เรียนจิตวิทยา จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจิตวิทยา จบไปทำงานอะไรได้บ้าง