สาขาการตลาด เรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร

สาขาการตลาด เรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร