10 สาขาน่าสนใจคณะมนุษยยศาสตร์

ใครที่กำลังคิดว่าคณะมนุษยศาสตร์จะได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียว พี่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่นั้นน้าา เพราะที่จริง
คณะมนุษยศาสตร์ยังแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายสาขามาก ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนภาษาอย่างเดียว วันนี้พี่เลยรวบรวม 10 สาขาของคณะมนุษยศาสตร์ที่น่าสนใจมาให้ทุกคนแล้วว ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละสาขาเรียนประมาณไหนและจบสาขานั้น ๆ ไปแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลยยย

คณะมนุษยศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะที่มีการเปิดสาขาเกี่ยวกับภาษาเยอะมากกก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการเรียนภาษาในคณะมนุษยศาสตร์ก็จะเข้มข้นกว่าการเรียนภาษาในระดับชั้นมัธยมทั้งการพูด การฟัง การเขียน รวมถึงเรายังได้รู้จักวัฒนธรรมของภาษาที่เราเลือกเรียนกันมากขึ้นด้วยจาก
วิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาศาสตร์, การแปล, การเขียนเชิงวิชาการ

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • คุณครูในโรงเรียน / อาจารย์มหาลัยฯ
 • พนักงานสายการบิน
 • บรรณาธิการ / นักพิสูจน์อักษร
 • นักแปลภาษา
 • นักการทูต

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรม / วรรณคดี

ใครที่เป็นสายรักการอ่าน จะต้องถูกใจสาขานี้แน่นอน กับคณะมนุษยศาสตร์สาขาวรรณกรรม / วรรณคดีที่เราจะได้
เจาะลึกโลกของงานเขียนในยุคสมัยต่าง ๆ 

โดยวิชาที่น้อง ๆ อาจจะได้เจอก็มีหลากหลายเลย เช่น วรรณกรรมโลก, วรรณกรรมอังกฤษ, การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับใครที่รักในหนังสือหรืองานเขียน พี่ก็แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ สาขานี้เลยยย

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรม / วรรณคดี ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • บรรณาธิการหนังสือ
 • นักพิสูจน์อักษร
 • นักแปล
 • ผู้ประกอบการร้านหนังสือ
 • นักเขียนหนังสือ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา

สาขาจิตวิทยาถือเป็นหนึ่งในสาขาในฝันของน้อง ๆ หลายคนเลย ซึ่งสาขานี้ก็มีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ของบางมหาลัยฯ ด้วยย โดยน้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความคิด อารมณ์ และการกระทำของคนเราว่ามีกระบวนการ
ยังไงบ้าง ผ่านวิชาต่าง ๆ เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตบำบัด, การศึกษาทางจิตวิทยา

ใครที่ชอบทำความเข้าใจความคิดของคนรอบตัว หรือชอบให้คำปรึกษากับคนอื่น พี่ว่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาก็อาจจะเหมาะกับน้อง ๆ น้าา

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • นักจิตวิทยา
 • นักจิตบำบัด
 • คุณครูแนะแนว / อาจารย์มหาลัยฯ
 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • นักประชาสัมพันธ์

Tips

เรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยานี้ จบไปเป็นจิตแพทย์ได้ไหม? คำตอบคือ ไม่ได้น้าา เพราะวุฒิที่จะได้หลังเรียนจบไม่ใช่แพทยศาสตร์บัณฑิต ดังนั้นเราจะไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้เหมือนกับจิตแพทย์

แต่น้อง ๆ สามารถเป็น นักจิตวิทยา หรือ นักจิตบำบัด ได้น้า โดยทั้งสองอาชีพจะทำหน้าที่ต่างกันตามนี้เลยย

นักจิตวิทยา : พูดคุย รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำกับคนที่มาขอรับคำปรึกษาในเชิงจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจและยอมรับอารมณ์รวมถึงความคิดของตัวเอง

นักจิตบำบัด : ไม่ได้เน้นพูดคุยเหมือนนักจิตวิทยา แต่จะใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบำบัดจิตใจ เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เป็นต้น

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นสายที่จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ตั้งแต่
การค้นหา วิเคราะห์ จัดประเภท ไปจนถึงจัดระบบข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยน้อง ๆ จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลควบคู่ไปด้วยกัน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล
งานสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดบริการสารสนเทศ

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • ผู้จัดการระบบสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ
 • บรรณารักษ์
 • นักวิจัย
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยภัณฑารักษ์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ใครที่ชอบเที่ยวและอยากลองทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเลยย เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการบริการและบริหารธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ภัตตาคาร หรือสายการบิน เป็นต้น

ซึ่งวิชาที่จะได้เรียนก็มีอยู่เยอะมากก เช่น การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, การตลาดด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ถือเป็นอีกสาขาในคณะมนุษยศาสตร์ที่ถ้าเรียนแล้วจะได้ทั้งสกิลการบริการและบริหารธุรกิจติดตัวไปแน่นอน !!

