TCAS รอบ 2 : Quota (โควต้า)

คือ รอบสำหรับนักเรียนในเครือข่ายโครงการพิเศษ และนักเรียนในพื้นที่

ต้องใช้อะไรบ้าง :

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

สมัครทางไหน :

สมัครทางเว็บมหาวิทยาลัย

ใครสมัครได้บ้าง :

– เด็ก ม.6 ปีการศึกษา 2563
– สายอาชีพ
– กศน.
– เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

ยื่นได้กี่ที่ :

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่
แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

รูปแบบสมัคร :

สมัครก่อนรู้คะแนน
(สละสิทธิ์ได้ในช่วง : 12-13 พ.ค. 2564)

**Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64

รายละเอียดการสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564

Share