วิศวกรรมศาสตร์ เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ใครอยากเรียนวิศวะห้ามพลาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? มีกี่สาขา ?

ก๊อกๆ มีใครกำลังรออ่านบทความ “คณะไหนยังไงเล่า” คณะวิศวกรรมศาสตร์บ้างงง ก่อนหน้านี้พี่ๆ ได้ทำบทความสัมภาษณ์รุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ไปแล้ว วันนี้จะพาน้องๆ ทุกคนมาเจาะลึกกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น

โดยจะสรุปว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง มหาลัยฯ ไหนที่เปิดสอน และยังมีคำถามอื่นๆ
ที่น่าสนใจอีกมากมาย จะเล่าแบบจัดเต็มให้ครบทุกประเด็นเลย !!

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยในแต่ละปีก็จะเรียนแตกต่างกันไปแล้วแต่สาขา ซึ่งวันนี้พี่ๆ จะขอพูดถึง
ภาพรวมแบบคร่าวๆ น้า ว่าถ้าเรียนวิศวะจะต้องเจอเนื้อหาประมาณไหน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 เหมือนกับคณะอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งการเรียนวิศวะก็จะต้องเริ่มจากปูพื้นฐานก่อน ไม่ว่าจะเป็น
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์อย่างแคลคูลัส ที่น้องๆ น่าจะเคยได้เรียนกันมาแล้วในคณิต ม.ปลาย  แต่ในบางสาขาก็อาจจะได้เรียนเคมีและชีวะเพิ่มเข้าไปด้วย นอกจากนี้ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานสำหรับวิศวกรด้วยน้า

วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ในปีนี้จะได้เรียนเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากวิชาพื้นฐานตอนปี 1 ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขามากขึ้น และแต่ละสาขาก็จะเรียนไม่เหมือนกันนะ เช่น ถ้าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ก็จะได้เรียนวิชาของสาขาอย่าง วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น หรือ ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

และในปี 1-2 นี้น้องๆ จะได้เรียนเขียนแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยนะ แต่ว่าจะได้เรียนตอนปี 1 หรือปี 2
จะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนดเลย เพราะแต่ละสถาบันกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน

วิศวกรรมศาสตร์ ปี 3 ในปีนี้จะไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐานของคณะแล้ว  แต่จะได้เรียนวิชาของสาขาโดยตรง ซึ่งจะมีทั้งวิชา
ที่ต่อยอดมาตอนปี 2 และวิชาใหม่ๆ 

วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 มาถึงปีสุดท้ายกันแล้ว ปีนี้นอกจากจะต้องทำโปรเจคจบแล้ว ก็ยังจะต้องเรียนอยู่นะ
แต่ไม่ได้มากเท่าปีที่ผ่านมา เพราะปีนี้จะต้องนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานแล้วนั่นเอง

ในปีสุดท้ายนี้บางมหาลัยฯ จะให้ไปฝึกงานตอนช่วงเทอม 2 น้องๆ จะได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อสะสมประสบการณ์เอาไว้ใช้ในการทำงานจริงหลังเรียนจบ

แต่การฝึกงานในปี 4 ก็ไม่ใช่ทุกคณะและทุกมหาลัยฯ อาจจะมีบางสถาบันที่ให้ฝึกงานตั้งแต่ปี 3 หรือบางแห่งจะกำหนดให้เก็บชั่วโมงตอนปี 3 และมาฝึกงานอีกทีตอนปี 4  แล้วแต่ทางมหาลัยฯ จะกำหนดเลย  

วิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง ?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นอีกคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนเยอะมากก เรียกได้ว่าแทบจะเหมาทุกศาสตร์ ทุกแขนงเลย
แต่พี่ๆ จะขอพูดถึงสาขาที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นหู และยังเป็นสาขาที่เปิดสอนในหลายๆ มหาลัยฯ โดยมีทั้งหมด 10 สาขา และแต่ละสาขาจะมีความน่าสนใจยังไง ไปดูกันเล้ย

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา จะได้เรียนทั้งการออกแบบและการบริหารการก่อสร้าง การประเมินราคา การพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างรวมไปถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างต่างๆ ด้วย ไม่ได้เรียนแค่การสร้างตึกอย่างเดียวน้า

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แล้วใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาส่วนประกอบทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้าจะเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกล
การประมวลผลสัญญาณ แต่นอกจากระบบไฟฟ้าแล้วยังได้เรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่างๆ ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ หรือวิทยุ 

