นิติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

ถ้าพูดถึงคณะนิติศาสตร์ น้อง ๆ รู้จักคณะนี้กันมากน้อยแค่ไหนกันบ้าง ? บางคนอาจจะพอรู้จัก แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักและคงจะสงสัยว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับคณะนิติศาสตร์ให้มากขึ้น
มาดูกันว่า นิติศาสตร์ เรียนอะไรบ้างในแต่ละปี แถมยังเตรียมคำตอบของคำถามอื่น ๆ มาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยฯ ที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ คะแนนที่ใช้สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ ไปจนถึงอาชีพหลังเรียนนิติจบเลย !   

คณะนิติศาสตร์ คือ คณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฏหมาย  ข้อบังคับต่าง ๆ และกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นิติศาสตร์ เรียนกี่ปี ?

คณะนิติศาสตร์จะใช้เวลาเรียน 4 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี แต่ถ้าใครอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ต้องดูหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยน้า ว่าใช้เวลาเรียนกี่ปี 

นิติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

อย่างที่พี่พูดไปด้านบนแล้วว่า คณะนิติศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง และกระบวนการยุติธรรม 
แต่ภาพรวมของการเรียนคณะนิติศาสตร์ทั้ง 4 ปี จะเป็นยังไง พี่ได้สรุปภาพรวมออกมาให้ดูเป็นแนวทางแล้วว่าจะต้องเจอกับเนื้อหาประมาณไหนบ้างง
 

คณะนิติศาสตร์ ปีที่ 1: การเรียนในปีแรกจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานของนิติศาสตร์ เช่น กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป, กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และวิชานอกคณะ  เช่น วิชาพละ หรือ วิชาอื่น ๆ แล้วแต่มหาลัยฯ จะกำหนด  

คณะนิติศาสตร์ ปีที่ 2: พอขึ้นปี 2 แล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น  เช่น กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น และจะได้เรียนวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  

คณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3: เมื่อขึ้นปี 3 น้อง ๆ จะได้เรียนวิชากฎหมายในเชิงลึกขึ้น ทั้งตัวกฎหมายและการพิจารณาคดี เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ในบางมหาลัยฯ อาจได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายอีกด้วย 

คณะนิติศาสตร์ ปีที่ 4: มาถึงปี 4 ปีสุดท้ายแล้ว วิชาบังคับของคณะจะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียน เช่น วิชาที่เป็นหลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย ส่วนสาเหตุที่ได้เรียนน้อยลงเพราะว่าน้อง ๆ อาจจะต้องศึกษา ค้นคว้า ทำวิจัยเกี่ยวกับกฏหมาย หรือ เริ่มไปฝึกงาน  

หมายเหตุ :

หลักสูตรของแต่ละมหาลัยฯ จะจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน บางวิชาอาจจะได้เรียนตอนปี 1 แต่บางวิชาอาจจะ
ได้เรียน ปี
2 แนะนำว่าให้น้อง ๆ ลองเช็กหลักสูตรของมหาลัยฯ ดูกันอีกทีด้วยน้าว่าแต่ละปีเรียนวิชาอะไรบ้าง 

คณะนิติศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

โดยทั่วไปแล้ว คณะนิติศาสตร์จะไม่ได้แบ่งสาขา แต่บางมหาลัยฯ จะให้เลือกเป็นวิชาเลือกแทน หรือเป็นสาขาที่ใช้ศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาด้านกฎหมายแบบเฉพาะทาง โดยสาขาที่พี่
ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นน้า แต่ว่าแต่ละสาขาจะมีความน่าสนใจยังไง ไปดูกันเล้ย
 

สาขากฎหมายเอกชน เป็นการศึกษากฎหมายเอกชนที่ทำหน้าที่คุ้มครองการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างบุคคลกับบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ซึ่งก็จะมีทั้งกฎหมายแพ่ง และกฎหมายพาณิชย์  

สาขากฎหมายมหาชน ศึกษากฏหมายระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับพลเมือง ซึ่งก็จะมีทั้งกฎหมายอาญา
กฎหมายปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ   

สาขากฎหมายอาญา ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างกฏหมายที่เป็นความผิดทางอาญา ทั้งเรื่องบทลงโทษ กระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนพิจารณาคดี เช่น การจับกุมหรือควบคุมตัว เป็นต้น  

สาขากฎหมายธุรกิจ จะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ อย่างเช่นเรื่องของสัญญาต่าง
ทั้งการทำสัญญาซื้อขาย
  สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และการยกเลิกสัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ของการจดทะเบียนบริษัทด้วย 

สาขากฎหมายภาษี ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของภาษีทั้งหมด ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษีอากร ภาษีหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมไปถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากภาษี เช่น การเลี่ยงภาษี  

คณะนิติศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ?

