พี่พลอย จบจาก สาขาการตลาด

พี่พลอย นักศึกษาจบจาก สาขาการตลาด