สรุป วงกลม ม.3 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม พร้อมแจกแบบฝึกหัดฟรี ! – SmartMathPro

วงกลม ม.3 สรุปเนื้อหาเรื่องวงกลม

กลับมาอีกครั้งแล้วน้าา สำหรับสรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น วันนี้ถึงคิวของเรื่องวงกลม น้อง ๆ หลายคนน่าจะคุ้นเคยดี
แต่ฟังจากชื่อเรื่องแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมถึงต้องมีบทแยกของเจ้าวงกลมออกมาด้วยนะ

ในบทวงกลม ม.3 นี้ เราจะไม่ได้คำนวณหาเส้นรอบวง หรือหาพื้นที่วงกลมเป็นหลักแล้ว แต่เราจะมาพูดถึงวงกลม
เชิงเรขาคณิตกัน นึกถึงตอนเรียนเรื่องเส้นขนานจะมีพวกมุมแย้งหรือมุมตรงข้าม เนื้อหาในบทวงกลมนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ต่าง ๆ แต่ก่อนอื่นเลย เรามาทำความรู้จักหรือทบทวน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงกลมกัน !!

ส่วนต่างๆ ของวงกลม
วงกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

จากรูปด้านบนนี้ น้องจะเห็นว่ามีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่  11 องค์ประกอบ คือ

 1. จุดศูนย์กลาง คือ จุดที่จุดทุกจุดบนวงกลมที่อยู่ห่างจากจุดตรึงนี้เป็นระยะเท่ากัน
 2. เส้นผ่านศูนย์กลาง คือ ส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลาง และมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง
 3. รัศมี คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางกับ จุดใด ๆ บนเส้นรอบวง
 4. เส้นรอบวง คือ เส้นโค้งที่ปิดบนระนาบที่แสดงเป็นวงกลม
 5. คอร์ด คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่ง ไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่ง
 6. เซกเมนต์ คือ พื้นที่ที่ล้อมถูกรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและคอร์ด
 7. เซกเตอร์ คือ พื้นที่ที่ล้อมถูกรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและรัศมี 2 เส้น
 8. เส้นตัดวงกลม คือ เส้นตรงที่ตัดวงกลมสองจุด
 9. จุดตัดวงกลม คือ จุดที่เกิดจากการตัดกันระหว่างวงกลมและเส้นตัดวงกลม
 10. เส้นสัมผัสวงกลม คือ เส้นตรงที่ตัดวงกลมหนึ่งจุด
 11. จุดสัมผัสวงกลม คือ จุดที่เกิดจากการตัดกันระหว่างวงกลมและเส้นสัมผัสวงกลมเพียงหนึ่งจุด

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

หลังจากเรารู้จักส่วนต่าง ๆ ของวงกลมกันมาแล้ว เรามาดูกันเลยว่าในบทนี้มีทฤษฎีบทที่สำคัญ ๆ อะไรบ้าง
โดยพี่จะแบ่งทฤษฎีบทออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ

1. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

2. คอร์ดของวงกลม

3. เส้นสัมผัสของวงกลม

แต่ละทฤษฎีบทจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง ไปอ่านต่อกันได้เลย

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 1

ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน 

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 1

จากรูป จะเห็นว่า   A\widehat{O}C   ซึ่งเป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง และ  A\widehat{B}C   ซึ่งเป็นมุมในส่วนโค้ง ที่ถูกรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน คือส่วนโค้ง AC แล้ว   A\widehat{O}C   (มุมที่จุดศูนย์กลาง) จะใหญ่เป็นสองเท่าของ   A\widehat{B}C   (มุมในส่วนโค้ง)

ข้อควรระวัง

อย่าจำสลับกันน้า มุมในส่วนโค้งต้องเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ (สังเกตได้จากรูปข้างต้น) ถ้า   A\widehat{O}C=60^{\circ}  
แล้ว A\widehat{B}C =30^{\circ}  

ซึ่งทฤษฎีบทนี้ สามารถใช้ได้ 3 แบบ ดังรูป จะเห็นว่าทั้งสามแบบมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะแบบที่ 2 และแบบที่ 3 มองเร็ว ๆ บางคนอาจจะคิดว่านี่คือคนละทฤษฎีบทกันหรือเปล่านะ รูปไม่เห็นจะเหมือนกันเลย แต่ถ้าเราสังเกตจากส่วนโค้งที่รองรับมุม แล้วมันเหมือนกับแบบที่ 1 เลย