วิศวกรรมยานยนต์ 

วิศวกรรมยานยนต์จะเรียนเกี่ยวกับยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์ หรือการออกแบบ
ระบบยานยนต์ ซึ่งต้องเรียนตั้งแต่คำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต วิเคราะห์และทดสอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับยานพาหนะ

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมีจะเน้นเรียนไปที่การผลิต, ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น ไฟเบอร์
พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี เป็นต้น รวมไปถึงการควบคุมและออกแบบโรงงานสารเคมีต่างๆ

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่จะใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาวิเคราะห์ ออกแบบผลิต และบำรุงรักษาระบบเครื่องกล
เป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้างและหลากหลายมาก เพราะคำว่าเครื่องกลนั้นก็ไม่ได้จำกัดแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งก็จะมีทั้งรถยนต์ อากาศยาน หรือเครื่องจักร

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจและมีความจำเป็นกับโลกในยุคปัจจุบันมากเลยน้า เพราะสาขานี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือควบคุมมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ น้ำ ดิน ของเสีย
และสารอันตราย เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ จะเรียนตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน และวิเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ  ของระบบ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นสาขาที่จะต้องเอาความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับโลจิสติกส์นั่นเอง  

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง และการปรับปรุงระบบการทำงานในอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น คน เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ ทรัพยากรต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร
มาประยุกต์ให้เข้ากับการทำงาน

วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาที่เกิดจากการที่เอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์มารวมกันเพื่อสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ หรือการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร สอบอะไรบ้าง ?

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ของแต่ละมหาลัยฯ จะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ววิชาที่จะต้องสอบก็จะมี TGATTPAT3,
A-Level คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

อยากเรียนวิศวะ ต้องจบสายการเรียนไหน ?

ขึ้นอยู่แต่ละมหาลัยฯ จะกำหนด บางสถาบันก็จะรับแค่สายวิทย์คณิตเท่านั้น เพราะต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ
วิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์เยอะ แต่บางที่ก็เปิดโอกาสให้สายศิลป์ยื่นคะแนนได้เพราะยังไงก็จะมีการเรียนปรับพื้นฐานอยู่แล้ว 

ดังนั้นถ้าน้องๆ คนไหนสนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่แน่ใจว่าสายการเรียนของตัวเองจะยื่นคะแนนได้ไหม แนะนำให้เช็กเกณฑ์คะแนนและคุณสมบัติกับเว็บไซต์มหาลัยฯ หรือ mytcas ก่อนน้า

คณะวิศวะมีที่ไหนบ้าง ?

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีความเก่าแก่ ทำให้มีหลายมหาลัยฯ มากที่เปิดสอนคณะนี้ ซึ่งพี่ๆ จะขอยกตัวอย่าง
มหาลัยฯ ที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์มาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างแค่ 13 มหาลัยฯ น้า เพราะคณะนี้มีแทบทุกมหาลัยฯ เลย

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่าไหร่ ?

สำหรับมหาลัยฯ รัฐบาลแล้ว ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท โดยแต่ละที่จะไม่เท่ากันน้า ซึ่งปกติทาง
มหาลัยฯ จะมีรายละเอียดไว้อยู่แล้วว่าแต่ละเทอมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ น้องๆ สามารถเช็กค่าเทอมก่อนตัดสินใจสมัครได้เลย

เรียนวิศวะ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

คนที่จบวิศวะก็จะสามารถทำงานได้ตามสายงานของสาขาที่จบมา หรือจะทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ได้นะ
แต่จะยกตัวอย่างงานที่ตรงสายก่อน เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งสาขาที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะมีด้วยกัน 10 สาขา ได้แก่ 

วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมยานยนต์ , วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไปดูกันว่าเรียนจบวิศวะ ในสาขาเหล่านี้จะทำงานอะไรได้บ้าง

หวังว่าบทความนี้อาจจะเป็นแนวทางให้ทั้งคนที่กำลังสนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์และคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนอะไรดีได้รู้จักคณะนี้มากขึ้น และสำหรับใครที่กลัวว่าบรรยากาศการเรียนเป็นยังไง 

เราจะเรียนไหวมั้ย ก็แนะนำว่าให้ลองปรึกษารุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนก็ได้น้า แต่ถ้าใครมั่นใจแล้ว ลุยอ่านหนังสือ
ให้เต็มที่ พี่ๆ เชื่อว่าทุกคนจะสามารถเข้าคณะในฝันได้อย่างแน่นอน !!

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share