เด็กซิ่ว ต้องแต่งกายอย่างไรในการไปสอบ

เด็กซิ่ว ใส่ชุดอะไรไปสอบ