ข้อควรระวัง

น้อง ๆ ต้องสังเกตดี ๆ น้า ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งถูกรองรับด้วยส่วนโค้งใด และจะต้องเป็นส่วนโค้งเดียวกันหรือยาวเท่ากันเท่านั้นนะ ถึงจะใช้ทฤษฎีบทที่ 1 นี้ได้ 

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 2

ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกัน ถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน
แล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากัน

ซึ่งทฤษฎีบทนี้ จะเป็นจริงทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งขากลับคือ ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกัน
ถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน แล้วมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากัน หรือสามารถกล่าวได้ว่า มุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน ก็ต่อเมื่อส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน นั่นเอง

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 2

รูปที่ 1 และ 2 ข้างต้นนี้ ถ้าน้องมองเร็ว ๆ อาจจะคิดว่ามันคือคนละทฤษฎีบทกันและไม่เกี่ยวกันโดยสิ้นเชิง แต่ในความจริงแล้วไม่เป็นแบบนั้นน้า

ถ้าลองเริ่มสังเกตจากรูปที่ 1 จะเห็นว่า   A\widehat{D}B   และ   B\widehat{D}C   มีขนาดเท่ากัน แล้วจะได้ว่าส่วนโค้ง AB ยาวเท่ากับ
ส่วนโค้ง BC (นั่นก็คือ ขาไป) หรือจะมองในทางกลับกันก็ได้นะ คือ ถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน มุมในส่วนโค้งนั้น
ก็จะมีขนาดเท่ากันไปด้วย (นั่นก็คือ ขากลับ)

แล้วถ้าเราลองพิจารณาในทำนองเดียวกัน รูปที่ 2 มุมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง NP คือ   N\widehat{M}P   และ   N\widehat{Q}P  
แล้วทั้งสองมุมจะมีขนาดเท่ากัน (ขากลับ) หรือ มุมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง MQ คือ   M\widehat{N}Q และ   M\widehat{P}Q  แล้วทั้งสองมุม
จะมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกัน (ขาไป)

เราจะใช้ทฤษฎีบทนี้เมื่อเจอส่วนโค้งที่ยาวเท่ากัน แล้วสามารถบอกได้ว่ามุมที่เกิดจากส่วนโค้งนั้นมีขนาดเท่ากัน หรือเมื่อเจอมุมที่เกิดจากส่วนโค้งเดียวกัน แล้วมุมที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีขนาดเท่ากันด้วย

ข้อสังเกต

ส่วนโค้ง MQ มีความยาวมากกว่าส่วนโค้ง NP แล้วมุมที่เกิดจากส่วนโค้ง MQ มีขนาดมากกว่ามุมที่เกิดจากส่วนโค้ง NP ด้วยน้า

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 3

มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด 90 องศา หรือหนึ่งมุมฉาก

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 3

จากรูป   \overline{AB} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม โดยมี C เป็นจุดบนส่วนโค้งของวงกลม และ   A\widehat{C}B เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลม จะมีขนาดเท่ากับ 90^{\circ}

ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC ที่แนบอยู่ด้านในของวงกลมมี   \overline{AB} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ไม่ว่าเราจะเลื่อนจุด C
ไปบนส่วนโค้งของวงกลมที่ใดก็ตามที่ไม่ทับกับจุด A และ จุด B รูปสามเหลี่ยมที่ได้จะแบนหรือใหญ่แค่ไหน มุม C ก็จะเป็นมุมฉากเสมอ

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 4

ถ้ารูปสี่เหลี่ยมใด ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม แล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ 180 องศาหรือ
สองมุมฉาก

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 4

จากรูปด้านซ้าย จะเห็นว่าจุด A, B, C, และ D เป็นจุดบนส่วนโค้งของวงกลม จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ด้านในของวงกลม ซึ่งมีมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเป็น a, b, c, d

ถ้ามุม A อยู่ตรงข้ามกับมุม C แล้วผลบวกของ A กับ C จะเท่ากับ 180 องศา ในทำนองเดียวกัน ถ้ามุม B อยู่ตรงข้าม
กับมุม D แล้วผลบวกของ B กับ D จะเท่ากับ 180 องศา

ข้อควรระวัง

จากรูปด้านขวาข้างต้น จุด O ไม่ได้อยู่บนส่วนโค้งของวงกลม
ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยม GONE ไม่เรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมน้า

ตัวอย่างที่ 1       

จากรูป กำหนดให้ \overline{AD} และ \overline{BC} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O และ C\widehat{E}D= 120^{\circ} จงหาขนาดของ A\widehat{B}C

