คณะเภสัช จบมาทำอะไรได้บ้าง

คณะเภสัช จบมาทำอะไรได้บ้าง