คณะทันตแพทย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนกี่ปี

จากที่ครั้งก่อนพี่ได้พาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับการเรียนและการเตรียมตัวสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ผ่าน
บทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ทันตะกันไปแล้ว แต่ก็แอบได้ยินมาว่ามีน้อง ๆ หลายคนบอกว่ายังไม่จุใจ อยากจะได้ข้อมูลของ
คณะทันตแพทย์มากขึ้น

วันนี้เลยจะพาทุกคนไปเจาะลึกคณะทันตแพทย์มากกว่าเดิม ตั้งแต่การเรียนของคณะทันตะเรียนเกี่ยวกับอะไร,
คณะทันตแพทย์มีที่ไหนบ้าง, ถ้าอยากเรียนคณะทันตแพทย์ต้องใช้คะแนนอะไร และค่าเทอมของคณะทันตแพทยศาสตร์
อยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าอยากรู้คำตอบของคำถามเหล่านี้แล้วล่ะก็ รีบเลื่อนไปดูกันเล้ยยย

คณะทันตแพทย์จะเรียน 6 ปี โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ชั้นใหญ่ ๆ คือ ชั้น Pre-clinic และ Clinic
ชั้น Pre-clinic (ปี 1-3) หมายถึง การเรียนปูพื้นฐานวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเอาความรู้ไปใช้รักษาคนไข้ชั้น Clinic (ปี 4-6) หมายถึง การเรียนรู้จากการทำงาน ได้ดูแล รักษาผู้ป่วยจริง แต่จะต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ 

คณะทันตแพทย์ เรียนอะไรบ้าง ?

คณะทันตแพทย์ปีที่ 1 : เรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ คณิต ซึ่งหลาย ๆ วิชาเป็นการต่อยอดมาจากมัธยม เช่น วิชาคณิตศาสตร์แต่จะเรียนเนื้อหาที่ลึกว่าคณิต ม.ปลาย ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหา สถิติ เพราะเป็นการเรียนสถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะทันตแพทย์ปีที่ 2 : เรียนเป็น Basic Science วิชาเดียวกับของหมอเลย เช่น Physiology (สรีรวิทยา),
Nervous System (ระบบประสาท) และ Gloss Anatomy (ผ่าอาจารย์ใหญ่)  แต่ก็จะได้เริ่มเรียนวิชาของทันตแพทย์ด้วย อย่างเช่น วิชาที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อช่องปาก เป็นต้น 

คณะทันตแพทย์ปีที่ 3 : เมื่อขึ้นปี 3 น้อง ๆ จะไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐานแล้ว แต่จะลงลึกไปที่วิชาของทันตแพทย์มากขึ้น
โดยจะเน้นที่ head and neck ได้แก่ โรคในช่องปาก โรคตรงหัว โรคตรงคอ รวมถึงเรียนวิชาอุดฟัน กรอฟัน
รักษาคลองรากและทำฟันปลอม

คณะทันตแพทย์ปีที่ 4 : วิชาในปี 4 ก็จะต่อเนื่องมาจาก ปี 3 ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำฟัน
ให้คนไข้เลยก็ว่าได้ รวมถึงการฝึกทำแลปด้วย นอกจากนี้ในบางมหาลัยฯ อาจจะให้เริ่มขึ้นคลินิก โดยเริ่มจากการอุดฟัน ขูดหินปูน และตรวจโรคเกี่ยวกับช่องปาก

คณะทันตแพทย์ปีที่ 5 : เป็นปีที่จะได้เรียนในห้องเรียนน้อยลงและออกไปปฏิบัติงานจริงมากขึ้น เช่น รักษารากฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ในบางหลักสูตรอาจจะได้ทำโครงงานวิจัยในปีที่ 5 นี้อีกด้วย

คณะทันตแพทย์ปีที่ 6 : ปีสุดท้ายนี้จะไม่ค่อยต่างกับตอนปี 5 มาก โดยน้อง ๆ จะได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลจริงและต้องเก็บชั่วโมงให้ครบเพื่อฝึกฝนตัวเอง

*หลักสูตรการเรียนและสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปีของมหาลัยฯ ต่าง ๆ อาจจะไม่เหมือนกันน้า แนะนำว่าให้ทุกคนลองหาข้อมูลหลักสูตรของแต่ละที่ดูก่อนว่าเรียนอะไรบ้าง 

คณะทันตแพทย์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

การเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ก็จะเหมือนกับคณะแพทย์เลย คือไม่มีสาขาให้เลือกเรียน โดยจะต้องเรียนให้จบ 6 ปีก่อนถึงเลือกเรียนต่อเฉพาะทางได้ ซึ่งสาขาของคณะทันตแพทย์ก็มีให้เลือกเรียนต่อมากมายหลายสาขา และวันนี้พี่
ก็ยกตัวอย่างสาขาที่น่าสนใจของทันตแพทย์มาให้ทุกคนดูกันแบบคร่าว ๆ ด้วยน้าา แต่จะมีสาขาอะไรบ้าง ตามพี่ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าา

สาขาเฉพาะทางของคณะทันตแพทย์

สาขาปริทันตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับปริทันต์  ซึ่งมีความหมายว่า อวัยวะที่รองรับฟันหรืออวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ฟัน
เช่น เหงือก กระดูกเบ้าฟัน เป็นต้น การเรียนในสาขานี้จะศึกษา วิจัย การรักษาและป้องกันโรคปริทันต์ 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน ศึกษาเกี่ยวกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระดูกขากรรไกรของผู้ที่ป่วยเป็น
โรคปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฟัน เช่น ฟันไม่สบกัน ฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อน เป็นต้น 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหรือแก้ไขสำหรับผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟันไป หรือเกิดการแตกหัก บิ่น ซึ่งการเรียนสาขานี้ไม่ใช่แค่สร้างฟันปลอมขึ้นมาทดแทนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการครอบฟันและการทำสะพานฟัน
เพื่อให้ฟันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุด 

สาขาทันตสาธารณสุข ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลสุขภาพแบบหมอฟันทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก แต่จะเน้นไปที่การรักษาในระดับชุมชน  

สาขาทันตกรรมหัตถการ ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาและป้องกันฟันผุ โดยใช้วิธีต่าง ๆ ซึ่งจะคล้ายกับ
สาขาทันตสาธารณสุข แต่ในสาขานี้จะสามารถรักษารากฟันได้ ในขณะที่สาขาทันตสาธารณสุขจะเป็นการรักษาฟันแบบพื้นฐานทั่วไป 

คณะทันตแพทย์ มีที่ไหนบ้าง ?

ปัจจุบันนี้มีมหาลัยฯ ในประเทศไทยที่ทันตแพทยสภาให้การรับรองทั้งหมด 18 มหาลัยฯ แล้วน้า ซึ่งถือว่าเยอะมากเลย
จะมีที่ไหนบ้าง พี่ก็ลิสต์มาให้ทุกคนดูแล้วว 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสยาม 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 อ้างอิงจาก ทันตแพทยสภา

คณะทันตแพทย์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

รอบ 1 Portfolio

คณะทันตแพทย์เองมีก็รอบ 1 Portfolio เหมือนคณะอื่น ๆ เลยน้าาา เกณฑ์การรับในรอบนี้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่
มหาลัยฯ เช่น ถ้าเป็นโครงการผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ผลงานใน Portfolio ก็จะต้องมีกิจกรรมและผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือในระดับนานาชาติ เป็นต้น  

รอบ 2 รอบโควตา 

ในรอบนี้จะเปิดรับเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรับนักเรียนโควตาในพื้นที่หรือโรงเรียนในเครือ โดยเกณฑ์การรับก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยฯ  เช่น ถ้าเป็นโครงการนักเรียนภาคเหนือของ ม.เชียงใหม่  ผู้สมัครก็จะต้องเรียนอยู่ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างน้อย 3 ปี และมีคะแนน GPAX ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น 

รอบ 3 Admission

สำหรับรอบ 3 Admission นี้จะเป็นรอบที่น้อง ๆ สามารถยื่นคะแนนเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ถึง 2 แบบเลย นั่นก็คืออ การสมัครและยื่นคะแนนเข้าคณะทันตแพทย์ซึ่งอยู่ในกลุ่ม กสพท และ นอกกลุ่ม กสพท

ในส่วนของการยื่นคะแนนเข้าคณะในกลุ่ม กสพท ก็จะใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าน้อง ๆ จะเลือกสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็ตาม โดยเกณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นตามภาพด้านล่างนี้เลยย  

สัดส่วนคะแนน กสพท 67 ที่ใช้สำหรับการยื่นคณะสายหมอในกลุ่ม กสพท ซึ่งรวมถึงคณะทันตแพทย์ด้วย

แต่ !! สำหรับ TCAS67 เป็นปีเดียวเลยที่จะไม่ได้ใช้เกณฑ์ตามนี้ T_T เพราะมีการตัดพาร์ตเชาวน์ปัญญาออกไป ทำให้สัดส่วนคะแนนจะกลายเป็น TPAT1 20% + A-Level 70% และคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 90 คะแนน ซึ่งถ้าใครอยากเจาะลึกวิธีการคำนวณคะแนนของปีนี้ ก็เข้าไปอ่านบทความ คำนวณคะแนน กสพท 67 ได้เลยย

และในส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือการรับสมัครของ กสพท ก็จะมีเกณฑ์คะแนนและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ / มหาลัยฯ นั้น  ๆ  กำหนดเอาไว้ ซึ่งพี่ก็แนะนำให้เช็กกับทางเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือดูสัดส่วนคะแนนที่ใช้ของแต่ละคณะจากเว็บ MyTCAS ก็ได้เหมือนกันน้าา

