Netsat คืออะไร? ใช้คะแนน Netsat ยื่นคณะอะไรได้บ้าง?

Netsat คืออะไร ?

ขอทักทายน้องๆ ว่าที่เด็ก มข. กันก่อนเลยย เพราะคนที่เข้ามาในบทความนี้ คงอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ Netsat เพื่อสอบเข้าม.ขอนแก่นกันใช่มั้ยยเอ่ย ? บอกเลยว่าน้องมาถูกทางแล้ว เพราะบทความนี้จะตอบทุกคำถามของน้องๆ ได้แน่นอน !! ทั้งความหมายของ Netsat, วันสอบ Netsat และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Netsat อีกมากมาย ใครอยากรู้เรื่องอะไร ก็กดหัวข้อที่สารบัญหรือเลื่อนอ่านบทความได้เลย !!

Netsat (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) คือ ศูนย์ทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นด้านสมรรถนะ (ความสามารถหรือทักษะ) มากกว่าท่องจำเนื้อหา ของนักเรียนม.ปลายและปวช. เฉพาะโรงเรียนที่สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เพื่อใช้คะแนนในการยื่นสอบรอบ 2 โควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งคะแนน Netsat สามารถสอบได้ปีละ 2 ครั้งและเก็บคะแนน Netsat ไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี โดยกำหนดการสอบ Netsat ครั้งที่ 1 จะอยู่ในช่วงกลางเดือนม.ค. ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดในช่วงเดือนส.ค. และระบบจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชาของทุกรอบที่น้องๆ สอบ มายื่นคะแนนให้อัตโนมัติ

Netsat ใครสอบได้บ้าง ?

คุณสมบัติของคนที่สอบ Netsat ได้ คือ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 ม.6 หรือปวช. ชั้นปี 2-3 โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนภาคอีสานเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ภาคอีสาน โดยโรงเรียนจะเป็นคนส่งรายชื่อของน้องๆ มาทางศูนย์สอบ Netsat หลังจากนั้นน้องๆ ค่อยมาสมัครสอบผ่านระบบ Netsat

Netsat มีวิชาอะไรบ้าง ?

Netsat แบ่งออกเป็น 2 พาร์ทหลักๆ คือ ความฉลาดรู้ทั่วไป และ ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ซึ่งในแต่ละพาร์ทก็จะแบ่งย่อยไปอีกอย่างละ 3-4 วิชา แต่น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชาน้า ให้เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นในคณะนั้นๆ (แอบกระซิบบ ถ้าใครอยากจะสอบเผื่อๆ ไว้ทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกัน)

ความฉลาดรู้ทั่วไป (ด้านภาษา)

ประกอบด้วย 2 วิชา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ Netsat ภาษาไทย 

1. การอ่าน

– ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ

– ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่างๆ

– การสรุปใจความสำคัญ 

– ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

– การอ่านตีความและประเมินคุณค่า

– การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การเขียน 

– การใช้คำ วลี ประโยค และข้อความ

– การเชื่อมโยงความ

– การใช้ภาษาในระดับต่างๆ 

– การเขียนย่อหน้า

โครงสร้างข้อสอบ Netsat ภาษาอังกฤษ

1. Reading 

– Reading Instructions

– Reading Correspondence

– Reading for Information and Argument 

2. Writing 

– Sentence Completion

– Error Detection

ความฉลาดรู้ทั่วไป (ด้านคณิตศาสตร์)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ Netsat คณิตศาสตร์
1. Functions
– กราฟ
– ฟังก์ชัน

2. Numbers and Mathematical Expressions

– สมการ
– เลขยกกำลัง
– สมการพหุนาม
– ค่าคงที่
– การวาดกราฟ

3. Geometrical Figures

– เรขาคณิต
– ตรีโกณมิติ
– การหาพื้นที่
– ปริมาตรของรูปทรงต่างๆ
– จำนวนเชิงซ้อน

4. Data Handling

– อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์
– ความน่าจะเป็น
– สถิติพื้นฐาน
– การวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างแนวข้อสอบ Netsat วิชาคณิต

ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

ประกอบด้วย 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ Netsat วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– การทำนายผลการทดลอง

– การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์

– การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือตาราง

– การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

– การลงข้อสรุป

– การแก้ปัญหา

– การประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ทักษะปฏิบัติการ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– ความรู้ดิจิตอล

