พาเจาะลึก ข้อสอบความถนัดแพทย์ Part เชาว์ปัญญา TPAT 1 กสพท

พาเจาะลึก ข้อสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ Part เชาว์ปัญญา

จากระบบสอบที่ปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่ TCAS66 เป็นเพิ่งผ่านมา ทำให้หลายๆ คนกังวลเรื่องการเตรียมตัว ว่าปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนไปจากปีก่อนๆ บ้าง แล้ว TCAS67 ข้อสอบจะเหมือนกับ TCAS66 หรือเปล่า น่าจะออกสอบประมาณไหนบ้าง นอกจากปี 66 แนวข้อสอบย้อนหลังจะยังใช้ได้มั้ย แล้วจะเตรียมตัวยังไงดี โดยเฉพาะใน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ในส่วนของ ข้อสอบเชาว์ปัญญา วิชาคณิตศาสตร์ วันนี้พี่เลยจะจัดเต็มให้ในบทความนี้ …

 

แต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่ปั้นคนเดียว ยังมีทีมวิชาการสุดเจ๋งของ SmartMathPro มาเสริมให้บทความนี้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
พวกพี่จะมาแฉให้หมดเปลือกกันวันนี้เลย !!

อิงตามข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นะครับ ซึ่งถ้าอนาคตมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม พี่จะมาอัปเดตในบทความหน้านี้เลยย

(หลายคนอาจถาม แล้วคณิตประยุกต์ละ !! นี่เลยสำหรับ A-Level คณิตประยุกต์ 1 ที่น้องๆ ที่จะเข้าสายสุขภาพต้องใช้ พี่เคยเขียนไว้แล้วในบทความคณิตประยุกต์น้า อ่านได้จากบทความ คณิต 1  vs คณิต 2 ได้เลยย)

สำหรับน้องที่จะเข้าสายสุขภาพ ในคะแนนเต็ม 100% จะมี 70% มาจากวิชาสามัญวิชาต่างๆ (A-Level) และอีก 30% ที่มาจากส่วนของวิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท หรือที่เรียกกันว่า ความถนัดทางแพทยศาสตร์ ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย แต่ข้อสอบวิชานี้ยังไม่มีโครงสร้างข้อสอบ หรือ Test Blueprint ออกมา T__T แต่จากประกาศล่าสุดของทาง
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทำให้ทราบได้ว่า ข้อสอบน่าจะมีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งวิชาเฉพาะ กสพท ในปี 2566 แบ่งเป็น 3 ฉบับ ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 ข้อสอบเชาว์ปัญญา จำนวนข้อสอบ 45 ข้อ เวลา 75 นาที
 • ฉบับที่ 2 ข้อสอบจริยธรรมและทัศนคติทางการแพทย์ จำนวนข้อสอบ 60 ข้อ เวลา 60 นาที
 • ฉบับที่ 3 ข้อสอบการคิดวิเคราะห์ (ลักษณะข้อสอบ GAT เชื่อมโยง) จำนวน 1 บทความ เวลา 60 นาที

สำหรับ TCAS66 นี้ ข้อสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา จะอยู่ใน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
ฉบับที่ 1 เชาว์ปัญญา นั่นเอง ซึ่งพี่ปั้นก็เป็นคนที่สอนในพาร์ทนี้เอง เย้ !!

ถ้าอ้างอิงจากข้อสอบปี 2566 จะสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวด คือ

 1. ตรรกศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อความ
 2. บทความ กราฟ ตาราง
 3. มิติสัมพันธ์ อนุกรมภาพ
 4. เชาว์ไทย อุปมาอุปไมยและการจับใจความ

สำหรับคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา ก็จะเกี่ยวข้องกับหมวดที่ 1 – 3 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบ TPAT 1 รวมถึงจำนวนรับและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ กสพท โดยตรงได้เลยครับ

ความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท

ความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TPAT1 เชาว์ปัญญา

เมื่อเปรียบเทียบข้อสอบ TPAT1 กสพท ปี 2566 เทียบกับปีก่อนๆ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา พบว่า

