จบการตลาด ทำงานอะไร

เรียนจบ สาขาการตลาด ทำงานอะไร