ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์”
“วิกฤตเศรษฐกิจไทย เร่งกระตุ้นผ่านดิจิทัลวอลเล็ต”
“ธปท. ชี้แจงเหตุดอกเบี้ยแพง ยืนยันนโยบายการเงินมาไม่ผิดทาง”

น้อง ๆ สังเกตกันไหมว่าเรามักจะได้ยินหรือเห็นประโยคด้านบนนี้อยู่บ่อย ๆ ตอนที่เราเปิดโทรทัศน์ดูข่าว เลื่อนหน้าเฟซบุ๊ก ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเอง แต่รู้ไหมว่าคำหรือประโยคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์มหภาค ที่แม้จะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเรา

ซึ่งถ้าเราได้เรียนเกี่ยวเศรษฐศาสตร์มหภาค ก็จะช่วยให้เข้าใจเศรษฐกิจในภาพรวม แถมน้อง ๆ ยังได้เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนและที่ออกสอบ A-Level สังคมด้วยน้า วันนี้พี่เลยจะพามารู้จักกับเศรษฐศาสตร์มหภาคให้มากขึ้น
ทั้งความหมาย และเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ควรรู้แบบจัดเต็ม ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง ก็ไปอ่านกันเลยย

เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการ หรือการเลือกจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ หรือประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด

เศรษฐศาสตร์มหภาค คืออะไร ?

น้อง ๆ บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ เศรษฐศาสตร์มหภาค แบบแพ็กคู่เสมอ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็น 2 สาขาหลัก ๆ ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ถูกแบ่งออกมา เพราะวิชาเศรษฐศาสตร์จะครอบคลุมการตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล (เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ไปจนถึงระดับประเทศชาติ (เศรษฐศาสตร์มหภาค) เลยย

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนย่อย
ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น (เป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัวเรา) เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคา เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์มหภาค จะเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม หรือในระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาใน
ระดับกว้าง เพราะไม่ได้ส่งผลกระทบกับใครเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่จะกระทบกับคนทุกคนในภาพรวม เพื่อให้
เห็นภาพมากขึ้น มาดูตัวอย่างกันดีกว่าา

 • พลอยเงินหมดตั้งแต่กลางเดือน จนไม่มีเงินซื้อข้าวกิน – ไม่เป็นเศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะไม่ส่งผลกระทบ
  ต่อคนอื่น

 • ประเทศไทยประสบปัญหาเงินฝืด ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น – เป็นเศรษฐศาสตร์มหภาค เพราะส่ง
  ผลกระทบต่อทุกคนในประเทศ (ธุรกิจปิดตัว วัยทำงานหางานทำไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ
  และส่งผลกระทบต่อหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ)

เนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ควรรู้

เนื่องจากเศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นเรื่องกว้าง เรื่องใหญ่ แถมยังไกลถึงระดับโลก ดังนั้นจึงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เยอะมากกก แต่วันนี้พี่จะขอคัดเนื้อหามาให้เฉพาะแบบเน้น ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของเศรษฐศาสตร์มหภาค
และนำไปใช้ทำข้อสอบที่โรงเรียนและข้อสอบ A-Level สังคมได้ ซึ่งก็มีหัวข้อตามนี้เลยย

หัวข้อเศรษฐศาสตร์มหภาค

รายได้ประชาชาติ คืออะไร ?

รายได้ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ตามราคาตลาดที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรของประเทศในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งตัวเลขรายได้ประชาชาติมีความสำคัญมาก เพราะรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะนำตัวเลขนี้ไปศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และใช้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ

โดยในการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้น จะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องเยอะมาก แต่ที่น้อง ๆ ควรรู้จัก และเรามักจะเจอในข้อสอบบ่อย ๆ มีอยู่ 2 อย่าง นั่นคืออ

 • GDP (Gross Domestic Product) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดว่า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ มีผลผลิตสินค้าและบริการ
  ขั้นสุดท้ายที่ผลิตมาเป็นมูลค่ารวมเท่าไร โดย GDP จะไม่ได้สนใจว่า เจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นคนชาติไหน แต่
  จะนับในเขตพื้นที่นั้น ๆ เช่น GDP ของประเทศไทย ก็จะนับรวมทั้งหมดในประเทศไทย แม้ว่าคนผลิต จะเป็นคนจีน
  คนลาว หรือคนฝรั่งเศสก็ตาม

 • GNP (Gross National Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จะวัดมูลค่าของสินค้าและบริการที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจนั้น ๆ โดยไม่สนใจว่าจะนำไปผลิตในประเทศหรือนอกประเทศ เช่น GNP ของ
  คนไทย ไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะทำงานในประเทศหรือต่างประเทศ ก็จะนับรวมทั้งหมด โดยน้อง ๆ สามารถแยก
  ทั้งสองอย่างนี้ได้ง่าย ๆ ว่า

  GDP – นับประเทศ
  GNP – นับคน

เงินฝืด คืออะไร ?