โครงสร้างข้อสอบ Netsat ฟิสิกส์

– กลศาสตร์

– แม่เหล็กไฟฟ้า

– คลื่นและแสง

– ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

– ฟิสิกส์ยุคใหม่

– ทักษะการวิเคราะห์เชิงกราฟ การวัดผล และทักษะทางคณิตศาสตร์

– เรื่องใหม่ทางฟิสิกส์ที่กำลังมีการค้นคว้าและพัฒนาในปัจจุบัน

โครงสร้างข้อสอบ Netsat เคมี

– สสาร

– อันตรกิริยา

– พลังงาน

โครงสร้างข้อสอบ Netsat ชีววิทยา 

– นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

– สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

– ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สำหรับค่าสมัครสอบวิชา Netsat ราคาวิชาละ 100 บาทเท่านั้น และถ้าน้องๆ คนไหนสมัครสอบผิดวิชา หรือต้องการยกเลิกวิชานั้นๆ และขอคืนเงิน จะไม่สามารถทำได้น้าา ดังนั้นอย่าลืมเช็กความเรียบร้อยก่อนชำระเงินด้วยนะคร้าบบ > < 

ปล. การชำระเงินค่าสมัครสอบ Netsat จะแตกต่างจากการชำระเงินค่าสอบ TGAT/TPAT/A-Level เพราะว่าการสอบ Netsat ต้องชำระเงินก่อน 22.00 น. และคนที่ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร สถานะการชำระเงินจะขึ้นทันที แต่ถ้าใครจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ต้องรอสถานะประมาณ 1-2 วันน้าา

Netsat ยื่นคณะไหนได้บ้าง ?

สำหรับน้องๆ คนไหนที่จะเตรียมสอบเข้า ม.ขอนแก่น ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ก็คงต้องเตรียมตัวสอบให้พร้อมก่อนใช่มั้ยล่ะ ซึ่งพี่ๆ ทีมงานก็ได้ไปรวบรวมมาให้แล้วแบบคร่าวๆ ว่าแต่ละคณะต้องใช้ Netsat วิชาอะไรกันบ้าง (ข้อมูลอ้างอิงปี 66)

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย (บางสาขา), ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี(บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ความถนัดทางวิศวะฯ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (บางสาขา), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไหนๆ ใครหาคณะที่ตัวเองอยากเข้าเจอมั้ยเอ่ย ? (แต่ละสาขาวิชาอาจจะใช้คะแนนแตกต่างกันไป และเป็นแค่ตัวอย่างคณะแบบคร่าวๆ เท่านั้น แนะนำว่าให้น้องๆ ลองเข้าไปดูสาขาที่ตัวเองอยากเข้าอีกทีน้า)

อีกอย่าง คือ คะแนน Netsat ที่จะใช้ยื่นในรอบ 2 โควตาของมหาลัยฯ ขอนแก่นสำหรับน้องๆ ที่เรียนโรงเรียนภาคอีสานโดยเฉพาะ แต่ถ้าใครอยากจะเข้าม.ขอนแก่นแต่ไม่ได้อยู่ภาคอีสานก็ไม่ต้องเสียใจไปน้า เพราะว่ารอบ 3 ก็ยังคงใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level เหมือนเดิมเลยย

สอบ Netsat ที่ไหน ?

น้องๆ สามารถเลือกสนามสอบ Netsat เองได้เลย โดยจะมีทั้งหมด 20 สนาม เป็นโรงเรียนทั่วภาคอีสาน ซึ่งน้องๆ จะรู้ว่าตัวเองได้สอบสนามไหน ต้องรอประกาศผังที่นั่งตามที่ศูนย์สอบประกาศอีกทีน้าา 

Netsat สอบวันไหน ?

อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าน้องๆ สามารถสอบ NETSAT ได้ 2 ครั้งต่อปี โดยที่ตารางคร่าวๆ ก็จะประมาณนี้ คือรอบแรก รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบ Netsat ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

ส่วนรอบ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบ Netsat ช่วงเดือนสิงหาคม แต่รายละเอียดอื่นๆ เช่น ช่วงเวลาการชำระเงิน วันประกาศผังที่นั่ง และวันประกาศคะแนน ทั้งรอบ 1 และรอบ 2 สามารถดูจากกำหนดการของปีที่แล้วได้เลย > <

สอบ Netsat_กำหนดการNetsatรอบที่ 1

กำหนดการ NETSAT รอบที่ 1

  • สมัครสอบ Netsat ผ่านระบบ : 1-24 พ.ย. 65 
  • ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 1-25 พ.ย. 65
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 25 ธ.ค. 65 
  • สอบ Netsat : 4-5 ก.พ. 66
  • ประกาศคะแนน : 22 ก.พ. 66 
สอบ Netsat_กำหนดการNetsatรอบที่ 2

