A-Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง

สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนน้าา วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาเจาะลึกตัวข้อสอบ A-Level ภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสอบของสนาม
A-Level กัน !! โดยในบทความนี้เนี่ย พี่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ A-Level ภาษาไทยว่าออกสอบอะไรบ้าง ? หัวข้อไหนที่ควรอ่าน ? แล้วหน้าตาของข้อสอบภาษาไทยเป็นยังไง ? บอกเลยว่ามีตอบครบทุกคำถาม แถมมีคลิปติวฟรี A-Level ภาษาไทยมาให้ทุกคนดูด้วยน้าาา 

ตอนนี้ ทปอ. ได้ประกาศ Test Blueprint A-Level 67 รวมถึงตัวอย่างข้อสอบออกมาครบทุกวิชาแล้ว
สำหรับ A-Level ภาษาไทยนั้น จะเป็นข้อสอบปรนัยที่มีทั้งหมด 5 ตัวเลือก ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที  และแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 พาร์ต ได้แก่
1. A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน
2. A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน
3. A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง
4. A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา 

ซึ่งหัวข้อต่อไป พี่ ๆ จะอธิบายลักษณะของข้อสอบแต่ละหัวข้อ รวมถึงจำนวนที่ออกสอบ โดยจะยึดตามข้อสอบ A-Level ภาษาไทย ปี 66 (นอกจากจะอธิบายลักษณะข้อสอบแล้ว ยังมีแจกตัวอย่างข้อสอบให้ได้ลองฝึกทำด้วย ใครอยากรู้ว่าข้อสอบจะเป็นยังไง ต้องอ่านบทความให้จบน้า~) 

หมายเหตุ : เรื่องที่ใส่เครื่องหมาย * ไว้เป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมาก ใครไม่อยากพลาดรีบจดไว้เลย > <

A Level ไทย พาร์ตการอ่าน (13 ข้อ)

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน*
 • การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน*
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน*
 • ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

เพราะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการอ่าน ดังนั้นข้อสอบพาร์ตนี้เลยเน้นทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านของน้อง ๆ
โดยปกติแล้วข้อสอบจะให้บทความมา ซึ่งทุกคนจะต้องวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และตอบข้อสอบตามเรื่องที่ข้อสอบกำหนด

ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน

ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
หากอยากมีความสุขในการทำงาน สิ่งสำคัญคือเราต้องกล้าออกมาจากความเคยชินแบบเดิม ๆ ผู้คนที่ไม่กล้าออกจากความเคยชินส่วนใหญ่เป็นเพราะมีความกลัวภายในใจ ซึ่งความกลัวนั้นส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้ เมื่อใดก็ตามหากเราสามารถสลัดความกลัวได้ เราจะค้นพบศักยภาพของตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดพลังในการทำงาน

 

1. แนะให้ทำ
2. แจ้งให้ทราบ
3. อธิบายให้เข้าใจ
4. ชี้แจงเหตุและผล
5. บรรยายให้เห็นภาพ

เฉลยข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน

ตอบ 1. แนะให้ทำ

A Level ไทย พาร์ตการเขียน (13 ข้อ)

 • การเรียงลำดับข้อความ*
 • การเรียงความ*
 • การพรรณา / บรรยาย / อธิบาย*
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

แน่นอนว่าข้อสอบพาร์ต “การเขียน” ต้องทดสอบน้อง ๆ เกี่ยวกับการเขียนอยู่แล้ว แต่ถ้าข้อสอบจะให้ทุกคนเขียนตอบ
คนตรวจก็คงจะตรวจไม่ไหวแน่ เพราะต้องนั่งตรวจทีละคน ตาแตกแน่นอนนน T_T
ข้อสอบเลยออกแบบมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทดสอบความสามารถทางการเขียน ดังนั้น Dek67 จะต้องเข้าใจวิธีการเขียนที่ถูกต้อง รวมถึงเข้าใจลักษณะวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทำข้อสอบพาร์ตนี้ได้

ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นพรรณนาโวหาร
1) หลังจากเดินทางไกลมาหลายชั่วโมง เขานั่งลงใต้ต้นไม้ด้วยความเหนื่อย / 2) เสื้อของเขาเปียกไปด้วยเหงื่อเพราะความร้อนจากพระอาทิตย์ / 3) ในระหว่างเหม่อมองฟ้าไกล สายตาของเขาจับเข้ากับกลุ่มฟางแห้งกรังที่ปลิวว่อนหมุน / 4) เหตุการณ์นั้นทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึงคำสอนพ่อของเขา / 5) ว่าลมที่พัดฟาง หญ้า ดินแบบนี้คือเครื่องหมายของความแห้งแล้ง

 

1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนที่ 4
5. ส่วนที่ 5

เฉลยข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน

ตอบ 3. ส่วนที่ 3

A Level ไทย พาร์ตการพูด การฟัง (12 ข้อ)

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน*
 • การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

ถ้าเทียบกับพาร์ตอื่น ๆ ถือว่าพาร์ตการพูดและการฟังเป็นส่วนที่มีเนื้อหาน้อยที่สุด โดยข้อสอบจะทดสอบความสามารถในการสื่อสารเรื่องการถาม – ตอบ ว่าน้อง ๆ สามารถเลือกคำตอบได้สัมพันธ์กับคำถามหรือไม่ ซึ่งพาร์ตนี้ค่อนข้างเก็บคะแนนได้ง่าย เพราะมักตอบตามกาลเทศะ 

ส่วนพาร์ตการฟังนั้น ด้วยข้อจำกัดในการสอบทำให้ไม่สามารถมีการฟังแบบจริง ๆ ได้ ดังนั้นทุกคนต้องอ่านข้อความแทนการฟัง ซึ่งหลักในการทำข้อสอบก็จะคล้าย ๆ กับพาร์ตการอ่านเลย

ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง

ข้อใดเป็นคำตอบของพี่ขลุ่ยที่สัมพันธ์กับคำพูดของน้องปั้นในการสนทนาต่อไปนี้
น้องปั้น : พี่ซื้อยางลบให้ผมหรือยังครับ พอดีเมื่อเช้าผมทำการบ้านเรื่องเซตผิดหลายจุดมาก แถมยางลบก็หายอีก งานนี้ต้องส่งคุณครูพรุ่งนี้แล้วด้วย
พี่ขลุ่ย : ………………………………………………………………..……………………………….

 

1. ไม่เป็นไรครับ เรื่องเซตง่ายนิดเดียว เดี๋ยวพี่จะช่วยตรวจให้อีกทีนะ
2. พี่ไปดูให้แล้วแต่หมดครับ น้องปั้นใช้วิธีขีดฆ่าคำไปก่อนก็แล้วกันนะ
3. เวลาทำเรื่องเซตต้องมีสติอยู่เสมอนะว่าเราจะเขียนอะไร คิดอะไร จะได้ไม่ทำโจทย์ผิดบ่อย ๆ
4. พี่ขอโทษด้วย ลืมไปเลยว่าน้องฝากซื้อ เอายางลบของพี่ไปใช้ก่อนได้ไหม แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะซื้อให้
5. พี่ซื้อมาแล้วยางลบยี่ห้อนี้ลบดีมาก ๆ ลบทีรอยดินสอออกหมดเกลี้ยง ไม่ต้องใช้แรงเยอะ แต่แพงไปหน่อย น้องปั้นมีเงินจ่ายพี่ไหม

เฉลยข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง

ตอบ 4. พี่ขอโทษด้วย ลืมไปเลยว่าน้องฝากซื้อ เอายางลบของพี่ไปใช้ก่อนได้ไหม แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะซื้อให้

A-Level ไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา (12 ข้อ)

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย
 • ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง*
 • ประโยคสมบูรณ์*
 • ระดับภาษา*
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา*
 • คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

หลักภาษาเป็นพาร์ตที่มีหัวข้อย่อยเยอะที่สุด ซึ่งแต่ละหัวข้อย่อยจะออกสอบประมาณปีละ 1 – 2 ข้อ ถ้าใครอยากเก็บคะแนนในพาร์ตนี้ สามารถทำความเข้าใจเฉพาะเนื้อหาส่วนสำคัญของแต่ละหัวข้อย่อย และเทคนิคในการทำข้อสอบได้เลย (เพราะมันออกสอบน้อยมากกก T_T)

