กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไร สอบวันไหน? สรุปสมัครสอบแพทย์ กสพท 65

สรุปประเด็นสำคัญ กสพท65 คืออะไร

กสพท ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,   คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน 4 คณะดังกล่าว

กสพท คืออะไร?

หลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอ น่าจะต้องเคยได้ยิน หรือแม้กระทั่งนักเรียน ม.ปลายก็อาจจะคุ้นๆ หูมาบ้าง

แต่วันนี้จะมาสรุปประเด็นสำคัญว่า กสพท65 คืออะไร และปีล่าสุดมีการอัพเดทอย่างไรบ้าง สัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไร ใครต้องสมัครบ้าง ออกสอบอะไรบ้าง จะได้เตรียมตัววางตารางอ่านหนังสือได้ทัน

กสพท เป็นชื่อย่อจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน 4 คณะดังกล่าว

โดยในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป ซึ่งน้องๆจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น (อายุคะแนน 1 ปี)

ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
 • คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
 • ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร  ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ
 • กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ

**คณะแพทย์ศาสตร์ (พระมงกุฎเกล้า) ควรศึกษาคุณสมบัติเป็นพิเศษ ที่เว็บไซต์ www.pcm.ac.th เพิ่มเติมนะคะ

สัดส่วนคะแนน / ต้องสอบอะไรบ้าง

วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 • PART เชาว์ปัญญา กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป
 • PART จริยธรรมทางการแพทย์ ที่ไม่มีเรียนในห้องเรียน
 • PART ความคิดเชื่อมโยง ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า

วิชาสามัญ

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% โดยสอบทั้งหมด 7 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 30% จากคะแนนเต็ม ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40%
 • คณิตศาสตร์1 20%
 • ภาษาอังกฤษ 20%
 • ภาษาไทย 10%
 • สังคมศึกษา 10%

 วิชาเฉพาะ กสพท65 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

 • จำนวนข้อสอบเท่าเดิม ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
 • ลดเวลาในการพักเบรกลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 • เหลือการสอบแค่ช่วงเช้าเท่านั้น ประมาณ 8.00 – 12.30 น.  (รอประกาศเวลาสอบอีกทีนะคะ)

รายชื่อสนามสอบ วิชาเฉพาะ กสพท.

สนามสอบ จะมีทั้งหมด 9 แห่ง 

 1. กรุงเทพและปริมณฑล
 2. ชลบุรี 
 3. นครนายก (มศว องครักษ์) **เปิดใหม่
 4. เชียงใหม่ 
 5. พิษณุโลก
 6. นครราชสีมา 
 7. อุบลราชธานี 
 8. ขอนแก่น
 9. สงขลา

**อาจจะเปิดเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ ควรเลือกสนามสอบให้ดี หากมีปัญหาจะไม่สามารถเปลี่ยนได้

สมัครที่ไหน / ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

วิชาสามัญ(รวมทั้งหมด 7 วิชา)
ราคา 700 บาท สมัครผ่าน สทศ. www.niets.or.th

วิชาเฉพาะหรือ วิชาความถนัดแพทย์
ราคา 800 บาท สมัครผ่าน กสพท  www9.si.mahidol.ac.th

ชำระเงินออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้

 1. app SCB เท่านั้น 
 2. ตู้ ATM SCB
 3. ธนาคารสาขาย่อย (ซึ่งต้องพิมพ์เอกสารกสพท.02 หรือใบจ่ายเงินไปด้วย)

จำนวนที่เปิดรับสมัครในกสพท65

กสพท65 เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,600 คน (อาจมีการเปิดรับสมัครเพิ่ม)

 • คณะแพทย์ศาสตร์ 16 สถาบัน : 1,211 คน  ลดลง 35 คน
 • คณะทันตแพทย์ 12 สถาบัน : 560 คน  เพิ่มขึ้น 10 คน
 • คณะสัตวแพทย์ 11 สถาบัน : 528 คน  ลดลง 54 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน : 301 คน  ลดลง 76 คน

โดยมีสาขาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่

 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น, ม.รังสิต, ม.เนชั่น 
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.เวสเทิร์น 

และสาขาที่ไม่เปิดรับสมัคร ใน กสพท.ปีนี้ คือ  

 • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล
จำนวนรับในแต่ละคณะใน กสพท. 65

สรุปประเด็นสำคัญ กสพท ปี 65 ทั้งหมด

 • ไม่มีการนำคะแนน O-net มาพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • ใช้คะแนนสัดส่วนเดิม (วิชาสามัญ 70% ,วิชาเฉพาะ 30%)
 • ปรับลดค่าสมัครสอบ วิชาเฉพาะ เหลือ 750 บาท (จากเดิม 800 บาท)
 • **คณะ แพทย์ ทันตะ เภสัช หากยืนยันสิทธิ์ในรอบ1 (Portfolio) และรอบ2 (Quota) จะไม่สามารถสมัครสาขาเดิมได้ แม้สละสิทธิ์/เปลี่ยนสถาบันหรือสถาบันเก่า เช่น ยืนยันสิทธิ์แพทย์รอบ1,2 จะสมัครแพทย์รอบ 3 ไม่ได้
 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ไม่กำหนดแผนการเรียนของผู้สมัคร จากเดิมที่ต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 • เพิ่มสนามสอบที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก

กำหนดการ กสพท 65

กำหนดการ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 – 20 ต.ค. 64

รับสมัครสอบ กสพท

1 ต.ค 64 (00.00 น.) – 22 ต.ค. 64 (23.00 น.)