น้อง ๆ รู้กันไหมเอ่ยว่าคณะนิติศาสตร์เป็นอีก 1 คณะที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญมาก เพราะกฏหมายก็ถือเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองและอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทำให้หลาย ๆ มหาลัยฯ มีหลักสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยฯ รัฐบาลหรือเอกชน 

ซึ่งพี่ก็ได้ลิสต์ตัวอย่างมหาลัยฯ ที่มีคณะนิติศาสตร์มาให้ดูแล้ว มีมากถึง 28 แห่งเลยทีเดียว (จริง ๆ มีมากกว่านี้อีกน้า) บางมหาลัยฯ ใช้ชื่อนิติศาสตร์ตรงตัวเลย แต่บางแห่งก็อาจจะใช้ชื่อคณะสังคมศาสตร์แล้วแยกเป็นสาขานิติศาสตร์
แนะนำให้น้อง ๆ ลองหาข้อมูลหลักสูตรของมหาลัยฯ ที่สนใจเพิ่มเติมดูกันด้วยน้า
 (อ้างอิงข้อมูลมหาลัยฯ จาก mytcas)

คณะนิติศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รอบในระบบ TCAS โดยเกณฑ์คะแนนของคณะนิติศาสตร์ของแต่ละมหาลัยฯ
จะแตกต่างกันออกไป มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละรอบจะมีหลักเกณฑ์ยังไงและใช้คะแนนอะไรบ้างง
 

รอบ 1 Portfolio

การรับสมัครในรอบนี้จะเปิดรับเป็นโครงการต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ที่สนใจและคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้ยื่น Portfolio หรือ
แฟ้มสะสมผลงาน
 ซึ่งโครงการที่มหาลัยฯ เปิดรับ ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา หรือด้านภาษาต่างประเทศ โดยเกณฑ์คะแนนก็จะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด แต่ส่วนใหญ่แล้วในรอบนี้จะเน้นที่
ความสามารถพิเศษ ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา หรือ GPAX เป็นหลัก แต่ในบางที่ก็อาจจะให้ยื่นคะแนนสอบด้วย 
 

รอบ 2 Quota

โครงการส่วนใหญ่ที่เปิดรับในรอบโควตาก็จะเป็นโควตาจังหวัด โควตาเด็กเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ
โควตาโรงเรียนในเครือของมหาลัยฯ เกณฑ์การคัดเลือกก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงการ เช่น ถ้าเป็นโควตา
ความสามารถพิเศษก็จะดูผลงาน กิจกรรม และอาจจะพิจารณาจากผลการเรียนและคะแนนสอบต่าง ๆ ด้วย

รอบ 3 Admission

รอบ 3 Admission เป็นรอบที่เปิดรับเยอะที่สุด ยื่นสมัครพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ส่วนคะแนนที่ใช้ยื่นเข้า
คณะนิติศาสตร์ในรอบ 3 คือ TGAT, A-Level (คณิต 1, คณิต 2, สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างประเทศ) หรือข้อสอบเฉพาะของมหาลัยนั้น ๆ

และถ้าถามว่าทำไมพี่ถึงบอกว่ารอบ 3 เป็นรอบที่เปิดรับเยอะที่สุด… พี่ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ๆ ว่ารอบ 3 รับสมัครเยอะแค่ไหน (เปรียบเทียบจากรอบ 1 – รอบ 3 ของนิติศาสตร์ มธ. น้าา) โดยเกณฑ์การรับของปี 67 รอบ 1 กับ รอบ 2 แต่ละโครงการจะเปิดรับประมาณไม่เกิน 30 คน บางโครงการก็รับแค่ 4 คนเอง ในขณะที่รอบ 3 เปิดรับสูงสุดถึง 300 คนเลยทีเดียว
ดังนั้นใครจะยื่นรอบ 3 ถ้าทำคะแนนให้ดี ๆ พี่ว่าน่าลุ้นมากเลยน้าา ซึ่ง 1 ในวิชาที่พี่แนะนำว่าควรทำคะแนนให้ดี ๆ เลยคือ TGAT นี่แหละ เพราะ TGAT ไม่ได้ยื่นได้เฉพาะคณะนี้เท่านั้น แต่ยังใช้ยื่นได้อีกหลายคณะเลย (เผื่อใครมีคณะสำรองอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคณะนิติศาสตร์) และแนะนำเพิ่มว่าควรทำคะแนนให้ดี ๆ ทุกพาร์ตเพราะจะทำให้คะแนนภาพรวมของน้องเพิ่มขึ้นอีกด้วยยย