 • ลด ข้อสอบอนุกรมมิติและมิติสัมพันธ์ลงไปมาก จากที่เคยมีหลายข้อ พอปี 2565 เหลือเพียง 2 จาก 45 ข้อ แล้วปี 2566 ไม่มีข้อสอบอนุกรมมิติแล้ว ส่วนข้อสอบมิติสัมพันธ์เหลือเพียง 1 ข้อเท่านั้น!!! ซึ่งพี่มองว่าพาร์ทนี้น่าจะค่อยๆ น้อยลงแล้ว (แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะเอาจริงๆ ข้อสอบมีการปรับลดส่วนนั้น เพิ่มส่วนนี้เล็กๆ น้อยๆ ตลอดเลยในหลายปีที่ผ่านมา >_<)
 • เพิ่ม โจทย์ปัญหาแนวอ่านค่าจากกราฟหรือตาราง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ BMAT (BioMedical Admissions Test) ที่เป็นข้อสอบนานาชาติในการยื่นเข้าคณะกลุ่มแพทย์ในรอบ Portfolio ของปีก่อนๆ ซึ่งจำนวนข้อสอบกลุ่มนี้มีมากถึงครึ่งหนึ่งของข้อสอบทั้งฉบับในช่วง 2 ปีล่าสุดเลย พี่ว่าข้อสอบหลังจากนี้น่าจะเน้นการวิเคราะห์ และตีความจากข้อมูล มากกว่าท่องจำทำถึกๆ นะ

คาดการณ์ข้อสอบ TPAT 1 กสพท และ การรับมือเบื้องต้น

สำหรับ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ข้อสอบพาร์ทเชาว์ น่าจะยังมี 3 หมวด คือ ตรรกศาสตร์ (วิเคราะห์เงื่อนไขข้อความ) การอ่านบทความ ตาราง กราฟ และเชาว์ไทย โดยจำนวนข้อสอบแต่ละหมวดอาจมีความมากน้อยแตกต่างกันออกไป ในขณะที่มิติสัมพันธ์ (รูปภาพ) อาจหายไปจากข้อสอบ แต่ไม่แน่ว่าจะมีเซอร์ไพรซ์ เช่น ข้อสอบมิติสัมพันธ์เยอะขึ้น หรืออนุกรมมิติจะกลับมามั้ย ซึ่งจริงๆ ก็คาดการณ์ค่อนข้างยาก เพราะจำนวนข้อสอบแต่ละหมวดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกปี แต่พี่เก็งว่าข้อสอบแนวอ่านค่าจากบทความ กราฟ และตารางน่าจะยังมีจำนวนเยอะเช่นเดียวกับสองปีล่าสุดน้าา

แต่ถ้าจะให้แนะนำแบบตรงๆ … พี่มองว่าน้องฝึกทุกแนวที่เคยออกให้เยอะที่สุดเลยดีกว่า แม้จะคาดการณ์ยากกว่าอะไรออกมาก ออกน้อย แต่ถ้าเราฝึกไปหมดก็ไม่ต้องหวั่นไหวแล้วจริงมั้ย ยังไงมันก็ออกวนอยู่แค่ในหัวข้อเหล่านี้เนี่ยแหละ นอกจากนี้ เนื้อหาคณิตพาร์ทเชาว์ ก็มีออกใน TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึง TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ด้วย อ่านไว้ก็ไม่เสียเปล่านะ ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยมีประกาศว่าสามารถยื่น TGAT TPAT1 TPAT3 ในรอบ Portfolio ของหลายคณะรวมถึงสายแพทย์ด้วย เตรียมตัวเผื่อไว้ได้เปรียบแน่นอน!!)

แนวทางข้อสอบคาดว่าจะเน้นไปทางการวิเคราะห์ เน้นความเฉลียวมากกว่าความถึก หากน้องจับหลักได้ เข้าใจ concept จะทำได้ไม่ยาก

พยายามจับไอเดียของข้อสอบให้ได้ว่าข้อนี้คือเรื่องอะไร ถ้าข้อไหนที่คิดถึกๆ ยาวๆ เดาได้เลยว่าน้องอาจจะมาผิดทาง 555+ และไม่รู้จะเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียดี เพราะข้อสอบคณิตศาสตร์ TPAT1 ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นเนื้อหาที่แทบไม่มีในห้องเรียนในระดับ ม.ปลายเลย เนื้อหาเป็นแนว ม.ต้น ผสมๆ กับโจทย์ปัญหา ข้อดีคือ สมมติน้องไม่ชอบคณิต ม.ปลายนัก แต่น้องก็อาจจะทำคณิตในพาร์ทนี้ได้ เพราะมันแตกต่างกัน

แต่ข้อเสียคือ นอกจากน้องจะต้องเตรียมคณิต ม.ปลายแล้ว น้องจะต้องฝึกแนวนี้เพิ่มอีก มันไม่ได้ง่ายนักอย่าประมาท
แต่ก็ไม่ได้ยาก !! พี่ว่ามันฝึกฝน อัปเลเวลตัวเองได้ง่ายกว่าคณิต ม.ปลายพอสมควรเลย

