สรุปขั้นตอนสมัครสอบ TPAT1 กสพท ฉบับละเอียดครบทุกประเด็น

ตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการสอบกสพทกันแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ 4 คณะสายแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ ก็จะต้องมีการสมัครสอบ กสพท กันใช่ไหมล่ะคะ แต่ก็ยังมีน้องๆ หลายคนที่ไม่มั่นใจว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? และมีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ? รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ ในการสมัครสอบ

วันนี้พี่ๆ ทีมงาน SMP NEWS ได้สรุปมาให้น้องๆ ทั้งหมดแล้ว พร้อมภาพตัวอย่างการสมัครในเว็บไซต์ทุกขั้นตอน แบบละเอียดยิบเลยนะคะ ไปดูกันได้เลยค่ะ

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ม.6

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

ปวช.3 และ กศน.

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7 **มีตราประทับโรงเรียน

เรียนอยู่ปี 1 คณะทั่วไป

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • สำเนาบัตรนักศึกษา

เรียนอยู่ปี 1 กลุ่มคณะ กสพท และจะซิ่วเข้าคณะเดิม

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 25 เม.ย. 67 (เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา*)

เรียนอยู่ปี 2 ขึ้นไป

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 66 (เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา*)

ซิ่วอยู่บ้าน

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2

เรียนจบปริญญาตรี

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว) **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2
 • สำเนาใบปริญญาบัตร

ข้อควรระวัง !!

 • รูปที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นรูปพื้นหลังเรียบสีขาว/น้ำเงิน ไม่ควรเป็นฉากอื่นๆ
 • ไฟล์รูปถ่าย ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น และต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
 • ไฟล์เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ต้องเป็นไฟล์นามสกุล.jpg หรือ .pdf มีขนาดภาพเท่ากับ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 • ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสื้อเชิ้ตขาว สุภาพ
 • เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านั้น เพื่อความชัดเจน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องถ่ายเอกสารก่อนเท่านั้น แล้วจึงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และนำมาสแกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
 • เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ สามารถสแกนหรือถ่ายภาพจากเอกสารต้นฉบับได้ แต่ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน , ใบสมัครสอบ
 • ถ้าหากติดโควิด หรือเสี่ยงติดสูง ในช่วงวันสอบ ให้น้องๆ เผื่อเวลาในการไปถึงสนามสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบช่วยจัดการให้ได้ทันก่อนถึงเวลาสอบจริง

ขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท

1. เข้าเว็บไซต์ https://www9.si.mahidol.ac.th/  และกดปุ่ม “รายละเอียด” ของหัวข้อ “เปิดรับสมัครสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2567”

2. อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร เมื่ออ่านแล้ว กดยืนยันรับทราบการอ่านรายละเอียดที่ช่องสี่เหลี่ยม (check box) และกดปุ่ม “สมัครสอบ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีพ.ศ. ที่เกิด
 • อายุ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 • เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก
 • E-mail
4. กรอกข้อมูลสถานะการศึกษา เสร็จแล้วกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ”

5. เลือกสนามสอบ (เลือกได้ 2 พื้นที่ จาก 11 พื้นที่) เสร็จแล้วกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ”

 • จัดลำดับสนามสอบและที่นั่งสอบ ตามลำดับความสมบูรณ์ของสถานะการสมัคร
 • น้องๆ อาจได้สนามสอบไม่ตรงกับที่เลือก (เนื่องจากจำนวนที่นั่งสอบในสนามสอบที่น้องเลือกนั้นเต็มแล้ว กสพท จึงจัดสนามสอบที่ยังมีที่ว่างให้แทน) ดังนั้น ผู้เข้าสอบจึงต้องเข้าเว็บไซต์กสพท เพื่อเช็กสถานที่สอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์

6. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ไฟล์รูปถ่าย
 • ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไฟล์สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
 • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
  • สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับผู้ที่อยู่ปี 1)
  • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 66 (สำหรับผู้ที่อยู่ปี 2 ขึ้นไป)
  • สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว)
  • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล)

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ช่องสี่เหลี่ยม (check box) เสร็จแล้วกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า ให้กดปุ่ม “กลับไปแก้ไข”

