สรุปเนื้อหาคณิตม.3 เรื่องวงกลม

พอพูดชื่อ “วงกลม” พี่ว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อนี้แน่นอน และถ้าเราพูดถึงวงกลมในวิชาคณิตศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนอาจจะคุ้นหูกันมาบ้าง เพราะเคยเรียนผ่านมาแล้วตอนชั้นประถม แต่เราจะได้กลับมาเจอเรื่องนี้กันอีกครั้งในเนื้อหา วงกลม ม.3 ด้วยน้าา

ใครที่กำลังสงสัยว่าเนื้อหาจะเป็นยังไง พี่ก็ได้สรุปมาให้ทุกคนหมดแล้วในบทความนี้ ตั้งแต่ส่วนประกอบของวงกลม ไปจนถึงทฤษฎีบทต่าง ๆ (แถมท้ายบทความยังมีแบบฝึกหัดแจกฟรีด้วย !!) รับรองว่าเนื้อหาสนุกกว่าเดิมแน่นอนน ถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลยย > <

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงกลม

ส่วนประกอบของวงกลม ในทฤษฎีวงกลม ม.3
องค์ประกอบต่าง ๆ ของทฤษฎีวงกลม ม.3

จากรูปด้านบนนี้ จะเห็นว่ามีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่  11 องค์ประกอบ คือ

 1. จุดศูนย์กลาง คือ จุดที่จุดทุกจุดบนวงกลมที่อยู่ห่างจากจุดตรึงนี้เป็นระยะเท่ากัน
 2. เส้นผ่านศูนย์กลาง คือ ส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลาง และมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง
 3. รัศมี คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางกับ จุดใด ๆ บนเส้นรอบวง
 4. เส้นรอบวง คือ เส้นโค้งที่ปิดบนระนาบที่แสดงเป็นวงกลม
 5. คอร์ด คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่ง ไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่ง
 6. เซกเมนต์ คือ พื้นที่ที่ล้อมถูกรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและคอร์ด
 7. เซกเตอร์ คือ พื้นที่ที่ล้อมถูกรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและรัศมี 2 เส้น
 8. เส้นตัดวงกลม คือ เส้นตรงที่ตัดวงกลมสองจุด
 9. จุดตัดวงกลม คือ จุดที่เกิดจากการตัดกันระหว่างวงกลมและเส้นตัดวงกลม
 10. เส้นสัมผัสวงกลม คือ เส้นตรงที่ตัดวงกลมหนึ่งจุด
 11. จุดสัมผัสวงกลม คือ จุดที่เกิดจากการตัดกันระหว่างวงกลมและเส้นสัมผัสวงกลมเพียงหนึ่งจุด

ทฤษฎีบทวงกลม

หลังจากเรารู้จักส่วนต่าง ๆ ของวงกลมกันมาแล้ว เรามาดูกันเลยว่าในบทนี้มีทฤษฎีบทที่สำคัญ ๆ อะไรบ้าง
โดยพี่จะแบ่งทฤษฎีบทออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ

1. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

2. คอร์ดของวงกลม

3. เส้นสัมผัสของวงกลม

แต่ละทฤษฎีบทจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้าง ไปอ่านต่อกันได้เลย

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 1

ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน 

ทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม​

จากรูป จะเห็นว่า A\widehat{O}C ซึ่งเป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง และ A\widehat{B}C ซึ่งเป็นมุมในส่วนโค้ง ที่ถูกรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน คือส่วนโค้ง AC แล้ว A\widehat{O}C (มุมที่จุดศูนย์กลาง) จะใหญ่เป็นสองเท่าของ A\widehat{B}C (มุมในส่วนโค้ง)

ข้อควรระวัง

อย่าจำสลับกันน้า มุมในส่วนโค้งต้องเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ (สังเกตได้จากรูปข้างต้น) ถ้า A\widehat{O}C=60^{\circ} 
แล้ว A\widehat{B}C=30^{\circ} 