พี่ขอย้ำข้อดีของการฝึกฝนคณิตพาร์ทเชาว์ นั่นคือ ข้อสอบ TPAT 1 เชาว์ปัญญา ไม่ได้มีแค่ใน TPAT1 กสพท เพียงอย่างเดียว ใน TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ก็มีคณิตศาสตร์พาร์ทเชาว์ปัญญา อยู่ในนี้ด้วย

เริ่มติว TPAT1 ตอนนี้ยังไม่สาย !!

ติว(แหก)โค้งสุดท้าย ด้วยคอร์ส Full Set MED ติว TPAT1 ครบทั้ง 3 พาร์ท พร้อมเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลา และพาตะลุยโจทย์จัดเต็ม พร้อมสอบได้ใน 66 ชั่วโมง (แถมฟรี Unseen Mock Test อีก 1 ชุด)

สมัครคอร์ส คลิกเลย

ซึ่งน้องๆ สามารถดูแนวข้อสอบเบื้องต้นได้ใน Test Blueprint เลย เรียกว่ามีแนวโจทย์ที่ซ้ำซ้อนกับ TPAT1 กสพท
อยู่พอสมควรเลยนะ หรือจริงๆ เรียกว่า 2 วิชาดังกล่าว เอาข้อสอบแนวคณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา กสพท ที่เคยมีอยู่เดิมไปรวมด้วยก็อาจไม่เกินจริง 555+

คณิตศาสตร์ ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ทเชาว์ปัญญา TCAS66

ข้อสอบ TPAT1 พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นอย่างไร

เนื่องด้วยแนวโจทย์ทั้ง 3 วิชามีความทับซ้อนกันพอสมควร ดังนั้นการฝึก คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา ครั้งนี้อาจเป็นการยิงปืนนัดเดียว ได้นก 3 ตัวเลย (TPAT1 + TGAT2 + TPAT3)

ดังนั้นพี่ขอกล่าวรวมไปด้วยกันเลยนะครับ  ซึ่งคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา จะมีอยู่ใน 3 วิชา ดังนี้

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • TGAT2 ความถนัดทั่วไป – การคิดอย่างมีเหตุผล
 • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

เดิมถ้าเป็น GAT PAT ในระบบสอบเก่า จะไม่มีหัวข้อแนวคณิตเชาว์มาปนด้วย เรียกได้ว่าคณิตพาร์ทเชาว์เป็นเนื้อหาใหม่สำหรับการสอบเข้าเลย (ยกเว้นคนที่สอบความถนัดแพทย์นะ 555+) คราวนี้มาดูรายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา (อ้างอิงจาก Test Blueprint) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญากันครับ

TGAT ความถนัดทั่วไป

ในส่วนของข้อสอบนี้ จะแบ่งเป็น 3 ฉบับย่อย ได้แก่

 • TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา จะอยู่ใน TGAT2 น้าาา)
 • TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

ข้อสอบจะแบ่งย่อยอีกเป็น 4 หมวด หมวดละ 20 ข้อ รวม 80 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที (เฉลี่ยข้อละไม่ถึงนาที โหดมากก !!!) เป็นปรนัย 5 ตัวเลือกครับ โดย 4 หมวดมีดังนี้ครับ

 • ความสามารถทางภาษา
 • ความสามารถทางจำนวน
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
 • ความสามารถทางเหตุผล

คณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา ก็จะอยู่ใน 3 หมวดหลัง คือ ความสามารถทางจำนวน ทางมิติสัมพันธ์ และทางเหตุผล โดยแบ่งหัวข้อของแต่ละหมวดตามนี้เลยครับ