รอบ 4 Direct Admission 

รอบ 4 ถือเป็นรอบเก็บตกที่เปิดรับน้อยมาก ๆ แถมยังไม่ได้เปิดรับทุกมหาลัยฯ อีกด้วย ส่วนเกณฑ์การรับก็จะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนดเลย ซึ่งน้อง ๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของมหาลัยฯ ได้โดยตรงเลยน้าา 

หมายเหตุ : การรับสมัครเข้าคณะทันตแพทย์ของแต่ละมหาลัยฯ อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไม่เหมือนกัน แนะนำให้น้อง ๆ เช็กข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่สนใจสมัครกันอีกทีว่ามีเกณฑ์ยังไง ต้องใช้คะแนนอะไร หรือต้องสอบอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

คณะทันตแพทย์ มีค่าเทอมเท่าไหร่ ?

ค่าเทอมของคณะทันตแพทย์ของแต่ละมหาลัยฯ จะไม่เท่ากันน้า แล้วในแต่ละชั้นปีของบางสถาบันก็อาจจะมีค่าเทอมไม่
เท่ากันอีก เนื่องจากว่าคณะทันตแพทย์ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ 

โดยค่าเทอมของ ม.รัฐบาล ก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท แต่พี่แนะนำให้ทุกคนลองหาข้อมูลค่าเทอมของมหาลัยฯ ที่สนใจดูน้า ว่ามีค่าใช้จ่ายต่อเทอมหรือตลอดหลักสูตรเท่าไหร่บ้าง 

คณะทันตแพทยศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตในกลุ่ม กสพท เลยก็ว่าได้ และพี่เชื่อว่าก็มีน้อง ๆ หลายคนเลยที่ฝันอยากจะเป็นหมอฟันให้ได้ในสักวันหนึ่ง ซึ่งพี่หวังว่าข้อมูลที่พี่รวบรวมมาวันนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะทันตแพทย์
มากขึ้น รวมถึงช่วยให้ทุกคนได้วางแผนเตรียมตัวกันถูกด้วยว่าควรจะสอบเข้ารอบไหน ใช้คะแนนอะไรบ้าง

ซึ่งพอพูดถึงเรื่องคะแนน Dek68 บางคนก็อาจจะสงสัยว่า ควรจะเตรียมตัวสอบ TPAT1 ยังไงดี เพราะวิชานี้ไม่มีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน สำหรับใครที่กำลังกังวลว่าจะเริ่มเตรียมตัวสอบไม่ถูก ก็ลองแวะมาดูคอร์ส Full Set Med ที่พี่สอนร่วมกับ อ.ขลุ่ย และ พี่หมออู๋ ก่อนได้น้าา

เพราะคอร์สนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานให้ครบ 3 พาร์ตของ TPAT1 เลย ไม่ว่าจะเป็น พาร์ตเชาวน์ปัญญา, พาร์ตจริยธรรมแพทย์, และ พาร์ตเชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาทุกพาร์ตก็คัดมาแล้วจากประสบการณ์จริงของพี่ทั้งสามคน พร้อมพาน้อง ๆ ไปตะลุยโจทย์หลากหลายแนวให้คุ้นชินกับข้อสอบ แถมยังมีเทคนิคการทำข้อสอบให้อีกเพียบบ ช่วยอัปคะแนนได้แน่นอน (กระซิบว่ามี Unseen Mock Test ชุดพิเศษ TPAT1 ให้ลองทำกันแบบฟรี ๆ ด้วย) ใครที่อยากจะเข้าเรียน
คณะสายหมอ ในกลุ่มกสพท บอกเลยว่าคอร์สนี้คุ้มมากก ถ้าสนใจมาดูรายละเอียดก็ คลิก เลยยย

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

รีวิวการเรียนคณะแพทย์
รีวิวชีวิตของการเป็นแพทย์ ตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวสอบ จนทำงานเป็นแพทย์ ต้องเจออะไรบ้าง ?
“เรียนหมอ” เรียนอะไรบ้าง? อยากเรียนหมอ ต้องเตรียมตัวยังไง?
"เรียนหมอ" เรียนอะไรบ้าง? อยากเรียนหมอ ต้องเตรียมตัวยังไง?
เรียนเภสัช จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
เภสัชเรียนกี่ปี เรียนอะไรบ้าง รวมทุกคำถามของคณะเภสัชศาสตร์ !
คณะแพทย์ เรียนอะไรบ้างใน 6 ปี
คณะแพทย์ เรียนอะไร? มีสาขาไหนบ้าง? สรุปทุกคำถามที่คนอยากเรียนแพทย์ควรรู้
สรุป TPAT1 กสพท67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
TPAT1 กสพท คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? สรุปสิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ กสพท 68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share