ซึ่งทฤษฎีบทนี้ สามารถใช้ได้ 3 แบบ ดังรูป จะเห็นว่าทั้งสามแบบมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะแบบที่ 2 และแบบที่ 3 มองเร็ว ๆ บางคนอาจจะคิดว่านี่คือคนละทฤษฎีบทกันหรือเปล่านะ รูปไม่เห็นจะเหมือนกันเลย แต่ถ้าเราสังเกตจากส่วนโค้งที่รองรับมุม แล้วมันเหมือนกับแบบที่ 1 เลย

ข้อควรระวัง

น้อง ๆ ต้องสังเกตดี ๆ น้า ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งถูกรองรับด้วยส่วนโค้งใด และจะต้องเป็นส่วนโค้งเดียวกันหรือยาวเท่ากันเท่านั้นนะ ถึงจะใช้ทฤษฎีบทที่ 1 นี้ได้ 

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 2

ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกัน ถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน
แล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากัน

ซึ่งทฤษฎีบทนี้ จะเป็นจริงทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งขากลับคือ ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกัน
ถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน แล้วมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากัน หรือสามารถกล่าวได้ว่า มุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน ก็ต่อเมื่อส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน นั่นเอง

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ม.3 กรณีที่วงกลมเท่ากันทุกประการ

รูปที่ 1 และ 2 ข้างต้นนี้ ถ้ามองเร็ว ๆ อาจจะคิดว่ามันคือคนละทฤษฎีบทกันและไม่เกี่ยวกันโดยสิ้นเชิง แต่ในความจริงแล้วไม่เป็นแบบนั้นน้า

ถ้าลองเริ่มสังเกตจากรูปที่ 1 จะเห็นว่า A\widehat{D}B และ B\widehat{D}C มีขนาดเท่ากัน แล้วจะได้ว่าส่วนโค้ง AB ยาวเท่ากับ
ส่วนโค้ง BC (นั่นก็คือ ขาไป) หรือจะมองในทางกลับกันก็ได้นะ คือ ถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมยาวเท่ากัน มุมในส่วนโค้งนั้น
ก็จะมีขนาดเท่ากันไปด้วย (นั่นก็คือ ขากลับ)

แล้วถ้าเราลองพิจารณาในทำนองเดียวกัน รูปที่ 2 มุมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง NP คือ N\widehat{M}P และ N\widehat{Q}P 
แล้วทั้งสองมุมจะมีขนาดเท่ากัน (ขากลับ) หรือ มุมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง MQ คือ M\widehat{N}Q และ M\widehat{P}Q แล้วทั้งสองมุม
จะมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกัน (ขาไป)

เราจะใช้ทฤษฎีบทนี้เมื่อเจอส่วนโค้งที่ยาวเท่ากัน แล้วสามารถบอกได้ว่ามุมที่เกิดจากส่วนโค้งนั้นมีขนาดเท่ากัน หรือเมื่อเจอมุมที่เกิดจากส่วนโค้งเดียวกัน แล้วมุมที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีขนาดเท่ากันด้วย

ข้อสังเกต

ส่วนโค้ง MQ มีความยาวมากกว่าส่วนโค้ง NP แล้วมุมที่เกิดจากส่วนโค้ง MQ มีขนาดมากกว่ามุมที่เกิดจากส่วนโค้ง NP ด้วยน้า

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 3

มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด 90 องศา หรือหนึ่งมุมฉาก

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ม.3 เรื่องมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ 90 องศา

จากรูป \overline{AB} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม โดยมี C เป็นจุดบนส่วนโค้งของวงกลม และ A\widehat{C}B เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลม จะมีขนาดเท่ากับ 90^{\circ}

ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC ที่แนบอยู่ด้านในของวงกลมมี \overline{AB} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ไม่ว่าเราจะเลื่อนจุด C
ไปบนส่วนโค้งของวงกลมที่ใดก็ตามที่ไม่ทับกับจุด A และ จุด B รูปสามเหลี่ยมที่ได้จะแบนหรือใหญ่แค่ไหน มุม C ก็จะเป็นมุมฉากเสมอ

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 4

ถ้ารูปสี่เหลี่ยมใด ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม แล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ 180 องศาหรือ
สองมุมฉาก

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ม.3 เรื่องรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมจะมีผลบวกขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากับ 180 องศา

จากรูปด้านซ้าย จะเห็นว่าจุด A, B, C, และ D เป็นจุดบนส่วนโค้งของวงกลม จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ด้านในของวงกลม ซึ่งมีมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเป็น a, b, c, d

ถ้ามุม A อยู่ตรงข้ามกับมุม C แล้วผลบวกของ A กับ C จะเท่ากับ 180 องศา ในทำนองเดียวกัน ถ้ามุม B อยู่ตรงข้าม
กับมุม D แล้วผลบวกของ B กับ D จะเท่ากับ 180 องศา

ข้อควรระวัง

จากรูปด้านขวาข้างต้น จุด O ไม่ได้อยู่บนส่วนโค้งของวงกลม
ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยม GONE ไม่เรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมน้า

ตัวอย่างที่ 1       

จากรูป กำหนดให้ \overline{AD} และ \overline{BC} เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O และ C\widehat{E}D= 120^{\circ} จงหาขนาดของ A\widehat{B}C

ตัวอย่างประกอบทฤษฎีวงกลม ม.3

วิธีทำ    

จาก ทฤษฎีบทที่ 1 ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันและ C\widehat{E}D= 120^{\circ}   
จะได้ว่า มุมกลับ COD= 240^{\circ}

 

จาก วงกลมมีขนาดมุมที่จุดศูนย์กลางรวมกันเป็น 360^{\circ}
ดังนั้น C\widehat{O}D= 360-240=120^{\circ}

 

จาก A\widehat{O}B และ C\widehat{O}D มุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน
จะได้ว่า A\widehat{O}B=C\widehat{O}D
และ \overline{AO}, \overline{BO} เป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน
จะได้ว่า \overline{AO}=\overline{BO}   
ดังนั้น \Delta AOB เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

 

จาก ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180^{\circ} และมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งสองมุม
มีขนาดเท่ากัน

จะได้ว่า A\widehat{B}C= \frac{180-120}{2}=30^{\circ}                

ตอบ 30^{\circ}

คอร์ดของวงกลม

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 5

ส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม และตัดกับคอร์ดที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีสมบัติดังนี้

 1. ถ้าส่วนของเส้นตรงแบ่งครึ่งคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับคอร์ด
 2. ถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากกับคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งคอร์ด

จากทฤษฎีบทที่ 5 จะเห็นว่า ข้อที่ 1. และข้อที่ 2. เปรียบเสมือนขาไปและขากลับซึ่งกันและกัน แสดงว่าประโยคนี้เป็นจริง
ทั้งขาไปและขากลับ นั่นเอง หรือสามารถกล่าวเพิ่มได้อีกว่า เส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งคอร์ดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น

ทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องคอร์ดของวงกลม

จากรูปที่ 1 เมื่อลากเส้นตรงผ่านจุด O มาตั้งฉาก \overline{AB} ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O ที่จุด C จะทำให้ความยาวของ \overline{AC} และ \overline{BC} ยาวเท่ากัน (เป็นดังรูปที่ 2)

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 6

ในวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน
ซึ่งทฤษฎีบทนี้ จะเป็นจริงทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งขากลับ คือ ในวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

ทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องคอร์ด

จากรูป น้อง ๆ อาจเริ่มสังเกตจากความยาวของคอร์ดทั้งสองเส้นในวงกลมมีความยาวเท่ากัน เลยทำให้ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางซ้าย และ ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางขวาห่างเท่ากัน

ในทางกลับกัน ถ้าเริ่มสังเกตจากระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางซ้าย และ ระยะห่างระหว่างจุด O (จุดศูนย์กลาง) กับคอร์ดเส้นทางขวาห่างเท่ากัน เลยทำให้ ความยาวของความยาวของคอร์ดทั้งสองเส้นในวงกลมนี้ยาวเท่ากันนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2       

