คณะรัฐศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง จบมาทำงานอะไร

มีใครคุ้น ๆ หรือเคยได้ยินคำว่าสิงห์ดำ สิงห์แดงมั้ย ? แล้วน้อง ๆ รู้กันหรือเปล่าว่าสิงห์ที่ว่าเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของคณะอะไร ? เฉลย  ก็คือ คณะรัฐศาสตร์นั่นเอง !!  ใครรู้บ้างว่าทำไมคณะนี้ถึงถูกเรียกว่าสิงห์ แล้วคณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง มีกี่สาขา ถ้าเรียนจบรัฐศาสตร์ไปแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง แต่ทุกคนไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนไกลเลย
เพราะพี่สรุปทุกคำตอบในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว ถ้าพร้อมแล้วก็มาทำความรู้จัก “คณะรัฐศาสตร์” ให้มากขึ้นดีกว่าา

รัฐศาสตร์  (Political Science) คือ การเรียนเกี่ยวกับรัฐ  ประเทศ การเมือง การปกครอง ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง เปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้าง และจะได้เรียนเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยยย 

สรุปให้เห็นภาพง่าย ๆ ถ้าใครกำลังสับสนระหว่างรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับนิติศาสตร์ที่จะเน้นเรียนแค่กฎหมายน้าาา

รัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

อย่างที่พี่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าคณะรัฐศาสตร์เน้นเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หรือวิชาที่เกี่ยวกับรัฐเป็นหลัก แต่เรามาดูดีเทลกันดีกว่า ว่าในแต่ละปีของคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ ปี 1-4 คณะนี้เขาเรียนอะไรกันบ้างงง

คณะรัฐศาสตร์ ปี 1 : เป็นปีแรกของการก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาลัยฯ ซึ่งในปีนี้น้อง ๆ จะได้เริ่มจากวิชาพื้นฐานก่อน
ไม่ว่าจะเป็นวิชานอกคณะอย่างภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือคณิตพื้นฐาน และวิชาของคณะ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  หรือ กฎหมายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

คณะรัฐศาสตร์ ปี 2 : ปีนี้จะได้เริ่มเรียนวิชาของสาขาตามที่น้อง ๆ ได้เลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้าเลยย ถ้าใครเลือกเรียนสาขาการเมืองการปกครอง จะได้เรียน ทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบ หรือ การเมืองและการปกครองของไทย แต่ถ้าเลือกเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ น้อง ๆ ก็จะได้เรียนเศรษฐกิจการเมืองโลก หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ ปี 3 : มาถึงปี 3 กันบ้างง ในปีนี้น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาของสาขาแบบจัดเต็มมากขึ้น !! ส่วนวิชาที่เรียนก็
ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้อง ๆ เลือกเรียนเหมือนเดิมเลย ถ้าใครเรียนสาขาการเมืองการปกครอง ก็จะได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ นั่นเองง

คณะรัฐศาสตร์ ปี 4 : ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เลือกเรียนวิชาของคณะหรือสาขาที่สนใจเพิ่มเติม นอกจากนั้นในบางมหาลัยฯ อาจจะให้ทำวิจัย หรือไปฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานของน้อง ๆ เองด้วยย

หมายเหตุ :
แต่ละมหาลัยฯ จะมีหลักสูตรไม่เหมือนกันน้า ทำให้วิชาที่เรียนอาจจะต่างกัน และก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้อง ๆ เลือกเรียนด้วย แนะนำให้ทุกคนหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาลัยฯ ด้วยน้าา จะได้รู้ว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง !

คณะรัฐศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

จริง ๆ แล้วสาขาของรัฐศาสตร์มีให้เลือกเรียนหลายสาขาไม่แพ้คณะอื่นเลยน้า ซึ่งแต่ละสาขาก็จะเรียนไม่เหมือนกัน
แต่ว่าจะเรียนอะไรบ้าง แล้วแต่ละสาขาเรียนแตกต่างกันยังไง  ถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็ รีบเลื่อนลงไปอ่านเลยย !!

