แพทยศาสตร์ ต้องเรียนเก่งมั้ย

เรียนแพทย์ ต้องเรียนเก่งมั้ย