จากวงกลม O ที่กำหนดให้ จงหาค่าของ x

ตัวอย่างทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องคอร์ดของวงกลม

วิธีทำ    

จาก ทฤษฎีบทที่ 5 ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่งคอร์ดจะตั้งฉากกับคอร์ด

จะได้ว่า C\widehat{B}O= 90^{\circ}                   

จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จะได้

 BO^{2}+BC^{2}=CO^{2}  

 x^{2}+12^{2}=13^{2}  

 x^{2}=13^{2}-12^{2}  

 x^{2}=25  

 x=-5, 5  

เนื่องจาก x เป็นความยาวของ \overline{BO}  

ดังนั้น  x=5  

ตอบ x=5  

เส้นสัมผัสของวงกลม

มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนั่นเอง ซึ่งหัวข้อนี้มีทฤษฎีบทที่น่าสนใจดังนี้

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 7

เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส

ทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องเส้นสัมผัสวงกลม

ถ้าเราลากเส้นตรงไปสัมผัสกับวงกลม โดยที่จุด P เป็นจุดสัมผัสดังรูป เราจะเรียกเส้นตรงนั่นว่า เส้นสัมผัส
และมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสและรัศมี \overline{OP} จะเป็นมุมฉากเสมอ

ลองสังเกตดูกันนะว่า เส้นสัมผัสจะตัดผ่านวงกลมเพียงแค่จุดเดียวซึ่งก็คือจุดสัมผัส แต่เมื่อเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านวงกลมแล้วได้จุดตัด 2 จุด เราจะเรียกว่าเส้นตรงนั้นว่า เส้นตัด

น้อง ๆ บางคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญหรอก ทฤษฎีบทที่ 7 ก็แค่ทฤษฎีบทเล็ก ๆ แต่ที่จริง ๆ แล้วเป็นทฤษฎีบทที่เจอได้
ค่อนข้างบ่อย และยังสามารถใช้ได้ในระดับชั้น ม.ปลายด้วยย

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 8

ส่วนของเส้นตรง 2 เส้น ที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันจะยาวเท่ากัน

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ม.3 เรื่องเส้นสัมผัสวงกลม

กำหนดให้จุด P เป็นจุดที่อยู่นอกวงกลม ลากเส้นจากจุด P มาสัมผัสวงกลมที่จุด R และจุด Q

จะได้

 1. P\widehat{R}O = P\widehat{Q}O = 90^{\circ} (จากทฤษฎีบทที่ 7 ที่ได้อธิบายไป)
 2. OP = OP (เป็นส่วนของเส้นตรงเดียวกัน)
 3. OR = OQ (รัศมีของวงกลม)

จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้ทำให้ \Delta POR และ \Delta POQ เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบด้าน-มุม-ด้านนั่นเอง
เราจะได้ว่า PR = PQ เพราะเป็นด้านที่สมนัยกัน ตามรูปและทฤษฎีบทข้างต้นเลย

ข้อควรระวัง

หากน้อง ๆ จะใช้ทฤษฎีบทนี้คือเส้นที่ลากจากจุดนอกวงกลมจะต้องเป็นเส้นสัมผัสวงกลมเท่านั้นนะ หากลากเส้นจาก
จุดนอกวงกลมผ่านวงกลมแล้วกลายเป็นเส้นตัดวงกลม (มีจุดตัด 2 จุด) จะไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทนี้ได้

ทฤษฎีบทวงกลมที่ 9

มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัส จะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น

ทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เกี่ยวกับมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลม

ลองสังเกตรูปที่ 1 กัน จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่า A\widehat{C}D มีแขนของมุมข้างหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ผ่านจุด C กับ \overline{AC} ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O และมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามคอร์ด \overline{AC} ก็คือ A\widehat{B}C จากทฤษฎีบทกำลังจะบอกว่า A\widehat{C}D = A\widehat{B}C

จากนั้นมาดูรูปที่ 2 จะได้ว่า B\widehat{C}E มีแขนของมุมข้างหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ผ่านจุด C กับ \overline{BC} ซึ่งเป็นคอร์ดของวงกลม O และมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามคอร์ด  \overline{BC} ก็คือ C\widehat{A}B จากทฤษฎีบทกำลังจะบอกว่า
B\widehat{C}E = C\widehat{A}B