แต่ด้วยความที่ TGAT เพิ่งจะได้สอบครั้งแรกของปี 66 อาจจะทำให้หลายคนยังไม่แน่ใจว่าจะต้องอ่านเรื่องไหนก่อนหรือเริ่มเตรียมตัวยังไงดี และก็ยังมีอีกหลายวิชาที่ยังต้องเก็บเนื้อหาแถมต้องสอบที่โรงเรียนอีก T_T ลองมาดูคอร์ส TGAT2,3 ของพี่ก่อนได้น้าาา พี่มีเปิดคอร์สสอนร่วมกับอ.ขลุ่ย สอนเนื้อหาและพาลุยโจทย์จัดเต็ม อิงตาม Test Blueprint ปีล่าสุด ไม่พอน้า พี่ยังมีแถมฟรี Unseen Mock Test ให้ไปฝึกจับเวลาสอบอีก 1 ชุดด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย

รอบ 4 Direct Admission

รอบ 4 เป็นรอบสุดท้ายของระบบ Admission โดยเกณฑ์คะแนนที่ใช้จะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด อาจจะเป็น GPAX, TGAT/TPAT หรือ A-Level อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ อย่าลืมติดตามการอัปเดตข่าวสารจากทางมหาลัยฯ กันอีกทีน้า เพราะรอบนี้เปิดรับไม่เยอะและไม่ได้เปิดทุกมหาลัยฯ T_T

หมายเหตุ:
เกณฑ์คะแนนของแต่มหาลัยฯ ไม่เหมือนกัน น้องง ๆ อย่าลืมหาข้อมูลการรับสมัครในรอบที่ตัวเองสนใจเพิ่มเติม ว่ามีการกำหนดคุณสมบัติหรือต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในการยื่นด้วยน้าา

คณะนิติศาสตร์ จบมาทำงานอะไร ?

คนที่เรียนจบนิติศาสตร์ สามารถทำได้หลากหลายอาชีพทั้งตรงสายและไม่ตรงสายเพราะการเรียนนิติศาสตร์สามารถเอาความรู้ด้านกฎหมายที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยล่ะ แต่วันนี้พี่จะขอยกตัวอย่างอาชีพที่ตรงสายสำหรับคนจบนิติศาสตร์มาให้ดูเป็นแนวทางกันก่อนน้าา

  • ผู้พิพากษา / ตุลาการ
  • พนักงานอัยการ
  • ทนายความ
  • ครู / อาจารย์ด้านกฎหมาย
  • นิติกร
  • นักกฎหมายประจำบริษัท
  • ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

เป็นยังไงบ้างกับข้อมูลคณะนิติศาสตร์ที่พี่เอามาฝากทุกคน  หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คนที่กำลังสนใจคณะนิติศาสตร์อยู่ ได้รู้จักคณะนี้มากขึ้นและเป็นตัวเลือกให้กับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากเข้าคณะไหน น้อง ๆ ที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนนิติศาสตร์แบบลงลึกกว่านี้ ลองไปอ่านบทความรีวิวคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมก็ได้น้า พี่พารุ่นพี่จากคณะนิติศาสตร์มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ด้วย >> อยากเรียนนิติศาสตร์ เตรียมตัวยังไงดี ? รีวิวจากรุ่นพี่ตัวจริง ! 
แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าคณะนิติศาสตร์ยังไม่โดนใจก็ไม่เป็นไร ยังมีอีกหลายคณะให้เลือกเรียนเลยน้า ค่อย ๆ  หาแนวทางกันไป พี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอคณะที่ใช่สำหรับตัวเองอย่างแน่นอนน ^
___^ 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

คณะจิตวิทยาเรียนอะไรบ้าง
คณะจิตวิทยา เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ไปรู้จักคณะนี้พร้อมกัน!
คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร
อยากเรียนรัฐศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไง? รีวิวจัดเต็มจากรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์!
คณะเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง
"คณะเศรษฐศาสตร์" เรียนเกี่ยวกับอะไร? มีสาขาอะไรบ้าง? พร้อมรีวิวจากรุ่นพี่คณะ Econ!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share