กำหนดการสอบ Admission ม.ขอนแก่น (TCAS 66 รอบ 3)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 54 ปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ใน 19 คณะ 4 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมเกณฑ์คะแนน ใช้สอบเข้า รอบ 3 Admission - ม.ขอนแก่น

การสอบ Admission (TCAS รอบ 3) - 2565