ความสามารถทางจำนวน

 • อนุกรมมิติ : หาจำนวนถัดไปของลำดับตัวเลข ว่าตัวเลขถัดไปคือเท่าใด มันคือการหา pattern ให้เจอว่าเลขชุดนี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใด
 • การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ : หาว่าปริมาณในข้อใดมีค่ามากที่สุด จากข้อมูลที่โจทย์ให้มา (แต่ระวังบางข้อทุกปริมาณมีค่าเท่ากัน รวมถึงบางข้อข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปก็ได้ด้วยน้า)
 • ความเพียงพอของข้อมูล : พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่กำหนดตัวใดบ้างในการหาคำตอบ อาจจะเป็น ใช้ข้อมูลชุด ก. ชุดเดียว ใช้ข้อมูล ข. เพียงชุดเดียว หรืออาจจะต้องใช้ข้อมูลทั้งสองชุดเพื่อหาคำตอบ หรือแม้จะมีข้อมูลทั้งสองชุด ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหาคำตอบ ประมาณนี้เลย
 • โจทย์ปัญหา : ในปีล่าสุด เน้นเนื้อหาแนวสมการ ร้อยละ อัตราส่วน (ทั้งแบบปกติและแบบผกผัน) รวมถึงหลักการนับเบื้องต้น มันคือแนวคณิต ม.ต้นเลยครับ แต่จาก blueprint อาจจะมีพื้นที่ ปริมาตร เซตเบื้องต้น ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น มาผสมด้วยก็ได้ (จริงๆ หลายเรื่องอยู่ในข้อสอบการเปรียบเทียบเชิงปริมาตร กับความเพียงพอของข้อมูลแล้วนะ)

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

 • แบบพับกล่อง : ให้รูปคลี่ของกล่องมา แล้วถามหากล่องพับแล้วที่ถูกต้อง
 • แบบหาภาพต่าง : หาภาพสามมิติที่แตกต่างจากตัวต้นแบบ
 • แบบหมุนภาพสามมิติ : หาภาพสามมิติที่เหมือนกับต้นฉบับและมีทิศทางการหมุนแบบเดียวกับตัวอย่างที่โจทย์ให้ 
 • แบบประกอบภาพ : โจทย์จะให้ภาพสามมิติแบบเต็ม และให้ชิ้นส่วนหนึ่งมา ให้หาอีกชิ้นส่วน โดยต้องดูจุดที่ชิ้นส่วนเชื่อมกันให้ดีๆ ด้วยนะ

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

 • แบบพับกล่อง : ให้รูปคลี่ของกล่องมา แล้วถามหากล่องพับแล้วที่ถูกต้อง
 • แบบหาภาพต่าง : หาภาพที่แตกต่างจากตัวต้นแบบ
 • แบบหมุนภาพสามมิติ : หาภาพสามมิติที่เหมือนกับต้นฉบับ ซึ่งตัวเลือกจะเป็นผ่านการหมุนในทิศทางต่างๆ
 • แบบประกอบภาพ : หาอีกชิ้นส่วน ที่เมื่อประกอบกับอีกส่วนย่อยที่โจทย์กำหนด จะกลายเป็นภาพใหญ่ของโจทย์แนวนี้น้องหลายคนถ้าไม่เคยฝึกมาก่อน อาจจะมึนตึ้บเลย แล้วด้วยเวลาที่น้อยมากๆ ของ TGAT2 อาจทำให้บางคนถอดใจได้ แต่พี่ว่าถ้าเคยได้ลองซ้อมทำโจทย์มาบ้าง มันฝึกได้ไม่ยากน้า

ความสามารถทางเหตุผล

 • อนุกรมภาพ: ให้ภาพสองมิติมาหลายภาพ แล้วคาดว่าภาพถัดไปว่าควรเป็นอย่างไร โดยดู pattern ของการเปลี่ยนของภาพจากที่โจทย์กำหนดให้
 • แบบอุปมาอุปไมยภาพ: สังเกตความสัมพันธ์ของ 2 ภาพตัวอย่าง แล้วพิจารณาว่าตัวเลือกใดที่ภาพทั้งสองของตัวเลือกมีความสัมพันธ์แบบเดียวกันกับโจทย์
 • แบบสรุปความ: ใช้ข้อมูลเพื่อหาคำตอบทั้งหมดของเรื่องราวที่เกิดขึ้น วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เช่น ใครนั่งตำแหน่งใด ใครเป็นพี่เป็นน้อง ใครพูดจริง พูดโกหก เป็นต้น โดย 1 สถานการณ์จะใช้ตอบคำถาม 1 ข้อ
 • แบบวิเคราะห์ข้อความ: เป็นสถานการณ์ใหญ่ 1 เรื่อง พิจารณาข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ตอบคำถาม 5 ข้อ ว่าข้อความใดถูก ข้อความใดผิด หรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ข้อสอบนี้จะมี 70 ข้อ เวลาสอบ 180 นาที เป็นปรนัย 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ครับ

ส่วนที่ 1 การทดสอบด้านความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ด้านตัวเลข 15 ข้อ
 • ด้านมิติสัมพันธ์ 15 ข้อ
 • ด้านเชิงกล 15 ข้อ

