แพทยศาสตร์ 6 ปี เรียนอะไรบ้าง

คณะแพทยศาสตร์ เรียนหมอ กี่ปี เรียนอะไรบ้าง ไม่เก่งเรียนได้ไหม