ข้อสังเกต

ให้น้อง ๆ สังเกตคอร์ดตามภาพให้ดี ว่ามุมที่เราได้มาในตอนตอนติดกับคอร์ดเส้นใด จากนั้นอีกมุมหนึ่งที่มีขนาด
เท่ากัน จะอยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น โดยสังเกตได้จากลูกศรที่พี่เขียนไว้ให้ในรูปข้างต้น

ตัวอย่างที่ 3       

จากวงกลม O และเส้นสัมผัสที่กำหนดให้ จงหาค่าของ x

ตัวอย่างประกอบทฤษฎีบทวงกลม ม.3 เรื่องเส้นสัมผัสวงกลม

วิธีทำ    

เนื่องจาก \overrightarrow{BC} เป็นเส้นสัมผัส 

และ ทฤษฎีบทที่ 7 เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส

จะได้ A\widehat{C}B = 90^{\circ}

จากผลรวมของขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180^{\circ}

จะได้ C\widehat{A}B= 180-(90+60)=30^{\circ}  

ตอบ x=30^{\circ}      

ดูคลิปติว วงกลม ม.3

ติดตามคลิปติวฟรีอื่น ๆ จากพี่ปั้น ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

อ่านมาจนถึงตรงนี้ พี่ว่าหลายคนคงแอบปาดเหงื่อให้กับทฤษฎีบทวงกลมที่มีเยอะมากกันอยู่ใช่ไหม แต่พี่เชื่อนะว่า ถ้า
น้อง ๆ ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์เรื่องวงกลมอยู่บ่อย ๆ ก็จะเข้าใจมากขึ้น ทำโจทย์ได้คล่องขึ้น พร้อมไปอัปคะแนนสอบกลางภาคแน่นอนน (และพี่ก็มีแบบฝึกหัดมาแจกฟรีให้ทุกคนด้วย ไปโหลดมาฝึกทำกันได้เลยย >>> แจกฟรีแบบฝึกหัดวงกลม ม.3

ส่วนใครที่อยากเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบเรื่องวงกลมรวมไปถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องอื่น ๆ พี่ก็มีคอร์สติวคณิตม.3 มาแนะนำทุกคนด้วยน้าา บอกเลยว่ามีให้เลือกครบทุกบททั้งเนื้อหาเทอม 1 และ เทอม 2 อิงตามหลักสูตร สสวท. โดยพี่จะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานพร้อมพาทำโจทย์ตั้งแต่ระดับซ้อมมือ ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันเลย (คนที่พื้นฐานยังไม่แน่นก็เรียนได้สบายมากก) ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลยน้าา

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุปเนื้อหาคณิตม.3 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
สรุป แยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ม.3 พร้อมโจทย์+เฉลย
สรุปเนื้อหาคณิตม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สรุป อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3 พร้อมแจกโจทย์และเฉลย
สรุปเนื้อหาคณิตม.3 เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
สรุป สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.3 พร้อมแจกโจทย์ฟรี !!
สรุปเนื้อหาคณิต ม.3 เรื่อง สถิติ (แผนภาพกล่อง)
สถิติ ม.3 สรุปเนื้อหาคณิตม.ต้นหลักสูตรใหม่ พร้อมแจกโจทย์ให้ลองทำ !
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา (กราฟฟังก์ชันกำลังสอง)
สรุป พาราโบลา (ฟังก์ชันกำลังสอง) ม.3 พร้อมแจกสูตรและโจทย์ฟรี
สรุปเนื้อตรีโกณมิติ ม.3 พร้อมโจทย์และวิธีการทำ
ตรีโกณมิติ ม.3 สรุปเนื้อหาพร้อมโจทย์แบบจัดเต็ม จบในที่เดียว !
สรุปเนื้อหาคณิตม.3 เรื่องความคล้าย
สรุปคณิตศาสตร์ “ความคล้าย ม.3” พร้อมแจกโจทย์ปัญหาและเฉลยฟรี !!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share