ส่วนที่ 2 การทดสอบความคิดและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 15 ข้อ
 • ความสนใจข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 10 ข้อ

สำหรับคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา จะมี 2 หัวข้อย่อยที่เราสนใจ ซึ่งเป็น 2 หัวข้อแรกในส่วนที่ 1 คือ การทดสอบความถนัดด้านตัวเลข และด้านมิติสัมพันธ์ครับ (ส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัว TGAT2 เลย)

 • ด้านตัวเลข การหาจำนวนถัดไปของอนุกรมมิติ การเติมจำนวนที่หายไปในตาราง ฯลฯ
 • ด้านมิติสัมพันธ์ การหาภาพสามมิติจากรูปด้านหน้า/ด้านข้าง/ด้านบน การหารอยรูเจาะของรูป (ตาม Test Blueprint) อนุกรมภาพ ฯลฯ

สรุปภาพรวม TPAT1 ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา

จากแนวข้อสอบในช่วง 2-3 ปี มาของ TPAT1 รวมถึงข้อสอบ TGAT2 และ TPAT3 ปีล่าสุด จะขอสรุปหัวข้อของคณิตเชาว์ในทุกข้อสอบได้เป็นดังนี้ครับ

 • อนุกรมมิติ (TPAT1, TGAT2, TPAT3)
 • อนุกรมภาพ (TPAT1, TGAT2, TPAT3)
 • มิติสัมพันธ์ (TPAT1, TGAT2, TPAT3)
 • ความเพียงพอของข้อมูล (TPAT1, TGAT2)
 • การให้เหตุผล การสรุปความ และวิเคราะห์ข้อมูล (TPAT1, TGAT2)
 • โจทย์ปัญหา (TPAT1, TGAT2)
 • การอ่านค่าจากกราฟหรือตาราง (TPAT1)

น้องๆ จะเห็นว่า ข้อสอบ TPAT1 , TGAT2 และ TPAT3 มีเนื้อหาหลายส่วนที่มีความทับซ้อนกัน ดังนั้น การเตรียมตัวทางด้านคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา การฝึกทำโจทย์แนวเดียวกัน สามารถช่วยน้องๆเตรียมสอบได้พร้อมกันทั้ง 3 วิชาเลย !! มันคือยิ่งปืนนัดเดียว ได้นก 3 ตัว

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า คณิตพาร์ทเชาว์เป็นอีกส่วนที่แม้จะไม่มีการเรียนการสอนเนื้อหาในห้องเรียน แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะนอกจากคณะกลุ่มแพทย์แล้ว ยังครอบคลุมการสอบของหลายๆ คณะอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ในข้อสอบของ A-Level คณิต ก็จะมีข้อสอบบางส่วนที่เป็นประยุกต์กับชีวิตประจำวัน มีบางข้อที่ใช้แนวคิดของคณิตศาสตร์ พาร์ทเชาว์ปัญญา มาช่วยทำได้ เรียกได้ว่าระบบสอบใหม่เริ่มมาให้ความสำคัญกับคณิตแนวโจทย์ปัญหามากขึ้นพอสมควรเลย

สำหรับการฝึกโจทย์แนวนี้ พี่ว่า Key คือการคิดตาม และมองให้ออก มันจะไม่ใช่ข้อสอบที่มีสูตรตั้งไว้ โยนข้อมูลเข้าสูตรแล้วได้คำตอบออกมา แต่เป็นการคิด ตีความ โจทย์ให้อะไรมา เตรียมหาอะไร เราจะติดอะไรเป็นตัวแปร แล้วค่อยๆ แกะรอยจนได้คำตอบออกมา ซึ่งในตอนแรกๆ น้องอาจจะมองไม่ออก หรือมองออกช้า เพราะแรกๆ sense อาจจะยังไม่แข็งแรง เลยทำเองอาจจะยังไม่ค่อยได้ ต้องคอยอ่านเฉลย แต่มันจะแก้ได้ด้วยการ “ฝึกฝน และทำโจทย์เยอะๆ” 

พอน้องทำไปมากระดับหนึ่งจะเริ่มมีประสบการณ์ sense ของเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้น และทำได้คล่องขึ้นเองครับ …

ไม่อยากให้น้องประมาทคิดว่ามันง่ายเราจะทำได้เองโดยไม่ต้องฝึก … แต่ก็ไม่อยากให้น้องมองว่ามันยากจนคิดว่าเราฝึกไม่ได้ พี่เป็นกำลังใจให้น้า

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share