ตัวอย่างการหาขนาดของวงกลม ม.3

วิธีทำ    

จาก ทฤษฎีบทที่ 1 ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันและ   C\widehat{E}D= 120^{\circ}   
จะได้ว่า มุมกลับ COD= 240^{\circ}

 

จาก วงกลมมีขนาดมุมที่จุดศูนย์กลางรวมกันเป็น 360^{\circ}
ดังนั้น  C\widehat{O}D= 360-240=120^{\circ}

 

จาก A\widehat{O}B และ C\widehat{O}D มุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน
จะได้ว่า A\widehat{O}B=C\widehat{O}D
และ \overline{AO}, \overline{BO} เป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน
จะได้ว่า \overline{AO}=\overline{BO}   
ดังนั้น \Delta AOB  เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

 

จาก ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180^{\circ} และมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งสองมุม
มีขนาดเท่ากัน

จะได้ว่า A\widehat{B}C= \frac{180-120}{2}=30^{\circ}                

ตอบ 30^{\circ}

เก็บคณิต ม.3 ให้แม่นก่อนขึ้น ม.ปลาย

น้อง ๆ คนไหนที่อยากเข้าใจคณิต ม.3 ให้มากขึ้น ไม่ควรพลาดเลย มีคอร์สให้เลือกเรียนทั้งเทอม 1 และเทอม 2  เริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน แถมยังมีโจทย์ให้ทำซ้อมมืออีกเพียบ !

สมัครคอร์ส คลิกเลย

คอร์ดของวงกลม

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 5

ส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม และตัดกับคอร์ดที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีสมบัติดังนี้

 1. ถ้าส่วนของเส้นตรงแบ่งครึ่งคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับคอร์ด
 2. ถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากกับคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งคอร์ด

จากทฤษฎีบทที่ 5 จะเห็นว่า ข้อที่ 1. และข้อที่ 2. เปรียบเสมือนขาไปและขากลับซึ่งกันและกัน แสดงว่าประโยคนี้เป็นจริง
ทั้งขาไปและขากลับ นั่นเอง หรือสามารถกล่าวเพิ่มได้อีกว่า เส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งคอร์ดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 5

จากรูปที่ 1 เมื่อลากเส้นตรงผ่านจุด O มาตั้งฉาก \overline{AB}  ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O ที่จุด C จะทำให้ความยาวของ \overline{AC} และ \overline{BC} ยาวเท่ากัน (เป็นดังรูปที่ 2)

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 6

ในวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน
ซึ่งทฤษฎีบทนี้ จะเป็นจริงทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งขากลับ คือ ในวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 6

จากรูป น้อง ๆ อาจเริ่มสังเกตจากความยาวของคอร์ดทั้งสองเส้นในวงกลมมีความยาวเท่ากัน เลยทำให้ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางซ้าย และ ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางขวาห่างเท่ากัน

ในทางกลับกัน ถ้าน้องเริ่มสังเกตจากระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางซ้าย และ ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางขวาห่างเท่ากัน เลยทำให้ ความยาวของความยาวของคอร์ดทั้งสองเส้นในวงกลมนี้ยาวเท่ากันนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2       

จากวงกลม O ที่กำหนดให้ จงหาค่าของ x

หาขนาดของวงกลมจากทฤษฎีวงกลม บทที่ 5

วิธีทำ    

จาก ทฤษฎีบทที่ 5 ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่งคอร์ดจะตั้งฉากกับคอร์ด

จะได้ว่า C\widehat{B}O= 90^{\circ}                   

จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส  จะได้

 BO^{2}+BC^{2}=CO^{2}  

 x^{2}+12^{2}=13^{2}  

 x^{2}=13^{2}-12^{2}  

 x^{2}=25  

 x=-5, 5  

เนื่องจาก x เป็นความยาวของ \overline{BO}  

ดังนั้น  x=5  

ตอบ x=5  

เส้นสัมผัสของวงกลม

มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนั่นเอง ซึ่งหัวข้อนี้มีทฤษฎีบทที่น่าสนใจดังนี้

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 7

เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 7

ถ้าเราลากเส้นตรงไปสัมผัสกับวงกลม โดยที่จุด P เป็นจุดสัมผัสดังรูป เราจะเรียกเส้นตรงนั่นว่า เส้นสัมผัส
และมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสและรัศมี \overline{OP} จะเป็นมุมฉากเสมอ