ภาวะเงินฝืด คือ เงินหมุนเวียนในระบบน้อยลง ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อย ๆ เพราะปริมาณสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ที่ผลิตมานั้นมีมากกว่าความต้องการซื้อของคนในประเทศ

อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น คนไม่กล้าใช้เงิน เพราะเกิดสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (เช่น โรคระบาดหรือสงคราม ทำให้คนต้องเก็บเงินไว้ใช้เมื่อจำเป็น) และไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศ (เงินไม่เข้ามาหมุนเวียนในระบบ)

ซึ่งน้อง ๆ อาจจะคิดในใจว่า ถ้าราคาสินค้าและบริการถูกลง ก็น่าจะดีกับเราที่เป็นผู้บริโภค เพราะเราจะได้ซื้อของถูก แต่พี่ขอบอกเลยว่า ไม่ใช่แบบนั้นน้าา เพราะถ้าเกิดภาวะเงินฝืดไปเรื่อย ๆ จะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว เพราะผู้ผลิตได้กำไรลดลง จนในที่สุด ผู้ผลิตก็จะลดการจ้างงาน ทำให้คนตกงานเพิ่มขึ้นนั่นเองง

เงินเฟ้อ คืออะไร ?

ภาวะเงินเฟ้อ คือ เงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความต้องการซื้อ
มีมาก แต่ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการ ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คนกล้าใช้เงินนั่นเอง

แม้สถานการณ์เงินเฟ้อจะดูเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่าเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ (คนกล้าซื้อของ ผู้ผลิตก็อยากลงทุน) แต่ในความจริงแล้ว ถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อมากเกินไป ก็จะส่งผลเสีย เพราะราคาสินค้าที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ
สุดท้ายแล้ว คนที่มีรายได้ประจำ ก็จะเดือดร้อน (เงินเดือนเท่าเดิม แต่ของแพงขึ้น) ทำให้ธนาคารกลางและรัฐบาล ต้องออกนโยบายการเงินและการคลังเพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความแตกต่างของเงินเฟ้อ และเงินฝืด ในเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ม.ปลาย

นโยบายการคลัง คืออะไร ?

นโยบายการคลัง คือ เครื่องมือของรัฐบาล ที่ใช้ในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้นโยบายการคลัง จะมีหลัก ๆ อยู่ 2 อย่าง คือ การใช้จ่าย (รายจ่ายต่าง ๆ ของรัฐบาล) และการจัดเก็บภาษี (รายได้ของรัฐบาล) ซึ่งรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังแบบไหนก็จะสอดคล้องกับภาวะเงินฝืด และภาวะเงินเฟ้อด้วยย โดยแบ่งได้เป็น 2 แบบ ตามนี้เลยย

 • นโยบายการคลังแบบขยายตัว ใช้เมื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือต้องการเติมเงินเข้าไปในระบบ โดยจะนำมาใช้เมื่อต้องการแก้ปัญหาเงินฝืด (นึกภาพตามว่า เงินในระบบมีน้อย รัฐบาลต้องการเพิ่มเงินเข้าไป)

  ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ลดภาษีให้ประชาชน (จะได้มีเงินเหลือใช้มากขึ้น) การแจกเงิน หรือโอนเงินให้ประชาชนโดยตรง เช่น แจกเบี้ยผู้สูงอายุ แจกเงินคนจน เงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนมีเงินในมือเพิ่มขึ้น
  จนนำไปใช้จ่ายซื้อของนั่นเอง

 • นโยบายการคลังแบบหดตัว ใช้เมื่อต้องการชะลอเศรษฐกิจ หรือต้องการดึงเงินออกจากระบบ โดยจะนำมาใช้เมื่อต้องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ (นึกภาพตามว่า เงินในระบบมีมาก รัฐบาลต้องการดึงเงินออกมา)

  สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มภาษี (เก็บเงินจากประชาชนมากขึ้น) หรือการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (ไม่นำเงินไปแจก หรือลงทุน) ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตและการจ้างงานลดลง เงินในระบบก็จะลดลงตามนั่นเอง

นโยบายการเงิน คืออะไร ?

