พี่พลอยเรียนการตลาดจากธรรมศาสตร์

พี่พลอยเรียน สาขาการตลาด จากธรรมศาสตร์