น้อง ๆ ลองสังเกตดู เส้นสัมผัสจะตัดผ่านวงกลมเพียงแค่จุดเดียวซึ่งก็คือจุดสัมผัส แต่เมื่อเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านวงกลมแล้วได้จุดตัด 2 จุด เราจะเรียกว่าเส้นตรงนั้นว่า เส้นตัด

น้อง ๆ บางคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญหรอก ทฤษฎีบทที่ 7 ก็แค่ทฤษฎีบทเล็ก ๆ แต่ที่จริง ๆ แล้วเป็นทฤษฎีบทที่เจอได้ค่อนข้างบ่อย และยังสามารถใช้ได้ในระดับชั้น ม.ปลายด้วย

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 8

ส่วนของเส้นตรง 2 เส้น ที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันจะยาวเท่ากัน

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 8

กำหนดให้จุด P เป็นจุดที่อยู่นอกวงกลม ลากเส้นจากจุด P มาสัมผัสวงกลมที่จุด R และจุด Q

จะได้

 1. P\widehat{R}O = P\widehat{Q}O = 90^{\circ} (จากทฤษฎีบทที่ 7 ที่ได้อธิบายไป)
 2. OP = OP (เป็นส่วนของเส้นตรงเดียวกัน)
 3. OR = OQ (รัศมีของวงกลม)

จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้ทำให้\Delta POR และ \Delta POQ เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบด้าน-มุม-ด้านนั่นเอง
เราจะได้ว่า PR = PQ เพราะเป็นด้านที่สมนัยกัน ตามรูปและทฤษฎีบทข้างต้นเลย

ข้อควรระวัง

หากน้อง ๆ จะใช้ทฤษฎีบทนี้คือเส้นที่ลากจากจุดนอกวงกลมจะต้องเป็นเส้นสัมผัสวงกลมเท่านั้นนะ หากลากเส้นจาก
จุดนอกวงกลมผ่านวงกลมแล้วกลายเป็นเส้นตัดวงกลม (มีจุดตัด 2 จุด) จะไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทนี้ได้

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่ 9

มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัส จะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น

ทฤษฎีวงกลม บทที่ 9

ลองสังเกตรูปที่ 1 กัน จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่า A\widehat{C}D มีแขนของมุมข้างหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ผ่านจุด C กับ \overline{AC} ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O และมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามคอร์ด \overline{AC} ก็คือ A\widehat{B}C จากทฤษฎีบทกำลังจะ
บอกว่า A\widehat{C}D = A\widehat{B}C

จากนั้นมาดูรูปที่ 2  จะได้ว่า B\widehat{C}E มีแขนของมุมข้างหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ผ่านจุด C กับ  \overline{BC} ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O และมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามคอร์ด  \overline{BC} ก็คือ C\widehat{A}B จากทฤษฎีบทกำลังจะบอกว่า
B\widehat{C}E = C\widehat{A}B

ข้อสังเกต

ให้น้อง ๆ สังเกตคอร์ดตามภาพให้ดี ว่ามุมที่เราได้มาในตอนตอนติดกับคอร์ดเส้นใด จากนั้นอีกมุมหนึ่งที่มีขนาด
เท่ากัน จะอยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น โดยสังเกตได้จากลูกศรที่พี่เขียนไว้ให้ในรูปข้างต้น

ตัวอย่างที่ 3       

จากวงกลม O และเส้นสัมผัสที่กำหนดให้ จงหาค่าของ x

หาค่าวงกลมจากทฤษฎีวงกลมบทที่ 7

วิธีทำ    

เนื่องจาก \overrightarrow{BC}  เป็นเส้นสัมผัส 

และ ทฤษฎีบทที่ 7 เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส

จะได้ A\widehat{C}B = 90^{\circ}

จากผลรวมของขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180^{\circ}

จะได้  C\widehat{A}B= 180-(90+60)=30^{\circ}  

ตอบ x=30^{\circ}      

ถึงแม้ว่าทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมจะมีหลายบท แต่ถ้าน้อง ๆ หมั่นทบทวนเนื้อหาอยู่เป็นประจำ ทำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจ ก็จะสามารถทำโจทย์เกี่ยวกับวงกลมได้สบายเลยล่ะ ซึ่งพี่ก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยแบบละเอียดยิบมาฝากด้วย สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์จากพี่ด้วยน้า รับรองว่าจะเอามาฝากทุกคนอีกแน่นอนน

แจกแบบฝึกหัด วงกลม ม.3 ฟรี !!

มาดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเรื่องวงกลม ม.3 ไปฝึกทำกันเถอะ

คลิกเลย

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share