สาขาการเมืองและการปกครอง

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง เรียนทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างปรัชญาการเมือง, ความคิดทาง
การเมืองต่าง ๆ จนถึงเรื่องของสถาบันการเมือง, การเมืองการปกครองท้องถิ่น และกลุ่มธุรกิจกับการเมือง     

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การระหว่างประเทศ)

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายประเด็นมาก ๆ  เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม  ถ้าน้อง ๆ คนไหนเลือกเรียนสาขานี้ก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับ การเจรจาทางการทูต, ทฤษฎีและแนวคิดวิเคราะห์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะ ? ถ้าเรียนสาขานี้ต้องเรียนภาษาที่ 3 ด้วยมั้ยนะ
จริง ๆ แล้วสาขานี้จะเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ถ้าใครอยากเรียนภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถลงเรียนเพิ่มได้เลยยย

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการในองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ  ทั้งเรื่องการคลัง
งบประมาณ การวางแผน การบริหารบุคคล เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ถ้าใครชอบเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการในองค์กร พี่ขอแนะนำสาขานี้ !!  

สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบยุติธรรมทั้งหมด เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ตัวอย่างวิชาที่
จะได้เรียน จะเป็นเรื่องการป้องกันอาชญากรรม, การจัดการด้านความปลอดภัย, กระบวนการยุติธรรม ถ้าน้อง ๆ คนไหนชอบเรื่องความยุติธรรม สาขานี้ก็น่าสนใจน้าา 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เรียนเกี่ยวกับการปกครองในระดับท้องถิ่น การจัดสรรทรัพยากร ส่งเสริมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อพัฒนาชุมชน
ส่วนตัวอย่างวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียน คือ  การปกครองท้องถิ่นไทย, การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบในสังคม พฤติกรรมของผู้คน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมต่าง ๆ ถ้าใครเลือกเรียนสาขานี้ ก็จะเจอกับวิชาเช่น หลักสิทธิมนุษยชน, สังคมวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน, สังคมการเมือง เป็นต้น

สาขาของรัฐศาสตร์น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล้า ถ้าใครสนใจสาขาไหน พี่แนะนำให้ลองหาข้อมูลดูว่าสาขานี้เปิดสอนใน
มหาลัยฯ ไหนบ้าง เพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่ได้เปิดสอนทุกสาขาน้า ต้องดูดี ๆ เลย จะได้แพลนเกี่ยวกับการสอบเข้าถูก ^___^

รัฐศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ?

น้อง ๆ รู้ไหมว่าคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่มีความเก่าแก่มาก ๆ ทำให้มีหลายมหาลัยฯ เลยที่เปิดสอนรัฐศาสตร์
แต่บางสถาบันก็แยกออกมาเป็นคณะ บางสถาบันก็จัดเป็นสาขา แล้วรวมกับคณะนิติศาสตร์์ หรือ คณะสังคมศาสตร์ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริง ๆ แล้ว คณะรัฐศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง

 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บอกเลยว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของมหาลัยฯ ที่เปิดสอนคณะรัฐศาสตร์ เพราะว่ายังมีอีกมากมายหลายมหาลัยฯ ที่เปิดสอน
คณะนี้ เผื่อน้อง ๆ คนไหนมีมหาลัยฯ อยู่ในใจอยู่แล้วและอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์ ก็สามารถเข้าไปดูหลักสูตรของคณะ
ที่เว็บไซต์มหาลัยฯ ได้เลยย

Tips :

หลายคนอาจจะเคยได้ยินรุ่นพี่เรียกแทนตัวเองว่าเป็น “สิงห์” เพราะสิงห์คือสัญลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์
มีความหมายถึงเรื่องอำนาจและพละกำลังด้วย ซึ่งตรงกับความหมายของรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการปกครองพอดีเลยย

อยากเรียนรัฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในแต่ละรอบ ?

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะรัฐศาสตร์ สามารถสมัครได้ทั้ง 4 รอบของระบบ TCAS เลยน้าา แต่เกณฑ์คะแนนของแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้พี่สรุปมาให้แบบคร่าว ๆ แล้วว่าคณะรัฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไรและต้องสอบอะไรบ้าง
ในแต่ละรอบ !!

รอบ 1 Portfolio

รอบ 1 Portfolio มีให้น้อง ๆ สมัครหลายโครงการมากก ไม่ว่าจะเป็นโครงการเด็กดีมีที่เรียน, โครงการเด็กที่มี
ผลการเรียนดี หรือ โครงการรับคนที่มีความสามารถด้านกีฬา ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครก็จะไม่เหมือนกันนะ บางมหาลัยฯ ยื่น GPAX ขั้นต่ำ บางมหาลัยฯ ให้ยื่นคะแนนสอบ พร้อมกับยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ดังนั้นใครที่อยากสมัครสอบรอบแรก อย่าลืมเก็บผลงานของตัวเองไว้ให้ดีน้า จะได้สอบติดกันตั้งแต่รอบที่ 1 ไปเลย !!