นโยบายการเงิน คือ เครื่องมือของธนาคารกลาง ที่ใช้ในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเกี่ยวข้องกับ อัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และอัตราการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ก็คืออ

 • นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย มักจะใช้เมื่อเศรษฐกิจซบเซา หรือต้องการแก้ปัญหาเงินฝืด เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ลดลง น้อง ๆ ลองนึกภาพตามว่า ถ้าดอกเบี้ยเงินกู้ลด คนก็จะอยากกู้ไปลงทุนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้น

  ในทางเดียวกัน เมื่อดอกเบี้ยเงินฝากลดลง คนก็จะไม่อยากเก็บเงิน นำเงินมาใช้จ่ายลงทุน ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ด้วยย เช่น การซื้อคืนพันธบัตร การลดเงินสำรองระหว่างประเทศ เป็นต้น

 • นโยบายการเงินแบบตึงตัว มักจะใช้เมื่อเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือต้องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เช่น
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น

  สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ คนจะไม่อยากกู้เงินเพราะดอกเบี้ยแพง ทำให้การลงทุนลดลง ในทางเดียวกัน เมื่อดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม คนก็จะอยากเก็บเงินไว้มากขึ้นนั่นเองง นอกจากนี้ยังใช้วิธีการอื่น ๆ ได้ เช่น การขายพันธบัตรรัฐบาล
  การเพิ่มเงินสำรองระหว่างประเทศ เป็นต้น

นโยบายการคลัง VS นโยบายการเงิน ต่างกันยังไง ?

 • นโยบายการคลังดำเนินการโดยรัฐบาล แต่นโยบายการเงินดำเนินการโดยธนาคารกลาง
 • นโยบายการคลังเน้นการบริหารการใช้จ่ายและเก็บภาษี แต่นโยบายการเงินเน้นจัดการเงินในระบบเศรษฐกิจ
 • นโยบายการคลังอาจทำได้ช้ากว่านโยบายการเงิน เพราะต้องรออนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ
เนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค เรื่องการใช้นโยบายการคลังและการเงินในการแก้ปัญหาเงินฝืด และเงินเฟ้อ

การค้าระหว่างประเทศ​ คืออะไร ? ​

ทุกประเทศในโลกมีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความได้เปรียบทางการผลิต ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศขึ้น หรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า การค้าระหว่างประเทศ

โดยการค้าระหว่างประเทศนั้น จะสร้างประโยชน์หลายอย่าง เช่น การตอบสนองสินค้าตามที่ต้องการ การแข่งขันกัน
ด้านคุณภาพ การเกิดความชำนาญเฉพาะอย่าง

พี่ยกตัวอย่างให้น้อง ๆ เห็นภาพชัดขึ้น คือ ถ้าเราอยากกินเนื้อแกะ แต่ในประเทศของเราไม่มีเนื้อแกะ เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศขึ้น เราก็จะสามารถนำเข้าเนื้อแกะได้ และประเทศที่ต้องการส่งออกเนื้อแกะก็จะแข่งขันกันพัฒนาเนื้อแกะในประเทศของตนเองจนเกิดความชำนาญนั่นเอง

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ​ คืออะไร ?

ต่อจากหัวข้อที่แล้ว เมื่อทั่วโลกเกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้น รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงต้องนำนโยบายการค้าระหว่างประเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของตนเอง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 นโยบาย นั่นก็คืออ

 • นโยบายการค้าเสรี คือ เปิดให้ติดต่อค้าขายกันเสรี ไม่กีดกันทางการค้า เช่น ไม่เก็บภาษี ไม่กำหนดโควตาสินค้า
 • นโยบายการค้าคุ้มกัน คือ รัฐเข้าไปแทรกแซง หรือกีดกันทางการค้า เช่น การตั้งกำแพงภาษี การควบคุมสินค้า
  และการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ค้าภายในประเทศ

ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนค่า คืออะไร ?

นอกจากการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “การเงินระหว่างประเทศ” ในเศรษฐศาสตร์มหภาคอีกด้วย โดยคำที่น้อง ๆ น่าจะเคยได้ยินกันบ่อย ๆ คือ คำว่าค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนค่า

ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ เงินที่อยู่ในมือเราจะอ่อนลงหรือจะแข็งขึ้นได้ยังไง คำตอบง่าย ๆ ก็คือ ค่าเงินนั้น ไม่จำเป็นต้องเท่าเดิมเสมอไป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่การที่เราจะรู้ได้ เราต้องนำค่าเงินของสกุลที่เราใช้ไปเปรียบเทียบกับ
สกุลเงินอื่นก่อน ซึ่งส่วนมากเรามักจะนำไปเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าน้อง ๆ ยังไม่เห็นภาพ งั้นมาดูสถานการณ์
ตัวอย่างกันน

 • สถานการณ์ที่ 1 : วันที่ 14 มีนาคม 2567 นำเงิน 30 บาท ไปแลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
                                    วันที่ 14 เมษายน 2567 นำเงิน 35 บาท ไปแลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  จากสถานการณ์นี้ คือ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เพราะเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้น ในการแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

 • สถานการณ์ที่ 2 : วันที่ 14 มีนาคม 2567 นำเงิน 30 บาท ไปแลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
                               วันที่ 14 เมษายน 2567 นำเงิน 25 บาท ไปแลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  จากสถานการณ์นี้ คือ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เพราะเราใช้เงินบาทน้อยลง ในการแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

จุดสำคัญเลย คือ การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงนั้น จะส่งผลกระทบต่อหน่วยต่าง ๆ ในเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไป น้อง ๆ ลองคิดตามว่า ใครบ้างน้าา ที่จะได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากสถานการณ์นี้

เฉลยคือ หากค่าเงินบาทแข็งค่า คนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่นำสินค้าเข้ามาในประเทศ เพราะสามารถลดต้นทุนได้ (ใช้เงินบาทน้อยลง ในการซื้อของเท่าเดิม) แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ส่งออก เพราะรับเงินจากต่างประเทศ ทำให้นำมาแลกเป็นเงินไทยได้น้อยลง ซึ่งหากเปลี่ยนสถานการณ์เป็นค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
ก็จะสลับกันแค่นี้เองคร้าบบ

ตัวอย่างข้อสอบจริงเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคกันมาแบบจัดเต็มไปแล้ว น้อง ๆ ลองดูตัวอย่างข้อสอบจริงที่พี่ยกมา แล้วลองคิดตามดูน้าา ว่าถ้าเราเจอข้อสอบข้อนี้ในห้องสอบ จะต้องวิเคราะห์ยังไง

ข้อใดเป็นมาตรการโดยตรงในการแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืดในประเทศ [วิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2563]

1. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

2. เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้น

3. ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

4. เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายให้สูงขึ้น

5. นำพันธบัตรรัฐบาลออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน

ก่อนที่พี่จะเฉลย พี่จะให้เทคนิค และวิธีการคิดของข้อนี้ว่า เราต้องรู้อะไรบ้าง ถึงจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้ อย่างแรกเลย
เมื่อโจทย์พูดถึงภาวะเงินฝืดในประเทศ นั่นเท่ากับว่า ตอนนี้ในระบบเศรษฐกิจ มีเงินอยู่ในระบบน้อย ทำให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัว เพราะฉะนั้น วิธีการแก้ปัญหา คือ เราจะต้องพยายามนำเงินเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทีนี้ เรามาลองช่วยกันคิดต่อน้า ว่าข้อไหนที่ทำแล้วเป็นการนำเงินเข้าในระบบมากที่สุด

ตัวเลือกที่ 1 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากข้อนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ คนจะไม่อยากกู้เงินมาใช้จ่ายลงทุนเพราะดอกเบี้ยแพง เท่ากับจะทำให้ไม่มีเงินเพิ่มในระบบ
ข้อนี้จึงยังไม่ถูกน้าา

ตัวเลือก 3 ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
จริง ๆ แล้ว ข้อนี้แอบดูดีกว่าตัวเลือกอื่น ๆ แต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดด เพราะยังไม่ถือว่าเป็นมาตรการโดยตรงในการแก้ปัญหาเพราะ การที่เราลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ แปลว่าเราจะสามารถซื้อของจากต่างประเทศ
ได้ในราคาที่ถูกลง

ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ผลิตในประเทศ ที่ต้องใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนให้เราได้ และทำให้เราอยากผลิต
มากขึ้นน ฟังดูดีใช้ได้เลย แต่กว่าจะแก้ปัญหาได้ ก็ต้องใช้เวลานานมากก ทำให้ข้อนี้จึงยังไม่ใช่ที่สุดด

