !! 

เพราะพี่พารุ่นพี่จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่การสอบเข้าไปจนถึงการเรียนและการฝึกงานให้น้องๆ แบบจัดเต็มด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกับ “พี่มิค” รุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์กันเลยดีกว่าา !

แนะนำตัวเอง

สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน พี่ชื่อ “มิค” นะคะ ตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทย์ – คณิต ปัจจุบันเรียนอยู่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ค่ะ

ค้นหาตัวเองยังไง ?

เริ่มจากตอน ม.4 เราได้ไปลองเรียนพิเศษวิชาเคมีค่ะ เรารู้สึกว่าเรียนแล้วเข้าใจ แล้วก็ชอบวิชาเคมี หลังจากนั้น
เราก็เลยไปค้นหาข้อมูลว่า ถ้าเราชอบวิชาเคมีจะสามารถไปต่อสายอะไรได้บ้าง เราก็ได้ไปเจอกับคณะเภสัชศาสตร์ค่ะ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าคณะเภสัช

ส่วนตัวคือ เราจะเน้นไปที่การเรียนพิเศษเป็นหลักค่ะ ตัวเราทยอยเรียนมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ม.4 เลย ค่อยๆ เก็บเนื้อหา
แต่ละบท แต่ไม่ได้อัดกันจนเกินไปนะคะ พอเรากลับมาบ้านเราก็จะทบทวนในสิ่งที่เราพึ่งเรียนมาแบบวันต่อวันเลยค่ะ
และเราจะต้องทดลองทำแบบฝึกหัดที่เขาให้มาด้วย ถือเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจไปในตัวค่ะ

แต่ถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกเครียด เราก็จะพักเลยทันที เมื่อพักจนรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่อีกครั้ง ดีกว่าการที่เราฝืนทำต่อแล้วมันเครียดกว่าเดิม อ่านยังไงก็จะไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าหัวอยู่ดีนะคะ

คณะเภสัชศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ? ใช้เกรดไหม ?

ตอนปีของเรา มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่รอบ Portfolio , Quota และ Admission ตามปกติเลยค่ะ
เราสมัครเข้ารอบที่ 3 Admission ของ กสพท ด้วยการใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์ และโอเน็ต (O – NET) ซึ่งทุกรูปแบบการสอบเราจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนที่เขากำหนดไว้ด้วยนะคะ

สำหรับการสอบ กสพท 67 จะใช้เพียงแค่คะแนน A-Level 70% และ TPAT1 กสพท 30% เท่านั้นค่ะ
ส่วนเกรดก็จะแล้วแต่รอบ แล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะกำหนด GPAX ขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่

เริ่มติว TPAT1 ตอนนี้ยังไม่สาย !!

ติว(แหก)โค้งสุดท้าย ด้วยคอร์ส Full Set MED ติว TPAT1 ครบทั้ง 3 พาร์ท พร้อมเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลา และพาตะลุยโจทย์จัดเต็ม พร้อมสอบได้ใน 66 ชั่วโมง (แถมฟรี Unseen Mock Test อีก 1 ชุด)

สมัครคอร์ส คลิกเลย

รวมทุกคำถามเกี่ยวกับ เภสัช

เรียนเภสัช ต้องเก่งวิชาอะไรเป็นพิเศษไหม ?

ส่วนตัวเราคิดว่า เป็นวิชาเคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษค่ะ เพราะเราจะต้องเรียนโครงสร้างของยา ปฏิกิริยาของยาต่างๆ และอวัยวะภายในร่างกาย เพราะเราจำเป็นจะต้องรู้ว่า ถ้ายาเข้าไปในส่วนนี้ของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วิชาภาษาอังกฤษ ถือว่าเจอค่อนข้างเยอะมากๆ ในการเรียน เพราะเนื้อหาและสไลด์ที่เรียน
เป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดเลยค่ะ

อยากเรียนเภสัช แต่เรียนไม่เก่ง จะเรียนได้ไหม ?

บอกเลยว่าเรียนได้ค่ะ เพราะเราเองก็เรียนไม่เก่งเหมือนกัน >_< ที่จริงคณะเภสัชยากสำหรับเรามากเลยค่ะ
แต่เมื่อถึงเวลาที่เราได้เข้ามาเรียนจริงๆ มาเจอสภาพแวดล้อมจริง เราก็จะมีแรงผลักดันตัวเองมากขึ้นในการเอาตัวรอดให้ได้ ถึงจะยากแค่ไหนแต่ถ้าพยายาม เราก็ทำได้แน่นอนค่ะ

เภสัชฝึกงานกันอย่างไร ?

การฝึกงานของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะจะมีการรวบรวมสถานที่ที่เปิดรับเด็กฝึกงาน
มาให้ว่า มีที่ไหนบ้าง แต่ละที่ต้องการจำนวนเท่าไหร่ หลังจากนั้นนิสิตก็จะมาเลือกกันเองในรุ่นต่อว่า ใครอยากไปที่ไหน ใครสะดวกที่ไหน แต่ถ้าสถานที่ไหนมีคนสนใจเกินจำนวนที่เขาตั้งไว้ ก็จะมีการสุ่มว่าใครจะได้ไปค่ะ

ตอนนี้เราก็ได้ฝึกงานอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สิ่งที่ต้องทำก็จะมี

1.แปะฉลากยาว่าผู้ป่วยคนนี้ ได้ยาอะไรมา ครบถ้วนหรือไม่ ยาถูกต้องตามหน้าฉลากที่แปะไว้หรือเปล่า

2. ฝึกจ่ายยากับผู้ป่วยจริงๆ

ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขก็จะเน้นลงพื้นที่ชุมชน อยู่กับผู้ป่วยเดิมมากกว่า แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็จะได้เจอผู้ป่วย
ที่หลากหลายเคสมากยิ่งขึ้น มีการขึ้นวอร์ดเพิ่มเข้ามาด้วย

ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังสนใจ คณะเภสัชศาสตร์

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังจะสมัครสอบคณะเภสัชศาสตร์ของ TCAS67 อยู่นะคะ เราก็อยากฝากให้น้องๆ ตั้งใจ
อ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบให้เต็มที่นะ อย่าลืมที่จะแบ่งเวลาในการย้อนทำข้อสอบเก่าทบทวนด้วย แต่อย่าไปเครียดมากเราต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้าง สุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆ ที่มีความฝัน ได้สอบติดตามที่หวังเอาไว้เลยนะคะ

ตอนนี้ตารางสอบกสพท 67 ก็ออกแล้ว น้องๆ คนไหนที่อยากเข้าคณะสายแพทย์หรืออยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์
ก็อย่าลืมไปดูกำหนดการแล้ววางแผนในการอ่านหนังสือสอบกันด้วยน้า เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้มีเวลาทบทวน
แถมไม่ต้องเครียดกลัวว่าจะอ่านหนังสือหรือเรียนพิเศษไม่ทันด้วย พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย ^_^

ดูคลิปรีวิวคณะ เภสัชศาสตร์

ดูคลิปรีวิวการเรียนของคณะอื่นๆ ได้ที่ YouTube : SmartMathPro

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share