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานสายการบิน
 • พนักงานโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • เจ้าหน้าที่กงสุล

คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์

ใครอยากเรียนสายนิเทศ ขอบอกเลยว่าคณะมนุษยศาสตร์เขาก็มีสาขานี้เหมือนกันน้าา ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา, คอนเทนต์บนโลกโซเชียล, นิตยสาร เป็นต้น 

ตัวอย่างวิชาที่เราจะได้เรียนในสาขานี้ เช่น หลักการโฆษณา, การถ่ายภาพดิจิทัล, การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร น้อง ๆ คนไหนที่อยากรู้จักการสร้างสื่อในหลากหลายรูปแบบ สาขานี้ก็เหมาะเลยย

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสาขานิเทศศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • นักข่าว
 • นักโฆษณา
 • นักสื่อสารการตลาด
 • ผู้ผลิตรายการวิทยุ
 • ช่างภาพ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง / ศิลปะการละคร

ใครที่ฝันอยากเรียนด้านการแสดงหรือการทำละคร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง / ศิลปะการละคร ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจมากเลยน้าา เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของหลักการแสดง ประวัติของละคร
รูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์บทละครเลย นอกจากนี้ยังได้ลงมือทำการแสดงหรือละครจริง ๆ อีกด้วย 

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียน เช่น ละครพูด, การกำกับการแสดง, การแต่งหน้าสำหรับละคร

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง / ศิลปะการละคร ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • นักแสดง
 • อาจารย์สอนวิชาทางด้านศิลปะการแสดง
 • นักเขียนบท
 • ผู้กำกับเวที
 • ผู้ทำงานเบื้องหลังงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายออกแบบฉาก, ฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าสำหรับการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์

ใครสายชอบเล่นดนตรี อยากทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง พี่อยากให้ลองมาดู
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์กันดูก่อนน้าา เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนดนตรีกันแบบเจาะลึกตั้งแต่ทฤษฎีต่าง ๆ
ไปจนถึงการเล่นดนตรีที่จริงจังและเข้มข้นขึ้น จนสามารถไปปรับใช้กับการทำงานในสายดนตรีได้เยอะเลยย

ซึ่งวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนก็มีที่น่าสนใจเยอะมากก เช่น ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรี, การผลิตงานเสียงและ
งานดนตรี, การขับร้องประสานเสียง

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • คุณครูสอนวิชาดนตรี
 • นักแต่งเพลง
 • นักร้อง / นักดนตรีอาชีพ
 • เจ้าของสถานประกอบการดนตรี
 • ผู้ผลิตงานดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

สำหรับใครที่ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และอยากเรียนเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นและหลากหลายขึ้นกว่าชั้นมัธยม
พี่ก็ขอแนะนำ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ให้เลยย เพราะน้อง ๆ จะได้ท่องโลกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายของหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรม, ภาษา, ศิลปะ เป็นต้น

ตัวอย่างวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียน เช่น ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์, ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • นักประวัติศาสตร์
 • นักเขียนสารคดี
 • นักวิชาการหอจดหมายเหตุ
 • ภัณฑารักษ์
 • มัคคุเทศก์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์

ถ้าน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการทำแผนที่ ชอบเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พี่ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับ
คณะมนุษยศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์อาจเป็นทางที่ใช่ของน้อง ๆ ก็ได้น้าา เพราะเราจะได้เรียนภูมิศาสตร์หลากหลายแบบตั้งแต่พื้นฐานกันเลยแถมในบางมหาลัยฯ เราอาจจะมีโอกาสได้ออกภาคสนามด้วยย 

ตัวอย่างวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียน เช่น แผนที่ดิจิทัล, ภูมิศาสตร์ประชากร, ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ

เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
 • นักภูมิศาสตร์
 • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวางแผนจัดการพื้นที่
 • คุณครู / อาจารย์ด้านภูมิศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาที่พี่ยกมาวันนี้ก็เป็นแค่สาขาส่วนหนึ่งเท่านั้นน้า เพราะยังมีอีกหลายสาขาเลยที่น่าสนใจ
ไม่แพ้กันและรอให้น้อง ๆ ได้ไปทำความรู้จักเพิ่มกันอยู่ พี่ก็แนะนำให้ทุกคนลองเช็กหลักสูตรของมหาลัยฯ ที่เราอยากเข้า
ดูว่าเขามีสาขาอะไรบ้าง (ขอกระซิบเพิ่มว่า บางสาขาก็ไม่ได้มีเหมือนกันทุกมหาลัยฯ น้าา และบางสาขาอาจจะอยู่ในคณะอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ที่การเรียนจะคล้าย ๆ กันด้วยย)

สำหรับใครที่อ่านจบ และอยากรูจักคณะมนุษยศาสตร์เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านบทความ คณะมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? ได้เลย ขอบอกว่าน้อง ๆ จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์แบบครบเครื่องมากขึ้น รวมถึงมีตัวอย่างเกณฑ์คะแนนให้ดูเป็นแนวทางด้วยย ใครอยากวางแผนเข้าคณะนี้ไม่ควรพลาดเลยน้าา

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร
อยากเรียนรัฐศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไง? รีวิวจัดเต็มจากรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์!
คณะจิตวิทยาเรียนอะไรบ้าง
คณะจิตวิทยา เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ไปรู้จักคณะนี้พร้อมกัน!
คณะเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง
เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร? จบมาทำงานอะไร? พร้อมรีวิวจากรุ่นพี่ !!
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
TCAS68 อยากสอบติด เตรียมตัวอ่านหนังสือยังไง? Dek68 ควรอ่าน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share