ตัวเลือก 4 เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายให้สูงขึ้น
ถ้าหากทำแบบนี้ก็แปลว่า เรากำลังดึงเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ ให้เข้าไปอยู่ในคลังเงินสดสำรอง นี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันน ตัดออกไปได้เลยย

ตัวเลือก 5 นำพันธบัตรรัฐบาลออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน
ข้อนี้น้อง ๆ ลองนึกตามง่าย ๆ ว่า พันธบัตร คือ กระดาษชนิดหนึ่ง ที่ต้องนำเงินมาซื้อ เพื่อเป็นการเก็บออมเงินไว้ ดังนั้น การที่รัฐบาลนำพันธบัตรมาขายให้เรา ก็เท่ากับเรากำลังนำเงินไปออมไว้ เพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้ช่วยนำเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเลยย จึงยังไม่ควรตอบข้อนี้

และคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของเราา คือ ตัวเลือก 2 เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้น นั่นเองง เพราะเป็นข้อที่ชัดเจน ทำได้ไวและเห็นผลเร็วที่สุด พี่ยกตัวอย่าง เช่น สมมติพี่เป็นรัฐบาล ที่เห็นเศรษฐกิจซบเซา เกิดปัญหาเงินฝืด พี่เลยใช้
การเพิ่มค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น โดยการออกนโยบายแจกเงิน 10,000 บาท ให้ประชาชน

นั่นเท่ากับตอนนี้ประชาชนจะมีเงินในมือมากขึ้น เขาก็จะนำเงินนั้นไปใช้จ่ายซื้อของ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น
ถือเป็นการนำเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์เงินฝืดนั่นเองง

เป็นยังไงกันบ้างง กับเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาคที่พี่เอามาฝากทุกคนวันนี้ เห็นไหมว่า แม้เนื้อหาจะดูไกลตัวจนอาจจะดูเข้าใจยาก แต่สุดท้ายเศรษฐศาสตร์มหภาคก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวของเราทั้งในชีวิตจริง รวมถึงในบทเรียนและข้อสอบ

ซึ่งถ้าเราค่อย ๆ ทำความเข้าใจไปทีละนิด และทำโจทย์บ่อย ๆ รับรองว่าจากข้อสอบที่เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาก
ก็จะง่ายขึ้นแน่นอน ขอเสริมอีกนิดหนึ่ง ถ้าใครอยากได้โจทย์หรือแบบฝึกหัดวิชาสังคมสำหรับทบทวนความเข้าใจ
ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรีกันได้ที่คลังข้อสอบเลยน้าา

ดูคลิปติวฟรี A-Level สังคม โค้งสุดท้าย

ติดตามคลิปติว A-Level อื่น ๆ ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level สังคมในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมสอบสนาม A-Level แล้วกังวลว่าจะเก็บเนื้อหากับฝึกทำโจทย์ไม่ทัน หรืออยากทวนเนื้อหาก่อนสอบ และอยากได้ตัวช่วยที่จะลดเวลาอ่านหนังสือ รวมถึงเสริมความมั่นใจก่อนลงสนามจริงพี่ก็ขอแนะนำคอร์ส พิชิต A-Level สังคมศึกษา ฉบับรวบรัด สอนโดย ครูกอล์ฟ ให้น้าา

โดยคอร์สนี้ก็จะสอนเนื้อหาวิชาสังคมครบทั้ง 5 พาร์ตแบบกระชับ เรียนจบได้ภายใน 30 ชม. พร้อมพาตะลุยโจทย์จัดเต็มสุด ๆ และยังมีเฉลยละเอียดให้ครบทุกข้อด้วยย รับรองว่าได้เทคนิคไปอัปคะแนนสอบเพียบบ (กระซิบว่ามี Unseen Mock Test สังคมศึกษา ชุดพิเศษ 1 ชุด ให้ไปซ้อมมือก่อนลงสนามจริงด้วย !!) ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เลยย

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67 ฉบับละเอียดในบทความนี้
ข้อสอบ a level สังคม ออกอะไรบ้าง
A-Level สังคม ออกสอบอะไรบ้าง ? พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบและคลิปติว
A-Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง
A Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง ? สรุปหัวข้อที่ควรเก็บพร้อมคลิปติวฟรี
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
สรุปเนื้อหาสังคม เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์จุลภาคคืออะไร? สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์พร้อมข้อสอบจริง

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share