กำหนดการ NETSAT รอบที่ 2

  • สมัครสอบ Netsat ผ่านระบบ : 12-26 มิ.ย. 65 
  • ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 12-27 มิ.ย. 65
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 26 ก.ค. 65 
  • สอบ Netsat : 19-20 ส.ค. 66
  • ประกาศคะแนน : 15 ก.ย. 66 

วิธี สมัครสอบ Netsat

ก่อนจะพาน้องๆ ไปดูวิธีการสมัครสอบ Netsat อย่างแรกทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบก่อน โดยใช้บัตรประชาชน หรือ Digital ID ที่เป็นเอกสารยืนยันตัวตนของน้องๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอป ThaID และน้องๆ ที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถใช้ passport ได้เหมือนกันน้า Gmail ที่ใช้อยู่

หลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็จะมีรหัส OTP ส่งที่ไปอีเมลของทุกคนเพื่อให้กดยืนยัน เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ! ปล. หากน้องๆ คนไหนที่ข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า ‘ไม่พบข้อมูลในระบบ’ น้องๆ สามารถติดต่อคุณครูแนะแนว หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ได้เลยน้าา

การแต่งกาย และอุปกรณ์การสอบ Netsat

จริงๆ แล้วการแต่งกายสำหรับไปการสอบ Netsat ไม่ได้ซีเรียสมาก เพราะน้องๆ สามารถเลือกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละก็ได้ และสามารถทำสีผม สีเล็บได้เช่นเดียวกัน (กฎคล้ายๆ กับสนามสอบ A Level) 

แต่อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย คือ บัตรประชาชน, Digital ID หรือเอกสารราชการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของน้องๆ แบบที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรนักเรียน ส่วนอุปกรณ์เครื่องเขียนที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ตามปกติ เช่น ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และกบเหลาดินสอ

 *ถ้าใครจะใส่เสื้อกันหนาว อาจจะลองคุยกับกรรมการที่คุมสอบหน้าห้องดูน้าา ว่าสามารถใส่ได้มั้ย เพราะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เข้าสอบ

คะแนนต่ำสุด-สูงสุด Netsat

พี่ๆ ทีมงาน SMP รวมมาให้แล้ว คะแนนต่ำสุด – สูงสุดของ Netsat ย้อนหลังตั้งแต่ปี 63, 64 และ 65 จัดมาให้ครบทุกคณะ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ แล้วอยากรู้ว่าตัวเองควรทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะสอบติด กดปุ่มด้านนี้ได้เลยย !!

Q&A เกี่ยวกับการสอบ Netsat มข

Q : ถ้าไม่สอบ Netsat จะสามารถยื่นคะแนนเข้า ม.ขอนแก่น ได้มั้ย ?

A : สามารถเข้าได้น้าา ไม่ว่าจะเป็นสมัครรอบ 1,3,4 ก็สามารถยื่นเข้าม.ขอนแก่นได้หมดเลย เพราะ Netsat จะใช้ยื่นสมัครรอบ 2 โควตา เท่านั้น แต่รอบอื่นๆ ก็จะใช้คะแนนต่างกันไปตามที่คณะกำหนด

Q : Netsat ต้องสอบทุกวิชาไหม ?

A : ไม่จำเป็นต้องเข้าสอบทุกวิชาน้าา น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นสมัคร หรือสอบครบทุกวิชาเผื่อไว้ก็ได้

Q : Netsat ใครสอบได้บ้าง ?

A : คุณสมบัติสำหรับคนที่จะสอบ Netsat ได้ จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 ม.6 และปวช. ชั้นปี 2-3 โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนภาคอีสาน ดังนั้นเด็กซิ่วและน้องภาคอื่นๆ ไม่สามารถสอบ Netsat ได้น้าา

แจกแบบฝึกหัดฟรีไว้อัพสกิลเพิ่ม !!!

สำหรับน้องๆ ที่อยากได้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูที่ MoreMath (เว็บไซต์แจกข้อสอบของ SmartMathPro ของพี่ปั้นเอง > <) แล้วดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปทำได้เลยย

คลิกเลย

อยากแนะนำน้องๆ ทุกคน เผื่อใช้เป็นทางเลือกในการสอบเข้ามหาลัยฯ เพิ่มเติมได้ สำหรับใครที่เตรียมสอบ Netsat รอบ 2 Quota ควรจะศึกษา TCAS รอบ 3 Admission ไว้ด้วยก็ดีน้าา ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ? คณะที่น้องๆ อยากเข้าต้องใช้สัดส่วนคะแนนเท่าไหร่ ? หรือใครอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรียนก็ทักไปคุยกับพี่แอดมินได้เลยย !!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share