ชำระเงินค่าสมัครสอบ กสพท **แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค – 15 พ.ย. 64
30 ต.ค. 64 ตรวจสอบการชำระเงินและแก้ไขเอกสาร **ก่อนเวลา 16.00 น.
19 – 20 มี.ค. 65 วันสอบ วิชาสามัญ
26 มี.ค. 65 วันสอบ กสพท
20 เม.ย. 65 ประกาศคะแนนสอบ กสพท
และวิชาสามัญ
21 – 28 เม.ย. 65 ยื่นคำร้องตรวจสอบคะแนน

2 – 10 พ.ค. 65

สมัคร TCAS รอบ 3

18 พ.ค. 65

ประกาศผลรอบ 3 (ครั้งที่ 1)

18 – 19 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์
และขอประมวลผลรอบ 2

24 พ.ค. 65

ประกาศผลรอบ 3 (ครั้งที่ 2)

25 – 31 พ.ค. 65

สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ

2 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เด็กซิ่ว ต้องทำยังไง

ชั้นปี

รายละเอียด

 กำลังเรียนอยู่ปี1 คณะแพทย์ เภสัช สัตวะ (ม.รัฐ) อยากซิ่วเข้าคณะเดิม ต้องลาออกก่อนสมัคร รอบ 3 Admission
โดยต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออก ก่อนวันที่ 25 เม.ย. 65
กำลังเรียนอยู่ปี1 (คณะอื่นๆ) จะมาสอบ ไม่ต้องลาออกก่อนมาสอบ
น้องๆค่อยไปลาออกตอนที่ประกาศผลว่าติดเรียบร้อยแล้วก็ได้
กำลังเรียนอยู่ ปี 1 ขึ้นไป
(ไม่ว่าคณะใดก็ตาม ที่มีสิทธิลงทะเบียน/ลงทะเบียนแล้ว/ลาพัก)
ต้องลาออก ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 64 แล้วนำใบลาออกมาเป็นหลักฐาน เพื่อนำมาสมัครสอบ วิชาเฉพาะ กสพท.
เด็กซิ่วที่อยู่ปี 4 สำหรับน้องๆที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2564 สมัครได้ ไม่ต้องลาออก
จบ ป.ตรี เรียบร้อยแล้ว ใช้ใบปพ.6 หรือใบจบการศึกษายื่นสมัคร ไม่ต้องลาออก
(บางสถาบันสามารถโอนหน่วยกิตได้)
ม.เอกชน สามารถสอบได้ตามปกติ ไม่ต้องลาออก

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ม.6 และเด็กซิ่ว 

(ต้องเตรียมเหมือนกัน) 

 • รูปถ่าย 
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)

 (เตรียมไม่เหมือนกัน) 

 • ม.6 : ใบปพ.7
 • ซิ่วอยู่บ้าน : ใบปพ.1 หรือ ปพ.2
 • เรียนอยู่ปี 1 : ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2 , สำเนาบัตรนักศึกษา

เรียนอยู่ ปี 1

แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

1.ซิ่วต่างคณะ = ไม่ต้องลาออก เช่น นิเทศ -> แพทย์ , เภสัช -> แพทย์

2.ซิ่วคณะเดิม = ต้องลาออกก่อน 25 เม.ย. 65 เช่น แพทย์ มช -> แพทย์ ฬ

เรียนอยู่ปี 1 ขึ้นไป

ใบบฟ.2 , ใบอนุมัติลาออก ภายในวันที่ 10 ต.ค. 64

ใบอนุมัติลาออก = เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยต้องอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา* 

ข้อควรระวัง

 • รูปที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นรูปพื้นหลังเรียบสีขาว/น้ำเงิน ไม่ควรเป็นฉากอื่นๆ
 • ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสื้อเชิ้ตขาว สุภาพ
 • กรณีที่เป็นเด็กซิ่ว วันที่ไปสอบควรใส่ชุดสุภาพ ถ้าใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ทางสนามสอบ กสพท.จะถือว่าทุจริต
 • เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านั้น เพื่อความชัดเจน
 • เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน , ใบสมัครสอบ

หมายเหตุ อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สำหรับน้องๆที่สนใจอยากดูข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่างๆอย่างเรียลไทม์

สามารถติดตามได้ที่

IG : smartmathprocare

Twitter : @PanSmartMathPro

เด็กสายแพทย์มาฟัง กับทุกเรื่องควรรู้

รวมคะแนนสูงต่ำ กสพท. ตั้งแต่ปี 59 – 64

[คะแนนสูง-ต่ำกสพท ปี 64 ]

[ คะแนนสูงต่ำปี 63 ]

[ คะแนนปี 62 ]

[ ช่วงคะแนนสูงต่ำ 61 ]

[ คะแนนกสพท สูงต่ำ ปี 60 ]