รอบ 2 Quota

รอบที่ 2 รอบโควตาจะให้น้อง ๆ ยื่นคะแนน GPAX หรือ คะแนนสอบต่าง ๆ เช่น TGAT/TPAT, a-level ส่วน
คุณสมบัติอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ ยื่นโครงการไหน เช่น ถ้าเป็นโครงการโควตาภาคเหนือ ก็จะต้องเรียนอยู่ภาคเหนือติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี หรือถ้าเลือกสมัครโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง น้อง ๆ ก็จะต้องอยู่ในจังหวัดตามที่มหาลัยฯ กำหนด ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรวมไปถึงกำหนดการอื่น ๆ สามารถติดตามจากเว็บไซต์ของ
มหาลัยฯ ได้เลยน้า

รอบ 3 Admission

ในรอบที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ จะสอบวิชา TGAT, A-Level (คณิต 2 , วิทย์ประยุกต์, สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาต่างประเทศ) หรือข้อสอบเฉพาะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ ด้วยน้า เพราะแต่ละที่ก็จะใช้เกณฑ์คะแนนและวิชาสอบจะ
ไม่เหมือนกัน น้อง ๆ อย่าลืมติดตามการประกาศของมหาลัยฯ หรือจะเช็กจาก MyTCAS ก็ได้ว่าต้องสอบวิชาอะไร และใช้สัดส่วนคะแนนเท่าไหร่บ้าง

รอบ 4 Direct Admission

รอบนี้ถือเป็นรอบสุดท้ายใน TCAS   แล้ว การเปิดรับสมัครอาจไม่ได้เยอะเหมือนรอบที่ผ่านมา  และอาจจะไม่ได้เปิดรับทุกมหาลัยฯ ด้วย สำหรับใครที่จะยื่นรอบนี้ พี่แนะนำว่าให้ติดตามการประกาศจากมหาลัยฯ อีกทีน้า ว่ามีที่ไหนเปิดบ้าง
แล้วเปิดรับเท่าไหร่ หรือมีเกณฑ์คะแนนยังไงบ้าง

น้อง ๆ คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าคะแนนที่ใช้ยื่นเข้าในรอบต่าง ๆ ก็จะมีทั้ง TGAT และ A-Level เลย ซึ่งถ้าใครอยากเตรียมตัวก่อน และกำลังหาตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบล่ะก็ พี่มีคอร์สให้ทุกคนได้เลือกเรียนหลายวิชามากก ทั้ง TGAT2,3 และ A-Level ใครอยากเรียนเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์ให้พร้อมสอบเข้ามหาลัยฯ ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้น้าา
คลิกตรงนี้ ได้เลยย(ขอแอบขายของนิดนึง ^__^)

เรียนรัฐศาสตร์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ารัฐศาสตร์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง แต่รู้ไหมว่า อาชีพที่คนจบรัฐศาสตร์สามารถทำได้มีมากมายหลายอาชีพเลยน้า พี่จะยกตัวอย่างมาให้ดูคร่าว ๆ เพราะมีอาชีพเยอะมากจริง ๆ เลยล่ะ !

 • นักการทูต
 • ข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงมหาดไทย
 • ปลัดอำเภอ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักข่าวสายการเมือง
 • เลขานุการฯ ในกระทรวงต่าง ๆ 

คณะนี้อาจจะเป็นอีก 1 ตัวเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง และใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะนี้อยู่  พี่ก็ขอเอาใจช่วยน้า ทุกคนต้องทำมันได้อย่างแน่นอนขอแค่หมั่นทบทวนและตั้งใจสอบอย่างเต็มที่ 

ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนคณะนี้ดีไหมก็สามารถไปดูรีวิวคณะรัฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย หรือถ้าใครยังหาตัวเองไม่เจอก็ไม่เป็นไร เพราะพี่มีบทความแนะนำคณะอีกมากมายเลยน้าที่กำลังรอให้ทุกคนเข้าไปดูอยู่ พี่จะคอยเอาคณะที่น่าสนใจมาฝากทุกคนเรื่อย ๆ เลย รอติดตามบทความเกี่ยวกับคณะบทความต่อๆ ไปกันด้วยน้า   > <

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

คณะมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
คณะมนุษยศาสตร์เรียนอะไร ? มีที่ไหนเปิดบ้าง ? สรุปครบในบทความนี้
คณะจิตวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร
คณะจิตวิทยา เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ไปรู้จักคณะนี้พร้อมกัน!
คณะเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง
เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร? จบมาทำงานอะไร? พร้อมรีวิวจากรุ่นพี่ !!
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share