8. สั่งพิมพ์ใบจ่ายเงิน และจ่ายเงินค่าสมัคร

 • ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • ชำระเงินผ่านช่องทางหลักได้ 2 ช่องทาง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ได้แก่
  • Application SCB EASY : เลือกเมนู สแกนบิล/ QR ชำระเงิน แล้วสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ในใบจ่ายเงิน
  • ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์: กดเลือกเมนู เติมเงิน/ จ่ายบิล > สแกนบาร์โค้ด/ QR ชำระเงิน แล้วสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ในใบจ่ายเงิน
 • หากไม่สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทางหลักได้ ให้นำใบจ่ายเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท) เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บเอกสารส่วนบนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน 66 ก่อนเวลา 23.00 น.

9. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ที่เว็บไซต์เดิม (https://www9.si.mahidol.ac.th/) กดปุ่ม “รายละเอียด” ของหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2567”

 • สถานะการชำระเงิน จะอัปเดตในวันถัดไป (หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สถานะจะอัปเดตในวันจันทร์) หากการชำระเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว จะปรากฏคำว่า “ชำระเงินแล้ว”
 • ความสมบูรณ์ของเอกสาร จะได้รับการตรวจสอบหลังสถานะการชำระเงินได้รับการอัปเดตแล้วไม่เกิน 7 วัน หากเอกสารสมบูรณ์ จะปรากฏคำว่า “ตรวจเอกสารแล้วสมบูรณ์”
 • หากเข้าไปตรวจสอบ แล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ทำการแก้ไขในระบบ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.

10. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2566 ต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาว ไม่มีการขีดเขียนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง รวมถึงห้ามตัด/ ดัดแปลง หรือเคลือบพลาสติก

ข้อควรระวัง

 • กรอก ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น
 • กรอก หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขเดียวกับที่สมัครในระบบ TCAS และใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย – หรือ + )
 • ระมัดระวังในการเลือกสนามสอบ เพราะไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ในการพิมพ์สระ แ- ห้ามใช้สระ เ- สองตัว
 • เมื่ออัปโหลดรูปถ่ายแล้ว ให้ตรวจเช็กภาพที่แสดงหลังการอัปโหลดว่ามองเห็นใบหน้าชัดเจนหรือไม่ หากไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน ให้เตรียมรูปใหม่และอัปโหลดอีกครั้ง
 • การเซ็นสำเนาถูกต้อง 

กรณีข้อมูลผิด

หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (เป็นไฟล์ jpg. หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4) และแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่งไปที่อีเมล [email protected] 

ขอย้ำสำหรับน้อง ๆ สายหมอ กสพท ทุกคนว่าอย่าลืมรีเช็กข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนสมัครสอบน้าา เพราะถ้าข้อมูลผิดไปนิดเดียวว อาจจะหมดสิทธิ์สอบได้เลยย T_T ดังนั้นค่อย ๆ ทำน้าา ไม่ต้องรีบบบ  

และถ้าใครอยากได้ตัวช่วยเพื่อลดเวลาอ่านหนังสือในโค้งสุดท้ายก่อนสอบนี้ พี่แนะนำคอร์สเตรียมสอบ TPAT1 ครบทั้ง 3 พาร์ต ที่น้อง ๆ จะได้เรียนตั้งแต่ปูพื้นฐาน พร้อมเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลา และพาตะลุยโจทย์จัดเต็ม พร้อมสอบได้ใน 66 ชั่วโมง (แถมฟรี Unseen Mock Test อีก 1 ชุด) ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรเข้าสอบ กสพท
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ กสพท 67 ต้องทำยังไงบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ!! - SmartMathPro
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
TPAT1 คืออะไร? พร้อมเทคนิคอ่านหนังสือจากรุ่นพี่
TPAT1 กสพท คืออะไร? มีอะไรบ้าง? พร้อมแจกตารางอ่านหนังสือจากรุ่นพี่
แจกฟรี ปฏิทิน กสพท 67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
กสพท 67 สอบวันไหน? อัปเดตตารางสอบ กสพท ใครจะสอบสายหมอ ควรอ่าน!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share