ถึงแม้ว่า แต่ละหัวข้อย่อยจะอยู่ในพาร์ตหลักภาษาเหมือนกัน แต่ก็มีบางหัวข้อที่ต้องใช้ประสบการณ์หรือความจำล้วน ๆ เช่น การสะกดคำ เพราะน้อง ๆ จะไม่รู้เลยว่าคนออกข้อสอบจะหยิบคำไหนมาบ้าง พี่ ๆ แนะนำให้ทุกคนดูข้อสอบ
ย้อนหลังว่าข้อสอบเคยออกประมาณไหน ซึ่งสามารถปรับใช้กับหัวข้อ การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย, คำที่มี
ความหมายตรง / อุปมา และการใช้คำตรงความหมาย ได้ด้วย

ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง, ประโยคสมบูรณ์, ระดับภาษา จะเน้นการเข้าใจหลักการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ตอบข้อสอบ หัวข้อเหล่านี้สามารถเก็บคะแนนได้มากกว่า เพราะมีโอกาสถูกสูงกว่า แค่น้อง ๆ ต้องเข้าใจ
หลักการและประยุกต์ใช้ให้เป็น !!

ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

ข้อใดเป็นประโยค

1. ตุ๊กตาหน้าเหลืองที่วางไว้ริมประตูทางเดินด้านทิศเหนือ
2. ไฮโซพลอยผู้เป็นลูกสาวประธานบริษัท เอสเอ็มพีกรุ๊ป จำกัด
3. ประติมากรรมเสมือนจริงจากครูภูดอย ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
4. ข้อสอบเสริมพลังที่ทีมวิชาการเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น
5. ไอศกรีมรสหวาน ๆ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการนั่งเรียนที่ SmartMathPro

เฉลยข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

ตอบ 5. ไอศกรีมรสหวาน ๆ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการนั่งเรียนที่ SmartMathPro

คณะไหนใช้คะแนน A-Level ไทยบ้าง ?

มาดูกันว่าคณะสายไหนที่ต้องใช้คะแนน A-Level ภาษาไทยบ้าง ? แต่ไม่ว่าน้อง ๆ จะเลือกเข้าคณะสายวิทย์หรือ
คณะสายศิลป์ ก็ควรทบทวนวิชา A-Level ภาษาไทยด้วยน้า  แต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาทบทวนด้วยตัวเองและอยากเรียนเนื้อหาแบบกระชับ ประหยัดเวลา พร้อมเทคนิคทำข้อสอบและตะลุยโจทย์จัดเต็ม จะได้อัปคะแนนให้สูงพิชิตคณะในฝันของน้อง ๆ แนะนำว่าควรลงคอร์ส A-Level ภาษาไทย เลยย เรียนตอนนี้ ทันสอบแน่นอน !! แอบประซิบว่าพี่แถม Unseen Mock Test ให้ด้วยน้าาา เป็นการสอบเสมือนจริงที่ข้อสอบอิงตาม Test Blueprint เลย ใครอยากเตรียมตัวโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง ห้ามพลาดดด  สมัครคอร์ส คลิกเลยยย

คณะไหนใช้คะแนน alevel ภาษาไทยบ้าง

ดูคลิปติวฟรี A-Level ภาษาไทย

ติดตามคลิปติว A-Level อื่นๆ ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

A-Level ภาษาไทยเป็นอีก 1 วิชาที่ไม่อยากให้น้อง ๆ ทิ้ง เพราะแค่จับหลักการทำข้อสอบให้ถูกและทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ หรือโหลดข้อสอบเก่าจากคลังข้อสอบมาลองทำดูก็ได้นะ พี่ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยย เพราะเวลาเจอโจทย์หลายหลากแนว น้อง ๆ จะได้คุ้นกับข้อสอบ จับทางถูกว่าถ้าเจอข้อสอบแนวนี้ ควรจะตอบแบบไหน ทบทวนบ่อย ๆ  จะได้อัปคะแนนให้ดีขึ้น ส่วนบทความครั้งหน้าจะเป็นวิชาอะไร รอลุ้นไปพร้อม ๆ กันน้าทุกคนน > < 

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

ข้อสอบ a level สังคม ออกอะไรบ้าง
A-Level สังคม ออกสอบอะไรบ้าง ? พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบและคลิปติว
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
A-Level คืออะไร ?
อัปเดตล่าสุด A-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ที่ Dek68 ควรรู้ !
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67 ฉบับละเอียดในบทความนี้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share