กำหนดการสอบ Admission ม.บูรพา (TCAS 64 รอบ 3)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 23 คณะ 4 วิทยาลัย 3 วิทยาเขต ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รายละเอียดการสอบ Admission (รอบ 3) - ม.บูรพา

University BUU
วันรับสมัคร 7-15 May 64
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 26 May 64
เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 26 – 27 May 64
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 1 Jun 64
วันสอบสัมภาษณ์ 4-6 Jun 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10 Jun 64
สละสิทธิ์ในระบบ ไม่มีการสละสิทธิ์
Link จากทางมหาลัย admission รอบ 1 คลิก
Link จากทางมหาลัย admission รอบ 2 คลิก

การสอบ Admission (TCAS รอบ 3) - 2564